Muzyka w relacjach międzykulturowych

Authors

  • Karolina Golemo Jagiellonian University, Kraków, Poland

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.10

Keywords:

music, culture, creolness, postcoloniality, world music, flamenco, intercultural relations

Abstract

Music in Intercultural Relations
The author undertakes a very relevant analysis of intercultural relations performed by individuals and groups by means of music. Music constitutes here a specific language, able to communicate and transmit the most complicated and intimate thoughts and emotions of the sender(s). Examples given in the article stem from different cultures and traditions and are discussed on the basis of flamenco, Cape Verdean music, the case of Orchestra di Piazza Vittorio, the concept of lusophony and so called “world music”. The general conclusion leads to a statement about a unique role of music in the intercultural relations.

References

Acosta L., Música e descolonização, Lisboa 1989.

Adorno T.W., Introduzione alla sociologia della musica, Torino 1971.

Augusto C.A., Sons e Silêncios da Paisagem Sonora Portuguesa, Lisboa 2014.

Bernat S., Turystyka dźwiękowa jako nowa forma turystyki zrównoważonej, „Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja” 13(1), 2014.

de Bettencourt da Cȃmara J.M, O essencial sobre a música tradicional portuguesa, Lisboa 2001.

Cidra R., Produzindo a música de Cabo Verde na diaspora: redes transnacionais, world music e múltiplas formaçőes crioulas, [w:] Comunidade(s) Cabo-verdiana(s): As múltiplas faces da imigração cabo-verdiana, red. P. Góis, Lisboa 2008.

Del Grosso Destreri L., La Sociologia, la musica, le musiche, Milano 1988.

Ferrarotti F., Rock, rap e l’immortalità dell’anima, Napoli 1997.

Gallino L., Dizionario di Sociologia, Torino 2006.

Gammaitoni M., La funzione sociale del musicista, Roma 2004.

Gammaitoni M., Uno studio di caso: l’Orchestra di Piazza Vittorio e la funzione sociale della musica, [w:] Persone e migrazioni. Integrazione locale e sentieri di co-sviluppo, red. M. Ambrosini, F. Berti, Milano 2009.

Gibas J., Życie. Następny poziom. Coaching transpersonalny, Gliwice 2015.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001.

Golemo K., Muzyka jako droga do samookreślenia w wielokulturowym świecie. Odnajdywanie tożsamości oraz reinterpretowanie tradycji poprzez muzykę na przykładzie twórczości portugalskich artystek pochodzenia kabowerdeńskiego, „Politeja” 35, 2010, http://dx.doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.22.

Golemo K., Muzyka jako element integrujący w społeczeństwie imigracyjnym. Międzykulturowa inicjatywa społeczna w Rzymie: Orchestra di Piazza Vittorio, „Culture Management / Kulturmanagement / Zarządzanie Kulturą” 5, 2012, [wersja polska].

Golemo K., Zwiedzanie dźwiękami. Muzyczne podróże po Lizbonie, „Folia Turistica” 39, 2016.

Hannerz U., Skreolizowany świat, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2006.

Heinich N., La sociologie de l’art, Paris 2008.

Herrero G., De Jerez a Nueva Orleans. Análisis comparativo del flamenco y del jazz, Granada 1991.

Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1985.

Jabłońska B., Socjologia muzyki, Warszawa 2014.

Krawczak E., Sztuka w perspektywie socjologicznej, [w:] Wprowadzenie do socjologii kultury, red. M. Filipiak, Lublin 2009.

de La Barre J., Música, cidade, etnicidade: explorando cenas musicais em Lisboa, „Revista Migrações” 7, 2010.

La nostra storia, http://www.apolloundici.it/Apollo11/LaNostraStoria.asp.

Leite A.M., Formas e lugares fantasmas da memória colonial e pós-colonial, „Via Atlântica” 17, 2010.

Merriam A.P., Antropologia della musica, Palermo 1983.

Monteiro C.A., Algumas dimensões da expressão musical cabo-verdiana na Área Metropolitana de Lisboa, [w:] Comunidade(s) Cabo-verdiana(s) s): As múltiplas faces da imigração cabo-verdiana, red. P. Góis, Lisboa 2008.

Nobis A., Film Belisario Franca „Zamorska przygoda Portugalczyków” jako koncepcja zmian kulturowych, [w:] Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka.

Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, red. A. Janiak, W. Krzemińska, A. Wojtasik-Tokarz, Wrocław 2007.

Ossowski S., U podstaw estetyki, Warszawa 1966.

Rei L., Orgulho crioulo [blog], „Crónicas da terra” 2006, 14 IX, http://cronicasdaterra.com/cronicas/blog/entrevista-sara-tavares-orgulho-crioulo/.

Ribeiro J.C., Migração, sodade e conciliação: a prática do batuque cabo-verdiano em Portugal,„Revista Migrações” 2010, nr 7.

Romanowska J., Nuevo flamenco – między tradycją a transgresją. O poszukiwaniu nowych wymiarów ruchu w twórczości Israela Galvana, [w:] Transgresja w kulturze, red. T. Paleczny, J. Talewicz-Kwiatkowska, Kraków 2014.

Sardo S., Proud to be Goan: memórias coloniais, identidades póscoloniais e música, „Revista Migrações” 7, 2010.

Schütz A., Wspólne tworzenie muzyki. Studium relacji społecznych, [w:] A. Schütz, O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Kraków 2008.

Serravezza A., Sulla nozione di esperienza musicale, Bari 1971.

Steingress G., Flamenco Postmoderno. Entre tradición y heterodoxia. Un diagnóstico sociomusicológico (Escritos 1989–2006), Sewila 2007.

Wystąpienie podczas seminarium zespołu Skopeofonia w Instytucie Etnomuzykologii Uniwersytetu w Aveiro, 2 VII 2015.

Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 2001.

Downloads

Published

2017-05-15

How to Cite

Golemo, K. (2017). Muzyka w relacjach międzykulturowych. Intercultural Relations, 1(1(1), 197–218. https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.10