Ku zintegrowanej teorii przestrzeni międzykulturowej

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.04

Keywords:

intercultural space, intercultural relations, culture, transgression

Abstract

Toward Integrated Theory of Intercultural Space
The article presents an outline of an integrated theory of intercultural space. It discusses particular dimensions or levels of spaces of interaction within and between cultures. Such a recent development as virtual reality is taken into consideration during exploration of the problem. Author puts a heavy emphasis on showing that such a space has polymorphous, transgressive and „flowing” character. In this context, author attempts to demonstrate creative aspects of conscious involvement and acting in the intercultural space.

References

Batorowska H., Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Warszawa 2009.

Bokszański Z., Indywidualizm a zmiana społeczna, Warszawa 2007.

Castells M., Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, Warszawa 2008.

Castells M., Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, J. Stawiński, K. Pawluś, Warszawa 2007.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2002.

Giddens A., Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, przeł. S. Amsterdamski, Poznań 2003.

Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005.

Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008.

Hargie O., Saunders Ch,, Dickson D., Social Skills in Interpersonal Communication, London 1994.

Huitt W., Becoming a Brilliant Star: A Model of Formative Holistic Education, Paper presented at the International Networking for Educational Transformation (iNet) Conference, Augusta 2007, http://teach.valdosta.edu/whuitt/brilstar/brilstar.html.

Huitt W., Success in the Conceptual Age: Another Paradigm Shift, Paper delivered at the 32nd Annual Meeting of the Georgia Educational Research Association, Savannah 2007, http://www.edpsycinteractive.org/papers/conceptual-age.pdf.

Jaskuła S., Intercultural Space. Contemporary Challenges and Perspectives, [w:] Poland – Jordan – European Union: Future Aspects, red. S. Abudayeh, K. Bojko, Amman 2011.

Jaskuła S., Korporowicz L., Kultura informacyjna w zarządzaniu międzykulturowym. Ujęcie transgresyjne, [w:] Kompetencje informacyjno-komunikacyjne i międzykulturowe w gospodarce, red. I. Sobieraj, Warszawa 2012.

Jaskuła S., Korporowicz L., Kultury narodowe w procesie wirtualizacji, „Politeja” 31, 2014, http://dx.doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.02.

Khanna A., Khanna P., The Hybrid Reality. Thriving in the Emerging Human-Technology Civilization, 2012, http://hybridreality.me.

Korporowicz L., Komunikacja międzykulturowa jako transgresja, [w:] Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji, red. T. Paleczny, M. Banaś, Kraków 2009.

Korporowicz L., Komunikacja symboliczna w rozwoju tożsamości kulturowej, [w:] Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin 2009.

Korporowicz L., Kultura godnością człowieka, [w:] Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. Z. Struzik, Warszawa 2008.

Korporowicz L., Socjologia kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania, Kraków 2011.

Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie, red. M. Łyszczarz, S.M. Marcinkiewicz, M. Sokołowski, Toruń 2014.

Luhmann N., Systemy społeczne, przeł. M. Kaczmarczyk, Kraków 2007.

Lustig M.W., Koester J., Intercultural Competence: Interpersonal Communication across Cultures, Boston 2006.

Lyotard J.F., Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997.

Magala S., Kompetencje międzykulturowe, przeł. J. Dąbrowski, Warszawa 2011.

Matsumoto D., Jung L., Psychologia międzykulturowa, przeł. A. Nowak, Gdańsk 2007.

Matuchniak-Krasuska A., Publiczność wobec metafory plastycznej. O recepcji groteski Jerzego Dudy-Gracza, Łódź 1999.

McCarthy A., Ambient Television: Visual Culture and Public Space, Durkham 2001.

Michael M., Reconnecting Culture, Technology and Nature: From Society to Heterogeneity, New York 2000.

Mikułowski-Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2007.

Modernity and Identity, red. S. Lash, Oxford 1992.

Mozaika przestrzeni transnarodowych. Teorie – metody – zjawiska, red. Ł. Krzyżanowski, S. Urbańska, Kraków 2010.

Multiculturalism. A Critical Reader, red. D.T. Goldberg, Oxford 1994.

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009.

Pink D.H., A Whole New Mind: Moving from the Information Age to the Conceptual Age, New York 2005.

Poster M., Information Please. Culture and Politics in the Age of Digital Machines, London 2006.

Smolicz J., Wartości rdzenne a tożsamość kulturowa, [w:] Smolicz J., Współkultury Australii, Warszawa 1999.

Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. L. Haber, M. Niezgoda, Kraków 2006.

Urry J., Socjologia mobilności, przeł. J. Stawiński, Warszawa 2009.

van Dijk J.A.G.M., The Network Society, London 2006.

Wiśniewski R., Uaktywnianie osobowych potencjałów kulturowych w perspektywie lokalnej, [w:] Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury, red. E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski, Warszawa 2012.

Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, przeł. Z. Dulczewski, Warszawa 1990.

Downloads

Published

2017-05-15

How to Cite

Korporowicz, L. (2017). Ku zintegrowanej teorii przestrzeni międzykulturowej. Intercultural Relations, 1(1(1), 57–82. https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.04