Utwory o matkach i córkach

Kobiece narracje postmemorialne

Authors

  • Sylwia Karolak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.13

Keywords:

Shoah, postmemory, second generation, women’s stories

Abstract

Stories about Mothers and Daughters: The Feminine Post-Memorial Literary Texts

From a large group of Polish postmemory literary texts, the author distinguishes a group that is considered to be significant and separate: Rodzinna historia lęku by Agata Tuszyńska, Utwór o Matce i Ojczyźnie by Bożena Keff, Włoskie szpilki by Magdalena Tulli oraz Frascati by Ewa Kuryluk. All these works were written by women. There are stories about complicated, often difficult and painful relations between mothers and daughters. It is important that these mothers are Polish Jewesses and Holocaust survivors. Their daughters represent the “second generation”. Fathers are absent in the lives of their daughters for many reasons (divorce, death, journey). This absence enables dialogue between the mother and her adult child, which helps shape the identity of the daughter and create the story about the Holocaust experience – the most important caesura and trauma in the mother’s life.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Sylwia Karolak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Literaturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Antropologii Literatury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się kulturą Żydów polskich, a także literaturą poświęconą Zagładzie. Ostatnio zajmuje się obecnością wątków postpamięciowych w literaturze polskiej, a także kreślonymi ręką kobiet utworami dotyczącymi II wojny światowej. Autorka książki Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947‑1991. Kanon, który nie powstał (2014).

References

Bielas K., Nielegalny plik, rozmowa z Bożeną Umińską‑Keff, „Gazeta Wyborcza” 2008, 27 V, [online] http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,5250183,Nielegalny_plik.html.

Brzóstowicz M., Wizerunek rodziny w polskiej prozie współczesnej, Poznań 1998, Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, t. 8.

Choduń A., Córka o matce, czyli „potwór” Bożeny Keff, „Tygiel Kultury” 2011, nr 7‑9, [online] http://www.tygielkultury.eu/7_9_2011/aktual/30.htm.

Cuber M., Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987‑2012, Katowice 2012, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3027.

Czapliński P., Mausoleum, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 37, [online] http://tygodnik.onet.pl/kultura/mausoleum/8fsvl.

Czapliński P., Wypowiadanie wojny. Literatura najnowsza wobec okresu 1939‑1945, [w:] Wojna i postpamięć, red. Z. Majchrowski, W. Owczarski, Gdańsk 2011.

Czapliński P., Zagłada i profanacje, „Teksty Drugie” 2009, nr 4.

Czerska T., Historia rodziny – rodzina w historii, [w:] Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego, red. I. Iwasiów, Szczecin 2008, Rozprawy i Studia – Uniwersytet Szczeciński, t. 723.

Dąbrowska D., Udomowiony świat. O kobiecym doświadczaniu historii, Szczecin 2004, Rozprawy i Studia – Uniwersytet Szczeciński, t. 512.

Galant A., Zakochane bez pamięci. Szkic do współczesnych kobiecych „narracji rodzinnych”, [w:] Poetologie pamięci, red. D. Śnieżka, Szczecin 2011, Rozprawy i Studia – Uniwersytet Szczeciński, t. 806.

Halbwachs M., Zbiorowa pamięć rodziny, [w:] tenże, Społeczne ramy pamięci, przeł. i wstęp M. Król, Warszawa 1969, Biblioteka Socjologiczna.

Hirsch M., The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture After the Holocaust, New York 2012, Gender and Culture.

Hirsch M., Żałoba i postpamięć, przeł. K. Bojarska, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań 2010.

Janion M., Filipiak I., Zmagania z Matką i Ojczyzną, [w:] B. Keff, Utwór o Matce i Ojczyźnie, Kraków 2008.

Jarecka D., Ewa Kuryluk: każdy jest dla kogoś dobry, „Gazeta Wyborcza” 2010, 6 X, [online] http://wyborcza.pl/1,75475,7112897,Ewa_Kuryluk__Ktos_jest_dla_kogos_dobry.html.

Karolak S., Zabójstwo dziecka w literaturze polskiej o Zagładzie, [w:] Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej, red. nauk. K. Ilski i in., Poznań 2014, Badania Interdyscyplinarne – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 36.

Karwowska B., Ciało. Seksualność. Obozy zagłady, Kraków 2009, Modernizm w Polsce, t. 28.

Keff B., Utwór o Matce i Ojczyźnie, Kraków 2008.

Kubisiowska K., Magdalena Tulli: Ludzik mi padł, więc gram następnym, „Gazeta Wyborcza” 2011, 30 X, [online] http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,10548289,Magdalena_Tulli__Ludzik_mi_padl__wiec_gram_nastepnym.html.

