Agenda mediów a ich stronniczość (telewizyjne serwisy informacyjne)

Authors

  • Magdalena Zawalska Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.32

Keywords:

agenda setting, objectivity, journalism, politics

Abstract

Media agenda and its bias (television news services)

The article deals with the concept of “agenda setting” in media as well as focuses on the first level of this process (a selection and a prioritization of the particular events that are presented in the television news). Namely, these events become a basic source of information about the contemporary political world. Any bias manifestations have been omitted deliberately as it goes in tandem with manipulation techniques (such as assessment, for instance). Moreover, it has been assumed that the degree of bias is an inherent feature of the media as it constitutes the crucial element of the central‑level politics. Moreover, not only has been stated that this bias may be resulted in the pressure of politicians, but also that this phenomenon is downright an unavoidable feature of media. Thus, the differences between agendas of the various television news were analyzed and presented on the basis of both the data and the own research.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Magdalena Zawalska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Doktorantka Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, magister politologii (UP) i Europejskiej Socjologii Politycznej (Högskolan Dalarna), absolwentka studiów licencjackich w zakresie Stosunków Międzynarodowych i Studium Dziennikarskiego przy Instytucie Filologii Polskiej UP. Zainteresowania badawcze: relacje pomiędzy polityką a światem mediów, wizerunek medialny i PR w polityce, przemiany polskiego systemu medialnego jako element transformacji systemowej.

References

Allan S., Kultura newsów, przeł. A. Sokołowska, Kraków 2006, Media – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bourdieu P., O telewizji. Panowania dziennikarstwa, przeł. K. Sztandar‑Sztanderska, A. Ziółkowska, red. nauk. i przedm. M. Jacyno, Warszawa 2011, Socjologia Współczesna – Wydawnictwo Naukowe PWN.

Boyd A., Dziennikarstwo radiowo‑telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych, przeł. A. Sadza, Kraków 2006, Media – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cook T. E., Governing with the News: The news Media as a Political Institution, Chicago 2005. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226026688.001.0001

Cztery stacje. Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych. Fakty, Panorama, Wiadomości,Wydarzenia. Wrzesień 2011, Press Service, [online] http://www.press.pl/attachments/www‑data/Analiza‑wrzesniowych‑wydan‑telewizyjnych‑serwisow‑informacyjnych_177.pdf, 13 XII 2012.

Dobek‑Ostrowska B., Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach, Wrocław 2011, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3298.

Entman R. M., Framing Bias: Media in the Distribution of Power, „Journal of Communication” 2007, Vol. 57. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00336.x

Gilboa E., The CNN Effect: The Search for a Communication Theory of International Relations, „Political Communication” 2005, nr 22. DOI: https://doi.org/10.1080/10584600590908429

Godzic W., Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków 2004, Dziennikarstwo i Świat Mediów.

Grabowska A. M., Tytuł newsa dnia otrzymuje dziś… – koncepcja agenda setting na przykładzie wydarzeń medialnych w polskich serwisach informacyjnych, [w:] Za kulisami spektaklu.

Medialne wizerunki polityki, red. nauk. M. Sokołowski, Toruń 2009, Komunikacja Społeczna, Komunikacja Medialna, Komunikacja Sieci.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Kraków 2006, Zeszyty Wydziałowe – Uniwersytet Jagielloński. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, z. 2.

Łódzki B., Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku, Wrocław 2010, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3312.

McCombs M., Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, przeł. B. Radwan, Kraków 2008, Media – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

McCombs M., Gilbert S., News Influence on our Pictures of the World, [w:] Media Effects: Advances in Theory and Research, eds. J. Bryant, D. Zillmann, New York 1994.

McQuail D., Media Performance: Mass Communication and the Public Interest, London– Newbury Park 1992.

Michnik W., „Efekt CNN” na przykładzie interwencji Stanów Zjednoczonych w Somalii, [w:] „Stare” i „nowe” media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy, red. nauk.

M. du Vall, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2010, Konteksty Współczesności.

Nowak E., Ustanawianie agendy medialnej i politycznej. Interakcje i zależności, „Zeszyty Prasoznawcze” 2011, nr 3‑4 (207-208).

PiS i SLS podzieliło między siebie telewizję, „Dziennik Gazeta Prawna” 2009, 24 VIII.

Ranking polityków polskich w głównych wydaniach programów informacyjnych w stacjach ogólnopolskich (1‑30 kwietnia 2009 roku), Instytut Monitorowania Mediów, [online] http://www.instytut.com.pl/IMM/o_firmie/raport_politycy_kwiecien2009.pdf, 13 XII 2012.

Raport Scena Polityczna, Press Service, [online] http://www.press‑service.com.pl/pl/uslugi/scena‑polityczna/,13 XII 2012.

Robinson P., The CNN Effect. The Myth of News, Foreign Policy and Intervention, London–New York 2002.

Semetko H. A., Political Balance on Television: Campaigns in the United States, Britain and Germany, „Harvard International Journal of Press/Politics” 1996, Vol. 1. DOI: https://doi.org/10.1177/1081180X96001001005

Street J., Mass media, polityka, demokracja, przeł. T. D. Lubański, Kraków 2006, Media – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz. U. 1993, nr 7, poz. 34.

Wimmer R. D., Dominick J. R., Mass media. Metody badań, przeł. T. Karłowicz, Kraków 2008, Media – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Żyro T., Wstęp do politologii, Warszawa 2004.

Published

2013-08-14

How to Cite

Zawalska, Magdalena. 2013. “Agenda mediów a Ich stronniczość (telewizyjne Serwisy Informacyjne)”. Politeja 10 (3(25):555-68. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.32.

Issue

Section

Articles