Ustanawianie obecności jako mechanizm przywództwa politycznego. Przykład Szymona Hołowni

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.05

Keywords:

political leadership, agenda setting, political presence, Transactional Analysis, the Congruency Model of Political Preference

Abstract

ESTABLISHING PRESENCE AS A MECHANISM OF POLITICAL LEADERSHIP: THE EXAMPLE OF SZYMON HOŁOWNIA

The article touches upon building the political leadership of Szymon Hołownia, which is analysed in the light of the interactive theory of the emergence of leaders. The issues of complementarity of the needs of the leader and his voters and their mental matching are indicated, including research within the framework of the A Congruency Model of Political Preference (Caprara, Zimbardo). Establishing a presence by Szymon Hołownia via social media is a process in which he exposes content referring to the psychological and cultural sphere to a greater extent and to the sphere of politics to a lesser extent.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Ewa Maria Marciniak, Univeristy of Warsaw

Doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauki o polityce (2013). Autorka kilkudziesięciu publikacji na temat przywództwa politycznego, komunikowania i marketingu politycznego oraz zachowań wyborczych, m.in. książki Personalizacja zachowań wyborczych w Polsce w kontekście Modelu Zgodności Preferencji Politycznych (2013) oraz rozdziałów i artykułów: Komunikacja społeczna (2015), Etyka, polityka, przywództwo (2018; redaktor naukowy), Komunikacyjny wymiar przywództwa politycznego (2018). Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2016-2019, członek Komitetu Nauk Politycznych PAN, Przewodnicząca Rady Programowej CBOS.

References

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, przeł. P. Izdebski, Warszawa 2000.
Google Scholar

Caprara G.V., Zimbardo P.G., Personalizing Politics. A Congruency Model of Political Preference, „American Psychologist” 2004, vol. 59, nr 7, https://doi.org/10.1037/0003-066x.59.7.581. DOI: https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.7.581
Google Scholar

Derber C., Zaistnieć w społeczeństwie. O potrzebie zwracania na siebie uwagi, przeł. M. Gajdzińska, Gdańsk 2002.
Google Scholar

Fenno R.F., Home Style. House Members in Their Districts, New York 2003.
Google Scholar

Goffman E., Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience, Boston 1986.
Google Scholar

Gorbaniuk O., Krzyszycha G., Zbieżność percepcji siebie i „osobowości” partii politycznej a preferencje polityczne wśród studentów, [w:] Marketing polityczny. Teoria i praktyka, red. I. Hofman, Lublin 2011.
Google Scholar

Jakubowska U., Przywództwo polityczne, [w:] Podstawy psychologii politycznej, red. K. Skarżyńska, Poznań 2002.
Google Scholar

Katz D., Patterns of Leadership, [w:] Handbook of Political Psychology, red. J.N. Knutson, London 1973.
Google Scholar

Korzeniowski K., Psychospołeczne uwarunkowania zachowań wyborczych, [w:] Podstawy psychologii politycznej, red. K. Skarżyńska, Poznań 2002.
Google Scholar

Marciniak E.M., Personalizacja zachowań wyborczych w Polsce w kontekście Modelu Zgodności Preferencji Politycznych, Warszawa 2013.
Google Scholar

Marciniak E.M., Pozyskiwanie uwagi jako mechanizm marketingu politycznego, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 16.
Google Scholar

McCombs M., Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, przeł. B. Radwan, Kraków 2008.
Google Scholar

Post J.M., Narcissism and the Charismatic Leader–Follower Relationship, „Political Psychology” 1986, vol. 7, nr 4, https://doi.org/10.2307/3791208. DOI: https://doi.org/10.2307/3791208
Google Scholar

Psychologiczne charakterystyki elektoratów, komunikat z badań CBOS, nr 102/2019, Warszawa 2019.
Google Scholar

Scheufele D.A., Framing as a Theory of Media Effects, „Journal of Communication” 1999, vol. 49, nr 1, https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x
Google Scholar

Szmajke A., Autoprezentacja. Maski, pozy, miny, Olsztyn 1999.
Google Scholar

Downloads

Published

2022-12-23

How to Cite

Marciniak, Ewa Maria. 2022. “Ustanawianie obecności Jako Mechanizm przywództwa Politycznego. Przykład Szymona Hołowni”. Politeja 19 (5(80):89-103. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.05.

Issue

Section

Przywództwo partyjne w polskich ugrupowaniach politycznych