Region o niskim stopniu zainteresowania w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych na początku XXI wieku

Casus krajów Maghrebu

Authors

  • Rafał Wordliczek Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.09

Keywords:

terrorism, economy, Africa, United States

Abstract

American Foreign Policy towards Low Interest Region at the Beginning of the 21st Century. Case Study of Maghreb States

The Mediterranean Area is a very important region at the contemporary international relations. Since 2001 the United States have established closer relations with North African countries. There are two main goals of the American foreign Policy towards Maghreb: one of the main goal of this cooperation is searching for the alternative way of supplying the United States by African gas and oil. Algeria, Libya and Nigeria are one of the biggest holders and exporters of these natural minerals. Nowadays, U.S., European countries and Russia are in rivalry for Liquefied Natural Gas (LNG) and oil contracts with the African partners. The winner of this compete will keep control of the whole market of minerals and from the political, economic and strategic point of view will be stronger in the future. The second one is supporting by Maghreb countries U.S. counter-terrorism military operation Active Endeavour.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Rafał Wordliczek, Uniwersytet Jagielloński

Adiunkt w Katedrze Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej, pracownik Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Zainteresowania badawcze: stosunki polsko-żydowskie w USA w XX w., polityka międzynarodowa w basenie Morza Śródziemnego po II wojnie światowej. Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych: Nowy Jork (2003), Brno (2005), Bratysława (2006), Debreczyn (2006), Sofia (2007), Bochum (2007), Ateny (2008), Kuala Lumpur (2008), Santiago de Chile (2009), Padwa (2010), Sao Paulo (2011), San Diego (2012). Członek organizacji i stowarzyszeń naukowych: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Towarzystwo Asystentów UJ, European Consortium for Political Research, International Political Science Association. W 1999 r. stypendysta The Tokyo Foundation.

References

Arieff A., Political Transition in Tunisia, [w:] The Countries of North Africa. Background and Issues, ed. V. G. Luciano, New York 2011.

Bielski J., Rozwój globalnego handlu gazem LNG. Już nie tylko Azja, „Nafta & Gaz Biznes” 2005, IV‑V.

BIS Removes Libya’s State Sponsor-Related Export Controls, „Inside U.S. Trade” 2006, Vol. 24, nr 36.

Blanchard Ch. M., Libya. Background and U.S. Relations, [w:] The Countries of North Africa. Background and Issues, ed. V. G. Luciano, New York 2011.

Bush G. W., U.S.-Middle East Free Trade Area, [online] http://www.georgewbush‑whitehouse.archives.gov/news/release/2004/06/20040609‑37.html.

Cavatorta F., Durac V., Strengthening Authoritorian Rule through Democracy Promotion? Examining the Paradox of the U.S. and EU Security Strategies. The Case of Bin Ali’s Tunisia, „British Journal of Middle Eastern Studies” 2009, Vol. 36, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1080%2F13530190902749523. DOI: https://doi.org/10.1080/13530190902749523

The Countries of North Africa. Background and Issues, ed. V. G. Luciano, New York 2011.

Crumpton H. A., Remarks at Algiers Conference, 6 II 2006, [online] http://www.state.gov/s/ct/rls/rm/2006/62325.html.

Dillery E. C., U.S. Interests in the Mediterranean, „Mediterranean Quarterly” 2006, Vol. 17, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.1215%2F10474552‑2006002. DOI: https://doi.org/10.1215/10474552-2006-002

Domisiewicz R., Pomost do Maghrebu i Lewantu, [online] http://zolnierz‑polski.pl/artykul.html?id_artykul=612.

Dubaniowski P., Maghreb, [w:] Stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś‑Nowak, Kraków 2002, Encyklopedia Politologii, t. 5.

Fiedler R., Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru niestabilności w latach 1991‑ 2009, Poznań 2010.

Gołębiewski M., Francja wychodzi z cienia, „Tygodnik Internetowy” 2006, nr 217‑218, [online] http://www.polskiejutro.com/art./a.php?p=45zagranica.

