Ciało jako medium postpamięci

Authors

  • Dorota Sajewska Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.09

Keywords:

body, archives, reenactment, video‑witnessing, performartive document

Abstract

Body as a Medium of Post-memory

In the post‑memory discourse the visual and textual remains – images and narrations – function as the main media connecting the present and the past. Whereas this text concentrates on the meaning of the body as a medium of memory transmission. On the one hand, recalling the corporeal aspects present in Marianne Hirsch’s works, on the other – Rebecca Schneider’s theories placing the question of the body as an archive in the very centre, as well as Alison Landsberg’s concept of prosthetic memories, the author shows how today’s theatre, performance and video art concerned with the issue of the Shoah, try to offer the possibility of the body‑to‑body transmission of history and collective experience.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Dorota Sajewska, Uniwersytet Warszawski

Adiunkt w Zakładzie Teatru i Widowisk IKP UW. Zajmuje się problematyką medialności i polityczności teatru, a także współczesnymi teoriami dotyczącymi dokumentacji i performansu. W latach 2008-2012 zastępca dyrektora artystycznego Teatru Dramatycznego w Warszawie. Autorka tekstów o teatrze i scenariuszy teatralnych, przekładów współczesnych sztuk niemieckich oraz tekstów teoretycznych. Współtłumaczka książki Hansa-Thiesa Lehmanna Teatr postdramatyczny. Autorka dwóch książek: „Chore sztuki”. Choroba, tożsamość, dramat (2005) oraz Pod okupacją mediów (2012), współautorka i współredaktorka książki RE//Mix. Performans i dokumentacja (2014). Jej ostatnie zainteresowania badawcze skupiają się na obrazie cielesności żołnierza Wielkiej Wojny w polskich sztukach wykonawczych.

References

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, Warszawa 2008, Biblioteka Socjologiczna.

Hilberg R., Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1933‑1945, przeł. J. Giebułtowski, Warszawa 2007.

Hirsch M., Pokolenie postpamięci, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia” 2011, nr 105.

Kott J., Teatr esencji. Kantor i Brook, [w:] tenże, Fotel recenzenta, wybór i układ T. Nyczek, Warszawa 1991.

Landsberg A., Prosthetic Memory. The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture, New York 2004.

Mościcki P., Karski – paradoks o świadku, [w:] Nowe biografie, red. A. Adamiecka‑Sitek, D. Buchwald, Warszawa 2012, Nowe historie, 03.

Niziołek G., Polski teatr Zagłady, Warszawa 2013.

Nora P., Czas pamięci, przeł. W. Dłuski, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7.

Phelan P., Ontologia performansu. Reprezentacja bez reprodukcji, przeł. A. Kowalczyk, [w:] Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca, red. S. Nieśpiałowska‑Owczarek, K. Słoboda, przeł. P. Juskowiak i in., Łódź 2013.

Porozmawiajmy o „80064”. Dialog między Agatą Araszkiewicz i Arturem Żmijewskim, [online] http://www.obieg.pl/rozmowy/5691.

Puzyna K., O „Umarłej klasie”. Rozmowy, „Dialog” 1977. nr 2.

RE//MIX . Performans i dokumentacja, red. T. Plata, D. Sajewska, Warszawa 2014.

Schneider R., Performing Remains. Art and War in Times of Theatrical Reenactments, New York 2011. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203852873

Wieviorka A., L’Ère du témoin, Paris 2002.

Young J.E., Holocaust w świadectwach filmowych i świadectwach wideo. Dokumentowanie świadka, przeł. T. Łysak, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1/2.

Żmijewski A., Komentarz do filmu „80064” (notatki do spotkania z widzami w Brétigny‑sur‑Orge 6.01.2005), [online] http://www.obieg.pl/rozmowy/5691.

Published

2015-07-20

How to Cite

Sajewska, Dorota. 2015. “Ciało Jako Medium postpamięci”. Politeja 12 (3 (35):123-32. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.09.

Issue

Section

Articles