Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony – próba bilansu

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.21

Keywords:

fundamental rights, Treaty of Lisbon, EU accession to the ECHR, Charter of Fundamental Rights, the ECHR

Abstract

Fundamental Rights Protection in the European Union after the Treaty of Lisbon – an Appraisal
The paper attempts to provide an appraisal of the ten years that passed since the adoption of the Treaty of Lisbon in the context of fundamental rights protection. The Lisbon Treaty introduced some major reforms in this field: (1) the new declaration of EU’s values (Art. 2 TUE), (2) granting binding force to the Charter of Fundamental Rights and (3) imposition of the EU’s obligation to accede to the ECHR. Results of these reforms are ambiguous. On the one hand, the number of references to the CFR in the CJEU’s jurisprudence significantly increased, while the Charter was used for the first time to declare invalidity of an act of secondary law. On the other hand, the EU’s accession to the ECHR – after initial successes of the negotiation process – was blocked by the Opinion 2/13 of the CJEU and it is hardly possible that it will happen in the envisageable future. Moreover, currently the EU struggles with an anti‑European and populist wave which erodes the authority of fundamental rights protection.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Przemysław Tacik, Uniwersytet Jagielloński

adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ (od 2017). Doktor filozofii (2014) oraz prawa (2016), absolwent MISH (filozofii i socjologii) i prawa na UJ oraz aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Laureat stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2015) oraz stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2018‑2020). Visiting scholar na uniwersytetach w Nicei, Buffalo, Heidelbergu i Lizbonie. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo międzynarodowe, unijne oraz Europejską konwencję praw człowieka, jak również filozofię współczesną, filozofię żydowską oraz animal studies.

Downloads

Published

2018-05-20

How to Cite

Tacik, Przemysław. 2018. “Ochrona Praw Podstawowych W Unii Europejskiej Po Traktacie Z Lizbony – próba Bilansu”. Politeja 15 (3(54):313-24. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.21.