Reaktywacja nordyckich bogów

Rzecz o neopoganizmie jako formie/odsłonie/emanacji wspólnotowej pamięci

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.08

Keywords:

neopaganism, Asatrú, Denmark, Iceland, cultural memory

Abstract

Reactivation of the Norse Gods. Neopaganism as a Form of Collective Memory

The article addresses the issue of neopaganism reviving intensively in the Nordic countries at the beginning of the 21st century. By using examples from Denmark and Iceland the author analyses socio-cultural conditions and intercultural relations that enhance reactivation of the Norse gods. Neopaganism with its Nordic face seems to offer an attractive alternative for contemporary secularized societies which still express inclination to believe in power of the nature, power of the human mind or power of the markets.

References

Banaś M., Wikingów zdobywanie świata. Skandynawskie wychodźstwo jako przykład zjawiska o charakterze globalizacyjnym, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2009, nr 5, s. 15–23.

Barker E., Nowe ruchy religijne, Kraków 2002.

Eliade M., Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno-religijnym, Warszawa 1998.

Eliade M., Sacrum i profanum. O istocie religijności, przeł. R. Reszke, Warszawa 1999.

Garipzanov I., Tolochko O., Early Christianity on the Way from the Varangians to the Greeks, Kiev 2011.

Gennep van A., Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii. O bramie i progu […] i o wielu innych rzeczach, przeł. B. Biały, Warszawa 2006.

Górski J., Spotkanie z religiami, Katowice 2007.

Haines G., How Iceland Recreated a Viking-age Religion, http://www.bbc.com/travel/story/20190602-how-iceland-recreated-a-viking-age-religion (dostęp 2 III 2020).

Herder J.G., Pomysły do filozofii dziejów rodzaju ludzkiego: księga druga, przeł. J. Bychowiec, Warszawa 2002.

Hervieu-Léger D., Religia jako pamięć, przeł. M. Bielawska, Kraków 1999.

Jean L., Charles Perrault’s Paradox: How Aristocratic Fairy Tales became Synonymous with Folklore Conservation, „Trames” 2007, nr 11 (61/56), s. 276–283.

Konwicki T., Skandynawia w drugiej wojnie światowej. Od neutralności i pacyfizmu do militaryzmu i wyścigu zbrojeń, Warszawa 2003.

Latourette K.S., A History of Expansion of Christianity, t. 2: The Thousand Years of Uncertainty: AD 500 – AD 1500, London 1938.

Lelewel J., Edda, Wilno 1828, https://polona.pl/item/edda-to-jest-ksiega-religii-dawnych-skandynawii-mieszkancow,NjEwMzAz/5/#info:metadata (dostęp 25 III 2020).

Lindow J., Handbook of Norse Mythology, Santa Barbara, CA 2001.

McMahon S., Anyone can Practise the Heathen Ásatrú, https://icelandmag.is/article/anyone-can-practise-heathen-asatru (dostęp 16 V 2020).

McNallen S., Metagenetics, http://www.renegadetribune.com/stephen-mcnallen-metagenetics/ (dostęp 14 IV 2020).

Melnikova E., How Christian Were Viking Christians?, http://history.org.ua/JournALL/ruthenica/ruthenica_2011_suppl4/9.pdf (dostęp 16 V 2020).

Nørgaard L., Forn Sidrs runesten, http://www.fornsidr.dk/index.php/om-forn-sidhr/17-runestenen-i-jelling (dostęp 20 V 2020).

O’Donnell S., Ásatrú Pagans Receive Foreign Aid, https://grapevine.is/news/2020/02/03/asatrua-temple-nearly-complete/ (dostęp 15 V 2020).

Piotrowski B., Tradycje jedności Skandynawii. Od mitu wikińskiego do idei nordyckiej, Poznań 2006.

Rappaport R., Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, przeł. A. Musiał, T. Sikora, A. Szyjewski, Kraków 2007.

Rappaport R., Ritual and Religion in the Making of Humanity, Cambridge 1999.

Rozum i świat. Herder i filozofia XVIII, XIX i XX wieku, red. M. Heinz, M. Potępa, Z. Zwoliński, Warszawa 2004.

Schnurbein von S., Norse Revival. Transformations of Germanic Neopaganism, Boston 2016.

Słupecki L., Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków 2006.

Ström F., Poetry as an Instrument of Propaganda. Jarl Hákon and his Poets, [w:] Speculum Norroenum: Norse Studies in Memory of Gabriel Turville-Petre, red. U. D̈ronke i in., Odense 1981, s. 440–458.

Turner V., The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, Chicago 1969.

Zipes J., The Brothers Grimm: From Enchanted Forests to the Modern World, New York – London 1989.

Netografia

Construction of a Pagan Temple to Begin in Reykjavík Next Month, http://icelandmag.visir.is/article/construction-a-pagan-temple-begin-reykjavik-next-month (dostęp 16 V 2020).

Hur många är vi?, http://www.samfundetfornsed.se/2015/05/24/hur-m%C3%A5nga-%C3%A4r-vi--27058793 (dostęp 24 V 2020).

http://www.kirkjugardar.is/popup_mynd.php?texti=440&hvernig=id (dostęp 3 V 2020).

https://www.utfor.is/is/starfsemin/frettir-og-frodleikur/utfararsidir-truarbragda/asatru (dostęp 15 V 2020).

http://asatru.is/felagafjoldi (dostęp 16 V 2020).

http://magnus.jensson.is/?page_id=172 (dostęp 16 V 2020).

https://www.fornsidr.dk/ (dostęp 18 V 2020).

https://www.fornsidr.dk/min-sidste-vilje/ (dostęp 8 V 2020).

http://www.fyens.dk/article/965234:Indland-Fyn-Hedninge-faar-egen-gravplads-i-Odense (dostęp 15 V 2020).

Published

2020-09-16

How to Cite

Banaś, M. . (2020). Reaktywacja nordyckich bogów: Rzecz o neopoganizmie jako formie/odsłonie/emanacji wspólnotowej pamięci. Intercultural Relations, 4(1(7), 143–163. https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.08