Graham T. Jr., Unending Crisis. National Security Policy after 9/11, Seattle 2012.

Graham‑ Silverman A., Congress Clears Measure Limiting Further Terrorism Lawsuits against Libya, „Congressional Quarterly” 2008, 31 VII.

Hemmer Ch., U.S. Policy towards North Africa. Three Overarching Themes, „Middle East Policy” 2007, Vol. 14, nr 4, [online] http://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1475‑4967.2007.00324.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-4967.2007.00324.x

Un Hussein alla Casa Bianca. Cosa pensa in mondo arabo di Barack Obama, a cura di D. Della Ratta, A. Valeriani, Milano 2009.

Keenan J., U.S. Militarization in Africa. What Anthropologists Should Know about AFRICOM, „Anthropology Today” 2008, Vol. 24, nr 5, [online] http://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1467‑8322.2008.00613.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8322.2008.00613.x

Klare M., Volman D., The African „Oil Rush” and U.S. National Security, „Third World Quarterly” 2006, Vol. 27, nr 4, s. 614, [online] http://dx.doi.org/10.1080%2F01436590600720835. DOI: https://doi.org/10.1080/01436590600720835

Lesser I. O., Security in North Africa. Internal and External Challenges, Santa Monica 1993.

Libya, Next Steps in U.S. Relations. Hearing before the Committee on Foreign Relations, United States Senate, 108th Congress, 2nd Session, February 26, 2004, Washington 2004.

Madej M., Utworzenie AFRICOM – implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego i NATO, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2007, nr 41.

Migdalovitz C., Western Sahara. Status of Settlement Efforts, 11 XII 2008, [online] http://www.fpc.state.gov/documents/organization/116570.

Nmoma V., Power and Force. Libya’s Relations with the United States, „Journal of Third World Studies” 2000, Vol. 26, nr 2.

Nowy ład międzynarodowy in statu nascendi, red. nauk. W. Malendowski, Poznań 1993.

Office of the United States Trade Representative, Middle East Free Trade Area Initiative (MEFTA), [online] http://www.ustr.gov/trade‑agreements/otherinitiatives/middleeast‑free‑tradeareainitiativemefta.

Official Documents of EU’s External Relations. Tunisia, [online] http://www.ec.europa.eu/comm/external_relations/tunisia/intro/index.html.

Ohaegbulam U. F., U.S. Measures against Libya since the Explosion of Pan Am Flight 103, „Mediterranean Quarterly” 2000, Vol. 11, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1215%2F10474552‑111111. DOI: https://doi.org/10.1215/10474552-11-1-111

Oliver R., Atmore A., Dzieje Afryki po 1800 roku, przeł. K. Salawa, Warszawa 2007.

Pająk W., Państwa basenu Morza Śródziemnego a nowa architektura bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1996, Analizy, Syntezy, Fakty, Opinie, 35.

Pietraś Z. J., Nowy ład międzynarodowy u progu XXI wieku, [w:] Świat i Polska końca XX wieku. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 30‑lecia politologii w Uniwersytecie Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin, dnia 10 grudnia 1994 roku, red. M. Żmigrodzki. Lublin 1996.

Piombo J. R., Terrorism and U.S. Counter-Terrorism Programs in Africa. An Overview, „Strategic Insights” 2004, Vol. 6, nr 1.

Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, red. nauk. J. Zając, Toruń 2005.

Prepared Statement of the Honorable William J. Burnes, Acting under Secretary for Political Affairs, U.S. Department of State, [w:] Libya. Progress on the Path toward Cautious Reengagement. Hearing before the Committee on International Relations, House of Representatives, 109th Congress, 1st Session, March 16, 2005, Washington 2005.

Remarks on the Decision by Colonel Muammar Abu Minyar al‑ Qadhafi of Libya to Disclose and Dismantle Weapons of Mass Destruction Programs, December 19, 2003, [w:] Public Papers of the Presidents of the United States. G. W. Bush, t. 2: July 1 to December 31, 2003, Washington 2006.

