Wybrane problemy międzynarodowej integracji gospodarczej na obszarze postradzieckim w latach 1991-2010

Perspektywa rosyjska

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.08

Keywords:

international economic integration, post‑ Soviet space, integration organizations

Abstract

Selected issues of international economic integration in the post‑Soviet space in the period of 1991‑2010. A Russian perspective

The article focuses on the evolution, dynamics and structure of international economic integration in the post‑ Soviet space in the period of 1991-2010. The main objective of the article is to review synthetically the most crucial issues of integration processes from political and economic perspectives in the region under question. In the reality of globalization, the post‑ Soviet countries are forced to make attempts in order to get into the stream of its processes by means of creating economic integration unions which are able to react effectively to the changes. However, the political implication behind economic integration processes as well as the search for the identity of new independent states made them very different from each other, which is reflected in the employment of various models of national economies, political systems and the pace of development. Therefore the leading integration projects appeared to be generally ineffective. A look into the rich Russian literature concerning the topic allowed to reflect the Russian perspective on the processes which are taking place.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Opracowania

Cziomer E., Rosja i Wspólnota Niepodległych Państw, [w:] L. Zyblikiewicz, E. Cziomer, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006, Książka z Serii Politologicznej.

El‑ Agraa A. M., The Theory and Measurement of International Economic Integration, Hong Kong 1989. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-10203-7

Gołownin M., Pierspiektiwy mnogostoronnego wzaimodejstwija na postsowietskom prostranstwie s pozicij Rossii, „Informacionno‑ Analiticzieskij Biulletień” 2006, nr 4.

Gołownin M., Libman A., Uszkałowa D., Pierspiektiwy razwitija integracionnoj gruppirowki JewrAzEs, Moskwa 2007.

Jazykowa A., Ekspansija swobody na postsowietskom prostranstwie, „Niezawisimaja Gazieta” 2006, 5 VI.

Jazykowa A., Sodrużestwo Niezawisimych Gosudarstw. Stranicy istorii, „Informacionno‑Analiticzeskij Biulletień” 2007, nr 1.

Konończuk W., Fiasko integracji. WNP i inne organizacje międzynarodowe na obszarze poradzieckim 1991‑ 2006, Warszawa 2007, Prace Ośrodka Studiów Wschodnich im. M. Karpia, nr 26.

Korejba J., Mieżdunarodnyje organizacii kak katalizator intiegracionnogo wybora gosudarstw postsowietskogo prostranstwa w Jewropie, „Wiestnik Mieżdunarodnych Organizacij” 2012, nr 2.

Kosikowa L., Integracionnyje projekty Rossii na postsowietskom prostranstwie: idiei i praktika, Moskwa 2008.

Kosikowa L., Region SNG na nowom etapie razwitija i problemy stratiegii i politiki Rossii, [w:] Postsowietskoje prostranstwo. Realii i pierspiektiwy, red. B. Szmielew, Moskwa 2009.

Kumaniewa S., Jurik W., Tamożennyj sojuz Rossii i Bełarusi. Fiskalnyje aspiekty tarifnych raznoglasij, „Gosudarstwiennoje Uprawlenie. Elektronnyj Wiestnik” 2007, nr 12.

Kurtow A., Mifołogija SNG, „Swobodnaja Mysl” 2007, nr 4.

Kurtow A., Tamożennyj sojuz Rossii, Kazachstana i Biełorussii. Riski ostajutsia, Rossijskij Institut Stratiegiczieskich Issledowanij (RISA), 11 X 2010, [online] http://www.riss.ru/?newsId=239.

Legvold R., Wallander C., Ekonomika i biezopastnost’ na postsowietskom prostranstwie, [w:] Mieczi i orala. Ekonomika nacionalnoj bezopastnosti Belarusi i Ukrainy, red. ciż, Moskwa 2004.

