Praca postpamięci w Kartografie Juana Mayorgi

Authors

  • Kamila Łapicka Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.07

Keywords:

postmemory, Juan Mayorga, photographs, Warsaw ghetto

Abstract

The Effect of Postmemory in Juan Mayorga’s The Cartographer

The Cartographer of Juan Mayorga was inspired by a visit to Warsaw in 2008. The author went on a ‘walk through an invisible Warsaw’, as he himself described it. It was a journey which followed the places pictured in photographs from the ghetto, which Mayorga saw at an exhibition at the Nożyki Synagogue. I was able to find them. Since photographs play an ‘essential role as a medium of postmemory’, as stressed by Marianne Hirsch, one of the leading researchers on postmemory processes in her paper The Generation of Postmemory, I would like to consider the means by which the photographs from the ghetto have initiated the effect of (affiliative) postmemory on this contemporary playwright (born in 1965), who has no connection to the Holocaust either through his family or even national background. I would also like to explore their effect on the dramatic developments of The Cartographer which take place within two time frames – Warsaw in 1940 as well as contemporarily.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Kamila Łapicka, Uniwersytet Warszawski

Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Recenzentka teatralna, dziennikarka. Obecnie doktorantka w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się twórczością współczesnego dramatopisarza hiszpańskiego Juana Mayorgi.

References

Agamben G., Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, przeł. S. Królak, Warszawa 2008.
Google Scholar

Hirsch M., Pokolenie postpamięci, przeł. M. Sugiera, M. Borowski, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2011, nr 105.
Google Scholar

Leociak J., Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, Warszawa 2009.
Google Scholar

Levi R., Rozejm, przeł. K. Żaboklicki, Kraków 2009.
Google Scholar

Mayorga J., Himmelweg, przeł. G. Wojaczek, „Dialog” 2010, nr 1.
Google Scholar

Mayorga J., Kartograf, przeł. M. Jordan (baza Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, nie została wydana drukiem).
Google Scholar

Mayorga J., La representación teatral del Holocausto, [w:] Un espejo que despliega. El teatro de Juan Mayorga, ed. M. Brizuela, Córdoba 2011.
Google Scholar

Sontag S., O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa 1986.
Google Scholar

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Czytamy w Polskim: „Kartograf ”, [online] http://www.teatrpolski.waw.pl/pl/cykle_i_wydarzenia/wydarzenia/?id_act=317.
Google Scholar

Tippner A., Postkatastroficzne relikty i relikwie. Los obrazów po Holokauście, przeł. K. Adamczak, A. Artwińska, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2015, nr 7, [online] http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/viewFile/1913/1886, https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.10. DOI: https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.10
Google Scholar

Yad Vashem Photo Archive, [online] http://goo.gl/xg6so0.
Google Scholar

Young J.E., Pamięć i kontrpamięć. W poszukiwaniu społecznej estetyki pomników Holokaustu, przeł. Grzegorz Dąbkowski, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1‑2.
Google Scholar

Published

2017-05-07

How to Cite

Łapicka, Kamila. 2017. “Praca postpamięci W Kartografie Juana Mayorgi”. Politeja 14 (2(47):85-96. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.07.