A Review of the Political, Economic and Security Situation in Tunisia. Implications for U.S. Policy. Report of a Staff Study Mission to Tunisia and France November 17-22, 1986, to the Committee on Foreign Affairs U.S. House of Representatives, Washington 1987.

Sadkowski L., Gazprom rusza do Libii, [online] http://www.hotmoney.pl/artykul/1862/0/prasa‑zagranicznaglobalnibilionerzy1.html.

Segal A., The United States and Northern Africa, „Current History” 1981, Vol. 80, nr 470.

Speech of the Honorable Henry Hyde, [w:] Libya. Progress on the Path toward Cautious Reengagement. Hearing before the Committee on International Relations, House of Representatives, 109th Congress, 1st session, March 16, 2005, Washington 2005.

Statement of Hon. Ronald E. Neumann, Deputy Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs, Department of State, Washington D.C., [w:] U.S. Foreign Policy toward Libya: hearing before the Subcommittee on Near Eastern and South Asian Affairs of the Committee on Foreign Relations, United States Senate, 106th Congress, 2nd Session, May 4, 2000, Washington 2000, sygn. 4.F76/2:S.HRG.106‑740.Szymborski W., Doktryna Busha, Bydgoszcz 2004.

Tunisia in the War on Terror, [online] http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/02/20040213‑2.html.

Tunisia-US Relations, [online] http://www.tunisiaonline.com/government/tn‑usrelations.html.

U.S. Department of Justice, [online] http://www.usdoj.gov/fcsc/libyaclaims,html.

U.S. Department of State, Background Notes. Algeria, [online] http://www.state.gov./r/pa/e/bgn/8005.html.

U.S. Department of State, Congressional Budget Justifications for Foreign Operations Appropriations, FY 2010 and FY 2011, [online] http://www.state.gov/f/releases/iab.

U.S. Department of State, Office of the Coordinator for Counterterrorism, Country Reports on Terrorism – Libya, 30 IV 2007, [online] http://www.state.gov/s/ct.

U.S. Relations with Tunisia, 22 VIII 2013, [online] http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5439.htm.

Welch D., Update on North Africa. Remarks to the House Foreign Affairs Committee, 6 VI 2007, [online] http://www.foreignaffairs.house.gov/110/wel060607.html.

White G. W., Free Trade as a Strategic Instrument in the War on Terror? The 2004 U.S.-Moroccan Free Trade Agreement, „Middle East Journal” 2005, Vol. 59, nr 4. DOI: https://doi.org/10.3751/59.4.14

Yakan M. Z., The United States and North Africa. Sustained Strategic Interests, [w:] United States Interests and Policy in Africa. Transition to a New Era, ed. K. P. Magyar, New York 2000. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-62316-7_2

Zoubir Y. H., American Policy in the Maghreb. The Conquest of a New Region?, „Real Instituto Elcano. Working Paper” 2006, nr 13.

Zoubir Y. H., The United States and Maghreb‑ Sahel Security, „International Affairs” 2009, Vol. 85, nr 5, [online] http://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1468‑2346.2009.00842.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2009.00842.x

Zoubir Y. H., Benabdallah‑Gambier K., The United States and the North African Imbroglio. Balancing Interests in Algeria, Morocco, and the Western Sahara, „Mediterranean Politics” 2005, Vol. 10, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.1080%2F13629390500124333. DOI: https://doi.org/10.1080/13629390500124333

Zwalczanie terroryzmu na Morzu Śródziemnym, „NATO Review” 2005, nr 3, [online] http://www.nato.int/docu/review/2005/issue3/polish/art4.html.

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Wordliczek, Rafał. 2013. “Region O Niskim Stopniu Zainteresowania W Polityce Zagranicznej Stanów Zjednoczonych Na początku XXI Wieku: Casus krajów Maghrebu”. Politeja 10 (4(26):195-216. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.09.

Issue

Section

Articles