Lichaczow A., Tamożennyj sojuz Rossii, Bełorussii i Kazachstana. Istorija, sowriemiennyj etap i pierspiektiwy razwitija, „Rossijskij Wniesznieekonomiczeskij Wiestnik” 2010, nr 6.

Mojsiewicz Cz., Wspólnota Niepodległych Państw, Poznań 2000, Studia i Monografie – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, t. 15.

Sirotskij A., Tamożennyj sojuz. Płany i realii, „Bełorusskij Żurnał Mieżdunarodnogo Prawa i Mieżdunarodnych Otnoszenij” 2000, nr 1, [online] http://evolutio.info/content/view/342/51.

Striepietowa M., Ziewin L., Regionalizacija postsowietskogo prostranstwa i modernizacija nacionalnych ekonomik, [w:] Modiernizacija ekonomiki. Faktory, instrumenty, problemy, red. L. Wardomskij, Moskwa 2006.

Sziszkow J., Ekonomiczeskij Sojuz SNG: maniłowszczina ili realnost’?, „Obszczestwiennyje Nauki i Sowriemiennost” 1994, nr 2.

Sziszkow J., O pierspiektiwach postsowietskoj intiegracii, [w:] Modiernizacija ekonomiki. Faktory, instrumenty, problemy, red. L. Wardomskij, Moskwa 2006.

Szmielow B., Niekotoryje problemy stanowlenija rossijsko‑ ukrainskich otnoszenij, [w:] Postsowietskoje prostranstwo. Realii i pierspiektiwy, red. tenże, Moskwa 2009.

Szmielow B., Osobiennosti politiczieskich processow w nowych niezawizimych gosudarstwach, [w:] Politiczieskije processy w nowych niezawisimych gosudarstwach. Matieriały krugłogo stoła, cz. 1, red. tenże, Moskwa 2011, Wiestnik Naucznoj Informacii, nr 2.

Szmielow B., Problemy wzaimootnoszenij Rossii so stranami SNG, „Mieżdunarodnyj Dialog” 1999, nr 1.

Toczek E., Kształtowanie się Wspólnoty Niepodległych Państw. Obawy i nadzieje, Kancelaria Sejmu RP, Biuro Studiów i Ekspertyz, Raport nr 42, 1993.

Wardomskij L., Mieżdu głobalizmom i regionalizmom. Problemy i tendencii regionalizacii postsowietskogo prostranstwa, „Politija” 2002, nr 1.

Wardomskij L., Nowyje niezawisimyje gosudarstwa. Srawnitelnyje itogi socialno‑ ekonomiczeskogo razwitija, Moskwa 2012.

Wróblewski Ł., GUAM – Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju, 28 V 2006, [online] http://www.psz.pl/tekst‑2907/Lukasz Wroblewski GUAM Organizacja na Rzecz Demokracji i‑Rozwoju/Str‑ 3.

Wróblewski M., Niemiec M., Procesy integracji gospodarczej na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:] Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne, red. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Wrocław 2006, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Aktualne Problemy, 3.

Zagorskij A., Rossija i SNG, [w:] A. Torkunow, A. Mielwil, M. Narinskij, Wnieszniaja politika Rossijskoj Fiedieracii, 1992‑1999, Moskwa 2000.

Ziewin L., Politiczeskije i ekonomiczeskije aspiekty organizacii postsowietskogo ekonomiczeskogo prostranstwa, [w:] Postsowietskoje prostranstwo. Realii i pierspiektiwy, red. B. Szmielew, Moskwa 2009.

Zyblikiewicz L., Narody i religie, [w:] tenże, E. Cziomer, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006, Książka z Serii Politologicznej.

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Gafarowski, Dymitr. 2013. “Wybrane Problemy międzynarodowej Integracji Gospodarczej Na Obszarze Postradzieckim W Latach 1991-2010: Perspektywa Rosyjska”. Politeja 10 (4(26):169-94. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.08.

Issue

Section

Articles