Pamięć i trauma dziedziczona w Krajobrazie z dzieckiem Romana Grena, Oskarżam Auschwitz Mikołaja Grynberga oraz Pensjonacie Piotra Pazińskiego

Authors

  • Sylwia Majdosz Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.04

Keywords:

postmemory, Shoah, Holocaust, Polish Jews, Jewish identity

Abstract

The Memory and Inherited Trauma in The Landscape with a Child by Roman Gren, I Accuse Auschwitz by Mikołaj Grynberg and The Guesthouse by Piotr Paziński

On the basis of three literary texts quoted in the title of the article, the author analyses and interprets the categories of postmemory and inherited trauma. Roman Gren and Piotr Paziński create fictious nostalgic prose, whereas Mikołaj Grynberg uses a feature genre, i.e. recorded conversations with the Auschwitz survivors’ children. The focal idea and a starting point of the discourse is Marianne Hirsch’s concept of postmemory. The authors of the selected texts attempt to face those experiences. Though differently emotionally and artistically loaded, the texts focus on searching for the traces of ancestors and reconstructing family stories, frequently shrouded in a veil of mystery. Recalling childhood memories, the characters reveal family secrets (Jewish ancestry, the Holocaust experience and repercussions) and gradually begin to understand vague and problematic family relations. All three texts aim at reconstructing the identity of the descendants of the salvaged from Extermination, which allows them to recognize themselves in social, psychological and historical dimensions.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Sylwia Majdosz, Uniwersytet Rzeszowski

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim, obecnie doktorantka na Wydziale Filologicznym tejże uczelni. Jej zainteresowania badawcze to: reprezentacja Holocaustu w literaturze, pamięć i kształt Zagłady w dyskursie literackim.

References

Błoński J., Autoportret żydowski czyli o żydowskiej szkole w literaturze polskiej, [w:] J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 1994.

Czapliński P., Odzyskiwanie Zagłady, „Przegląd Polityczny” 2003, nr 61.

Czapliński P., Prześladowcy, pomocnicy, świadkowie. Zagłada i polska literatura późnej nowoczesności, [w:] Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. P. Czapliński, E. Domańska, Poznań 2009, Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, t. 56.

Czapliński P., Zagłada i profanacje, „Teksty Drugie” 2009, nr 4.

Czermińska M., Kategoria miejsca autobiograficznego w literaturze doby migracji, [w:] Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, Kraków 2012, Seria Wydawnicza Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych, t. 2.

Forecki P., Od Shoah do „Strachu”. Spory o polsko‑żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Poznań 2010.

Gren R., Krajobraz z dzieckiem, Warszawa 1996, Seria z Klee.

Grynberg M., Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne, Wołowiec 2014.

Kwieciński B., Obrazy i klisze. Między biegunami wizualnej pamięci Zagłady, Kraków 2012, Horyzonty Kina.

Olszewska K., Dzieciństwo z widmem Zagłady, „Midrasz” 2014, nr 5.

Paziński P., Pensjonat, Warszawa 2010.

Rabizo‑Birek M., Ahaswerusa sen o Polsce, „Twórczość” 1997, nr 11.

Sobelman M., Dowody tożsamości, „Rita Baum” 2014, nr 32.

Steinlauf M.C., Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, przeł. A. Tomaszewska, Warszawa 2001.

Ubertowska A., Literatura i pamięć o Zagładzie. Archiwa, ślady, krypty, [w:] Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński i in., Kraków 2005.

Ubertowska A., Świadectwo – Trauma – Głos. Literackie reprezentacje Holokaustu, Kraków 2007, Modernizm w Polsce, t. 16.

Woleński J., Bruno Schulz i realizm magiczny, [w:] O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko‑ukraińskie studia z socjologii historycznej, red. J. Kurczewski, D. Wojakowski, L. Tymoszenko, Rzeszów 2016.

Zupa z Auschwitz. Z Mikołajem Grynbergiem rozmawia Magdalena Kicińska, „Magazyn na Święta”, dodatek „Gazety Wyborczej” 2014, nr 254.

Dokumenty elektroniczne

Istniejemy jeszcze‑jeszcze. Rozmowa z Piotrem Pazińskim, [online] http://wyborcza.pl/1,75475,8019411,Piotr_Pazinski__Istniejemy_jeszcze_jeszcze.html.

Już nie ma kogo zapytać. Z Piotrem Pazińskim rozmawia Justyna Sobolewska, [online] http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/paszporty/1502729,3,rozmowa‑z‑piotrem‑pazinskim.read?print=true.

Niedoszły syjonista. Piotr Paziński rozmawia z redaktorem Pawłem Dunin‑Wąsowiczem, [online] http://www.sztetl.org.pl/pl/article/otwock/16,relacje‑wspomnienia/11402,niedoszly‑syjonista‑piotr‑pazinski‑rozmawia‑z‑redaktorem‑pawlem‑dunin‑wasowiczem/.

Published

2017-05-07

How to Cite

Majdosz, Sylwia. 2017. “Pamięć I Trauma Dziedziczona W Krajobrazie Z Dzieckiem Romana Grena, Oskarżam Auschwitz Mikołaja Grynberga Oraz Pensjonacie Piotra Pazińskiego”. Politeja 14 (2(47):49-62. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.04.