Emocje w królestwie racjonalności. O roli emocji w działaniach krakowskich uczelni

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.01.2022.11.03

Keywords:

academic culture, emotions, deans, Bill 2.0

Abstract

EMOTIONS IN THE REALM OF RATIONALITY: THE ROLE OF EMOTIONS IN KRAKÓW’S UNIVERSITIES’ ACTIVITIES

The recent research on organizations and management proved that despite the claims of rationality, emotions play an important role in decisionmaking and are set the foundations for organizational culture. The present chapter is the result of research aiming at analyzing organizational culture of selected universities located in Krakow as perceived by the deans. Thanks to the place of Krakow on academic map of Poland, the Authors were able to investigate various types of universities: traditional academic university, technical, and artistic. The research proves that, despite the claims of rational objectivity, emotions are equally important in organizational culture of the universities in question, thus any dean must take the emotions into consideration while managing his/her faculty, especially during the times of rapid changes.

References

AlAteeq A., Aljhani S., AlAesa D. 2020. Perceived Stress among Studens in Virtual Classrooms during the COVID-19 Outbreak in KSA, „Journal of Taibah University Medical Science”, 15(5), 398–403, https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2020.07.004. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2020.07.004

Antonowicz D. 2013. External Influences and Local Responses. W: E. Egron-Polak, J. Kohler, S. Bergan, L. Purser (eds.), Leadership and Governance in Higher Education. Handbook for Decision-makers and Administrators (s. 59–77). Berlin: RAABE Academic Publishers.

Ashkanasy, N. M., Humphrey, R. H., Huy, Q. N. 2017. Integrating Emotions and Affect in Theories of Management, „Academy of Management Review”, 42(2), 175–189, https://doi.org/10.5465/amr.2016.0474. DOI: https://doi.org/10.5465/amr.2016.0474

Bess J. L., Dee J. R. 2012. Understanding College and University Organization: Theories for Effective Policy and Practice. Sterling: Stylus Publishing.

Bugaj J. 2016. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cybal-Michalska, A. 2015. Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższych, „Rocznik Lubuski”, t. 41, cz. 2: Polskie Szkolnictwo Wyższe – Stan i Perspektywy, 89–96.

Dziedziczak-Foltyn A., Musiał K. 2010. Pod znakiem jakości-priorytet w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich i w Polsce, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 1–2(35–36), 30–59.

Dziedziczak-Foltyn A., Musiał K. 2009. Kontrolować czy nadzorować? Modelowanie polskiej polityki szkolnictwa wyższego z punktu widzenia nordyckiej utopii, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 2 (34), 102–128.

Eldesouky L., English T. 2019. Regulating for a Reason: Emotion Regulation Goals Are Linked to Spontaneous Strategy Use, „Journal of Personality”, 87(5), 948–961. DOI: https://doi.org/10.1111/jopy.12447

Geryk, M. 2012. Społeczna odpowiedzialność uczelni, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.

Handke J. 2018. Uniwersytet – Idea jako fundament ekonomii wartości, Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

James S., Mallman M., Midford S. 2021. University Students, Career Uncertainty, and the Culture of Authenticity, „Journal of Youth Studies”, 24(4), 466–480, https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1742300. DOI: https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1742300

Kola, A. M. 2018. Kształcenie elit społecznych. Studia doktoranckie w Polsce jako forma i potrzeba konstruowania zapoznanego mitu, Toruń: Wydawnictwo Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS.

Kościelniak C. 2014. Kulturowe uwarunkowania uniwersytetu w kontekście kryzysów państw dobrobytu, „Człowiek i Społeczeństwo”, t. 38, 187–211. DOI: https://doi.org/10.14746/cis.2014.38.13

Krynicka H. 2006. Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management), „Studia Lubuskie”, 2, 193–202.

Kwiek M. 2015. Uniwersytet w dobie przemian. Europejska perspektywa porównawcza. Warszawa: PWN.

Kwiek M. 2017. Wprowadzenie. Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce i jej wyzwania. Jak stopniowa dehermetyzacja systemu prowadzi do jego stratyfikacji, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 2(50), 9–37. DOI: https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.0

Leja K. 2013. Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesna wyzwania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer.

Leja K. 2008. Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu. W: Społeczna odpowiedzialność uczelni. K. Leja (red.), (s. 57–72). Gdańsk: Politechnika Gdańska.

Lis, A., Rybkowski, R. 2021. Linkages between Academic Culture and Management in Polish Higher Education. W: B. Broucker, R. M. O. Pritchard, G. Melin, C. Milsom, Sustaining the Future of Higher Education (s. 136–152). Boston: Brill. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004467804_009

Lis A. 2019. New Public Management – wykorzystanie koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego w uczelniach. Wyzwania w obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

W: Ł. Sułkowski, J. Górniak (red.), Strategie i innowacje organizacyjne w polskich uczelniach (s. 197–208). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Matusiak K. B. 2010. Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.

Marody M. 2014. O społecznym zakorzenieniu kultury uniwersytetu, „Nauka”, 2, 27–32.

Niesiołowski-Spanó Ł. 2016. O społecznej roli uniwersytetu (niepublikowana rozprawa doktorska).

Online: http://obywatelenauki.pl/2012/12/tekst-lukasza-niesiolowskiego-ospolecznej-roli-uniwersytetu/.

Ochnio M. 2012. Nowe Zarządzanie Publiczne (New Public Management) podstawowe cechy modelu. Jego zastosowanie w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Instytut Zmian. Online: http://www.academia.edu/2130326/Nowe_Zarz%C4%85dzanie_Publiczne_New_Public_Management_podstawowe_cechy_modelu_._Jego_zastosowanie_w_Polsce.

Peszko K, Zdanowska M. 2013. Perspektywy rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego w kontekście analizy kierunków ewolucji modelu polskiej uczelni. W: J. Pakuła (red.), Współczesne problemy szkolnictwa wyższego (s. 237–250). Toruń: Eikon Studio.

Sułkowski Ł. 2016. Kultura akademicka: koniec utopii?. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szadkowski K. 2015. Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sztompka, P. 2014. Uniwersytet współczesny; zderzenie dwóch kultur, „Nauka”, 1, 7–18.

Thieme J. 2009. Szkolnictwo wyższe: wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA. Warszawa: Difin.

Downloads

Published

2022-06-10

How to Cite

Lis, A., & Rybkowski, R. (2022). Emocje w królestwie racjonalności. O roli emocji w działaniach krakowskich uczelni. Intercultural Relations, 6(1(11), 41–60. https://doi.org/10.12797/RM.01.2022.11.03