Państwa o proweniencji jugosłowiańskiej w procesie rozszerzania Unii Europejskiej – refleksja politologiczna

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.01

Keywords:

EU enlargement process, EU membership, Post‑Yugoslav states

Abstract

Post‑Yugoslav States in the EU Enlargement Process – Political Reflection
The main research goal of the article is the assessment of the degree of preparation Post‑Yugoslav state for accession to the European Union. The analysis included states such as the Republic of Macedonia, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Serbia, Montenegro and the Republic of Kosovo (in the order of announcing independence). An in‑depth analysis confirms that the Republic of Macedonia, the Republic of Serbia and the Republic of Montenegro have the status of EU candidate states. The other two: Bosnia and Herzegovina and the Republic of Kosovo have the status of potential EU candidates. According to the European Commission, the Republic of Serbia and Montenegro have the highest chances of EU membership, probably in 2025. There are many problems that the Post‑Yugoslav states are struggling with. These states have to “learn” democracy. It should underline that there are still unregulated matters as like as rule of law (implementation in practice), corruption or crime (including organized crime) as well.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Ewa Bujwid-Kurek, Uniwersytet Jagielloński

politolog, pracownik naukowo‑dydaktyczny w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym pełni funkcję kierownika Katedry Współczesnych Transformacji Politycznych. Obecnie jest także prodziekanem ds. nauki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół współczesnej problematyki państw bałkańskich ze szczególnym uwzględnieniem państw powstałych w wyniku dekompozycji federacji jugosłowiańskiej u schyłku XX w. Wśród jej naukowych zainteresowań są też systemy polityczne państw znajdujących się w procesie transformacji ustrojowej, w tym polski system polityczny. Jest autorką kilku monografii z tego zakresu, m.in.: Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne (2008); Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej. Dzieje, ustrój, konstytucja (2012); Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo‑Wschodniej (2015, współautorka); III Rzeczpospolita Polska 1990‑2016. Opinie, dylematy, kontrowersje (2016, współredakcja), a także licznych artykułów naukowych.

Downloads

Published

2018-05-20

How to Cite

Bujwid-Kurek, Ewa. 2018. “Państwa O Proweniencji jugosłowiańskiej W Procesie Rozszerzania Unii Europejskiej – Refleksja Politologiczna”. Politeja 15 (3(54):5-15. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.01.