Kuryluk E., Frascati. Apoteoza topografii, Kraków 2009.

Langer L., Scena pamięci. Rodzice i dzieci w tekstach i świadectwach Holokaustu, przeł. J. Mikos, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1/2.

Łysak T., Meandry ujawniania – późne odkrycie tożsamości w „Rodzinnej historii lęku” Agaty Tuszyńskiej, [w:] Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. E. Domańska, P. Czapliński, Poznań 2009, Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, t. 56.

Nikliborc A., Uwięzione w KL Auschwitz‑Birkenau. Traumatyczne doświadczenia kobiet odzwierciedlone w dokumentach osobistych, Kraków 2010.

Ostrowska J., Obca ofiara – figura prostytutki obozowej i jej wyparcie w dyskursie poholokaustowym, „uniGENDER” 2010, nr 1, [online] www.unigender.org/?page=biezacy&issue=04&article=02.

Prot‑Klinger K., Wpływ traumy na relacje w rodzinie, [w:] taż, Życie po Zagładzie. Skutki traumy u ocalałych z Holocaustu. Świadectwa z Polski i Rumunii, Warszawa 2009, Monografie Psychiatryczne, 9.

Ronen S., Od zmagań z bestią nazistowską w piwnicy do zmagań z tą bestią w nas samych, przeł. z ang. S. Obirek, przeł. z hebr. Michał Sobelman, [w:] Porzucić etyczną arogancję. Ku reinterpretacji podstawowych pojęć humanistyki w świetle wydarzenia Szoa, red. B.A. Polak, T. Polak, Poznań 2011.

Sobolewski T., Nike 2012. Magdalena Tulli: nie ma zmyślonych opowieści, „Gazeta Wyborcza” 2012, 15 IX, [online] http://wyborcza.pl/1,75475,12487543,Nike_2012__Magdalena_Tulli__Nie_ma_zmyslonych_opowiesci.html.

Spiegelman A., Maus. Opowieść ocalałego, t. 1: Mój ojciec krwawi historią, przeł. P. Bikont. Kraków 2010.

Strzałka J., Sekrety rodzinne. Recenzja książki: Ewa Kuryluk, „Frascati”, „Polityka” 2009, 13 X, [online] http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/304410,1,recenzja‑ksiazki‑ewa‑kuryluk‑frascati.read.

Stӧcker‑Sobelman J., Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz‑Birkenau, Warszawa 2012.

Tulli M., Włoskie szpilki, Warszawa 2011.

Tuszyńska A., Rodzinna historia lęku, Kraków 2005.

Ubertowska A., Archeologie pamięci. Współczesne kobiece narracje o wojnie, [w:] Wojna i postpamięć, red. Z. Majchrowski, W. Owczarski, Gdańsk 2011.

Ubertowska A., „Niewidzialne świadectwa”. Perspektywa feministyczna w badaniach nad literaturą Holokaustu, „Teksty Drugie” 2009, nr 4.

Wilk M., Życie jako dzieło sztuki, „Polityka” 2009, 13 X, [online] http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/304502,1,zycie‑jako‑dzielo‑sztuki.read.

Winnicka E., Kangur w skórze słonia. Rozmowa z Ewą Kuryluk. O powojennym dzieciństwie, traumach, chorobie i wytchnieniu, które daje sztuka, „Polityka” 2010, 27 III, [online] http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1504420,1,rozmowa‑z‑ewa‑kuryluk.read.

Wszystko o Matce‑Żydówce. Wokół książki Bożeny Keff „Utwór o Matce i Ojczyźnie”, [online] http://genderstudies.pl/index.php/aktualnosci/feminaria/wszystko‑o‑matce‑zydowce‑wokol‑ksiazki‑bozeny‑keff‑utwor‑o‑matce‑i‑ojczyznie‑relacja.

Wysocki G., Magdalena Tulli, „Włoskie szpilki”, dwutygodnik.com, [online] http://www.dwutygodnik.com/artykul/2862‑magdalena‑tulli‑wloskie‑szpilki.html.

Zaleski M., „Włoskie szpilki” Magdalena Tulli, [online] http://www.instytutksiazki.pl/ksiazki‑detal,literatura‑polska,3169,wloskie‑szpilki.html.

Published

2015-07-20

How to Cite

Karolak, Sylwia. 2015. “Utwory O Matkach I córkach: Kobiece Narracje Postmemorialne”. Politeja 12 (3 (35):171-87. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.13.

Issue

Section

Articles