„Jedenastka”: konstrukcja i re-konstrukcje pamięci samolotu-symbolu

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.09

Keywords:

cultural memory, military aviation, fighter aircraft, commemoration

Abstract

The PZL-11: Construction and Re-constructions of How an Aeronautical Symbol is Remembered

The PZL-11 fighter plane, almost immediately after its creation in the early 30s of the 20th century, became recognized in Poland to be one of the greatest achievements of native technological know-how; evidence that in a very short period of time it had attained a world-class level. In September 1939, a little dated, it fought the Luftwaffe. After WW2 it was exploited by the historical politics of the ruling communist party: presented as evidence of the failure of the preceding capitalist system. Over time, however, it has become a symbol of persistent struggle against foreign aggression and of heroic resistance, becoming a significant element of Polish cultural heritage.

References

The Airplane in American Culture, red. D.A. Pisano, University of Michigan 2003.

Arnold J., The Allied Air War and Urban Memory: The Legacy of Strategic Bombing in Germany, Cambridge, MA – New York 2011.

Assmann A., Między historią a pamięcią. Antologia, red. nauk. M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2013.

British Cultural Memory and the Second World War, red. L. Noakes, J. Pattison, London – New York 2014.

Cieślak K., Samolot myśliwski PZL P-11, Warszawa 1972.

Corn J.J., America’s Romance with Aviation, 1900–1950, New York 1983.

Emmerling M., Luftwaffe nad Polską 1939, cz. 1: Jagdflieger, Gdynia 2002.

Erll A., Kultura pamięci. Wprowadzenie, przeł. A. Teperek, Warszawa 2018.

Etablissements Nationaux d’Aeronautique – Varsovie. National Aircraft Factory – Warsaw, 1934/1935.

Francis M., The Flyer. British Culture and the Royal Air Force 1939–1945, Oxford – New York 2008.

Fritzschke P., A Nation of Flyers. German Aviation and the Popular Imagination, Cambridge, MA – London 1992.

Glass A., Polskie konstrukcje lotnicze do 1939 r., t. 2, Sandomierz 2007.

Glass A., Kopański T., Makowski T., PZL P.11, cz. 2, Warszawa 1997.

Glass A., Kopański T., Makowski T., PZL P.11, cz. 1, Gdynia 1997.

Głos w dyskusji „Wybrane problemy metodologii i metodyki badań”, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2012, nr 2, s. 11–27.

Golka M., Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa 2009.

Gortat J., Niemiecka polityka pamięci wobec ofiar wojny powietrznej, Łódź 2015.

Habielski R., Przeszłość i pamięć historyczna w życiu kulturalnym PRL. Kilka uwag wstępnych, [w:] Polityka czy propaganda. PRL wobec historii, red. P. Skibiński, T. Wiścicki, Warszawa 2009, s. 87–115.

Halbwachs M., Das kollektive Gedächtnis, Frankfurt am Main 1985.

Keen A., Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, przeł. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, Warszawa 2007.

Król W., Poznańskie skrzydła, Warszawa 1975.

Król W., Krakowskie skrzydła, Warszawa 1974.

Krzycki M., Sowy nadlecą o świcie, Warszawa 1970.

Kurowski A., Lotnictwo polskie w 1939 roku, Warszawa 1962.

Mazur W., PZL.11A/C/G, Warszawa 2019.

Mazur W., PZL.11, Warszawa 2013.

Morgała A., Samoloty wojskowe w Polsce 1924–1939, Warszawa 2003.

Morgała A., Polskie samoloty wojskowe 1918–1939, Warszawa 1972.

Palmer S.W., Aviation Culture and the Fate of Modern Russia, Cambridge, MA – New York

Pawłowski T., Lotnictwo lat 30. XX wieku w Polsce i na świecie. Wybrane zagadnienia, Warszawa

Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. 1: Kampania wrześniowa 1939, cz. 1: Polityczne i wojskowe położenie Polski przed wojną, Londyn 1951.

Rolski T., Uwaga, wszystkie samoloty!, Warszawa 1974.

Spitfire: The Autobiography: The Plane and the Men that Saved Britain in 1940 in Their Own Words, red. J.E. Lewis, London 2010.

Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006.

Szymanowski G., Hoffmann J., PZL P.11c, Lublin 2006.

T.K., 50.000 widzów na lotnisku warszawskim, „Polska Zbrojna” 1932, nr 170, s. 2.

Wrzesień 1939. My i oni. Relacje i wspomnienia lotników polskich i niemieckich, red. L. Kosiński, D. Majsak, Lublin 1994.

Netografia

„Muzeum to takie miejsce, gdzie pamięć będzie wieczna…” [Rozmowa z dyrektorem MLP Krzysztofem Radwanem], https://dlapilota.pl/wiadomosci/dlapilota/muzeum-takie-miejsce-gdzie-pamiec-bedzie-wieczna (dostęp 12 VI 2020).

https://www.facebook.com/piotr.piotr.9212301/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDTJ6XoHHm_c3K2Kfuqp_jrz-43L2y_o9MeJC4w8jSHF6YZ0hTVc36pnlrJIy81xfZf24v1S0A1nd-8f&hc_ref=ARTQI7Gjqq4qrdOhoMym8o4rE6uecnFgB_Vnjpv2rao-ulX-7MtsnDFj3rf5j4anbE&fref=nf&hc_location=group (wpis z 16 II 2020 r.; dostęp 8 VI 2020).

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=60796 (dostęp 12 VI 2020).

https://www.youtube.com/watch?v=00R2jlR436I; https://www.youtube.com/watch?v=WYEfgXNR_N4 (dostęp 12 VI 2020).

http://samolotyhistoryczne.org/ (dostęp 13 VI 2020).

Published

2020-09-16

How to Cite

Mazur, W. . (2020). „Jedenastka”: konstrukcja i re-konstrukcje pamięci samolotu-symbolu. Intercultural Relations, 4(1(7), 165–182. https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.09