Ciało jako medium postpamięci

Authors

  • Dorota Sajewska Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.09

Keywords:

body, archives, reenactment, video‑witnessing, performartive document

Abstract

Body as a Medium of Post-memory

In the post‑memory discourse the visual and textual remains – images and narrations – function as the main media connecting the present and the past. Whereas this text concentrates on the meaning of the body as a medium of memory transmission. On the one hand, recalling the corporeal aspects present in Marianne Hirsch’s works, on the other – Rebecca Schneider’s theories placing the question of the body as an archive in the very centre, as well as Alison Landsberg’s concept of prosthetic memories, the author shows how today’s theatre, performance and video art concerned with the issue of the Shoah, try to offer the possibility of the body‑to‑body transmission of history and collective experience.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Dorota Sajewska, Uniwersytet Warszawski

Adiunkt w Zakładzie Teatru i Widowisk IKP UW. Zajmuje się problematyką medialności i polityczności teatru, a także współczesnymi teoriami dotyczącymi dokumentacji i performansu. W latach 2008-2012 zastępca dyrektora artystycznego Teatru Dramatycznego w Warszawie. Autorka tekstów o teatrze i scenariuszy teatralnych, przekładów współczesnych sztuk niemieckich oraz tekstów teoretycznych. Współtłumaczka książki Hansa-Thiesa Lehmanna Teatr postdramatyczny. Autorka dwóch książek: „Chore sztuki”. Choroba, tożsamość, dramat (2005) oraz Pod okupacją mediów (2012), współautorka i współredaktorka książki RE//Mix. Performans i dokumentacja (2014). Jej ostatnie zainteresowania badawcze skupiają się na obrazie cielesności żołnierza Wielkiej Wojny w polskich sztukach wykonawczych.

References

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, Warszawa 2008, Biblioteka Socjologiczna.
Google Scholar

Hilberg R., Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1933‑1945, przeł. J. Giebułtowski, Warszawa 2007.
Google Scholar

Hirsch M., Pokolenie postpamięci, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia” 2011, nr 105.
Google Scholar

Kott J., Teatr esencji. Kantor i Brook, [w:] tenże, Fotel recenzenta, wybór i układ T. Nyczek, Warszawa 1991.
Google Scholar

Landsberg A., Prosthetic Memory. The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture, New York 2004.
Google Scholar

Mościcki P., Karski – paradoks o świadku, [w:] Nowe biografie, red. A. Adamiecka‑Sitek, D. Buchwald, Warszawa 2012, Nowe historie, 03.
Google Scholar

Niziołek G., Polski teatr Zagłady, Warszawa 2013.
Google Scholar

Nora P., Czas pamięci, przeł. W. Dłuski, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7.
Google Scholar

Phelan P., Ontologia performansu. Reprezentacja bez reprodukcji, przeł. A. Kowalczyk, [w:] Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca, red. S. Nieśpiałowska‑Owczarek, K. Słoboda, przeł. P. Juskowiak i in., Łódź 2013.
Google Scholar

Porozmawiajmy o „80064”. Dialog między Agatą Araszkiewicz i Arturem Żmijewskim, [online] http://www.obieg.pl/rozmowy/5691.
Google Scholar

Puzyna K., O „Umarłej klasie”. Rozmowy, „Dialog” 1977. nr 2.
Google Scholar

RE//MIX . Performans i dokumentacja, red. T. Plata, D. Sajewska, Warszawa 2014.
Google Scholar

Schneider R., Performing Remains. Art and War in Times of Theatrical Reenactments, New York 2011. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203852873
Google Scholar

Wieviorka A., L’Ère du témoin, Paris 2002.
Google Scholar

Young J.E., Holocaust w świadectwach filmowych i świadectwach wideo. Dokumentowanie świadka, przeł. T. Łysak, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1/2.
Google Scholar

Żmijewski A., Komentarz do filmu „80064” (notatki do spotkania z widzami w Brétigny‑sur‑Orge 6.01.2005), [online] http://www.obieg.pl/rozmowy/5691.
Google Scholar

Published

2015-07-20

How to Cite

Sajewska, Dorota. 2015. “Ciało Jako Medium postpamięci”. Politeja 12 (3 (35):123-32. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.09.

Issue

Section

Articles