Una broma muy seria

Katalońska koncepcja Tabarni

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.12797/SI.20.2021.20.02

Palabras clave:

Katalonia, niepodległość, independentyzm kataloński, separatyzm kataloński, Tabarnia

Resumen

Satyryczna, wyimaginowana koncepcja utworzenia Tabarni w ostatnich latach zyskała na popularności nie tyle z powodu swojej użyteczności, ile z uwagi na fakt, iż obnaża napiętą sytuację społeczno-polityczną w Katalonii. Głównym celem artykułu nie jest zatem możliwość implementacji projektu, ale powody, dla których powstał, oraz jego implikacje. Ponadto podczas analizy skupiono się na znaczeniu koncepcji w kontekście procesu radykalizacji independentyzmu katalońskiego.

PlumX Metrics of this article

Citas

ANTCZAK-BARZAN, A. (2007), Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.

ARRUFAT, C., „Tabarnia. Origen y definición”, Barcelona Hoy, 2.09.2015, [on-line] https://www.barcelonahoy.es/tabarnia-origen-y-definicion, 18.01.2021.

b.a., „5 exigencias de Tabarnia a la Generalitat”, [on-line] https://www.tabarnia.org/web/5-exigencias-de-tabarnia-a-la-generalitat/, 14.02.2021.

b.a., „¿Qué es Tabarnia? El verdadero origen del movimiento”, [on-line] https://www.tabarnia.org/web/que-es-tabarnia-el-verdadero-origen-delmovimiento/, 18.01.2021.

b.a., „¿Quién inventó Tabarnia?”, [on-line] https://www.tabarnia.org/web/daniel-de-la-fuente-el-autor-de-tabarnia-impedira-que-pxc-utilice-el-nombre/, 18.01.2021.

b.a., „Del «De Madrid al cielo» al «España es muerte». Seis semanas de insultos y verborrea independentista”, ABC, 23.04.2020, [on-line] https://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-ayuntamiento-barcelona-290000-conmemoracion-90-anos-republica-202104220946_video.html, 13.07.2021.

b.a., „Después de Tabarnia llega: LAZITANIA”, [on-line] https://www.tabarnia.org/web/despues-de-tabarnia-llega-lazitania/, 18.01.2021.

b.a., „Tabarnia, el golpe de realidad del independentismo”, 27.12.2017, [on-line] https://www.cope.es/actualidad/elecciones/elecciones-catalanas/noticias/tabarnia-golpe-realidad-del-independentismo-20171227_165916, 14.02.2021.

Baròmetre d’Opinió Política, Centre d’Estudis d’Opinió, Generalitat de Catalunya, [on-line] http://ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages/estudis/categories/llistaCategoria html?colId=3& lastTitle=Bar%F2metre+d%27Opini%F3+Pol%EDtica, 20.11.2020.

BOLECHÓW, B. (2012), Polityka antyterrorystyczna w świetle badań nad terroryzmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

CASTRO, C., „Tabarnia no existe”, La Vanguardia, 7.02.2018, [on-line] https://www.lavanguardia.com/politica/20180207/44592963225/tabarniaficcion-politica-resultados-elecciones-catalunya.html, 10.02.2021.

COLOMER, M., „La declaració de sobirania ja fa via al Parlament”, Ara.cat, 22.01.2013, [on-line] http://www.ara.cat/politica/declaracio-sobirania-Parlament-CiU-ERC-ICV_0_8519 14901.html, 12.01.2021.

CZUBOCHA, K. (2012), Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka – nowe wyzwanie dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

DOBROWOLSKI, P. (1995), „Separatyzm śląski – historia i współczesność” w: Wanatowicz, M. W. (red.), Regionalizm a separatyzm – historia i współczesność. Śląsk na tle innych obszarów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

ESTÉVEZ, I., „El govern escocès mostra el seu suport al referèndum”, Ara.cat, 16.09.2017, [on-line] http://www.ara.cat /politica/referendum-escocia_0_1870613162.html, 13.07.2021.

FERRET JACAS, J. (2011), „Nación, símbolos y derechos históricos”, Revista de Estudios Autonómicos y Federales, 2011, 12, s. 44-60.

GĄSIOR, M., Katalonia natchniona Kosowem, 28.12.2009, [on-line] http://www.politykaglobalna.pl/ 2009/12/katalonia-natchniona-kosowem/,12.07.2021.

GUIBERNAU, M. (2013), „Secessionism in Catalonia. After Democracy”, Ethnopolitics, 12(4), London, s. 368-393, https://doi.org/10.1080/17449057.2013.843245.

HARRIS, J. (red.) (2009), The Nation in the Global Era. Conflict and Transformation, Brill, Leiden–Boston, https://doi.org/10.1163/ej.9789004176904.i-476.

HUSAR-POLISZUK, W. (2020a), Katalończycy. Od budowy własnej tożsamości do independentyzmu w regionie, FNCE, Poznań.

HUSAR-POLISZUK, W. (2020b), „The Position of the Spanish Monarchy and Catalan Separatism in the 21st Century”, Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities: A New Wave of Separatism in the World, 10, s. 105-125, https://doi.org/10.2478/pn-2020-0008.

IDZIK, A. (2011), „Co dalej z Katalonią? Rozważania nad przyszłością katalonizmu po wyborach lokalnych z 28 listopada 2010 roku”, Sprawy Międzynarodowe, 1, Warszawa, s. 101-115.

International Terrorism and Migration, czerwiec 2003, International Organization for Migration (IOM), [on-line] https://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/ activities/tcm/Int_ terrorism_migration, 14.02.2021.

JACKIEWICZ, A. (2013), „Kontrowersje konstytucyjnoprawne i polityczne wokół ustroju terytorialnego Królestwa Hiszpanii. Ewolucja czy stagnacja?” w: Bożyk, S. (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Wydawnictwo Temida, Białystok.

JAKUBOWSKI, G. (2014), „Rewolucja portfeli”, Najwyższy Czas!, 38-39, s. 28-29.

JUDD, R. T. (2014), „Corruption and Catalan Independence”, South Carolina Journal of International Law and Business, 10(2), Columbia, s. 299-337.

KASIŃSKA-METRYKA, A. (2014), „Od Francisco Franco do Mariano Rajoya. Historyczne meandry sprawowania władzy w Hiszpanii” w: Kasińska-Metryka, A. (red.), Dylematy współczesnego przywództwa w Europie. Analiza na wybranych przykładach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.

KASIŃSKA-METRYKA, A. (2016), „Kryzys a kwestie bezpieczeństwa społecznego. Analiza na przykładzie nowych partii politycznych w Hiszpanii – Podemos i Ciudadanos” w: Trafiałek, E. (red.), Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju. Aktywna polityka społeczna. Ekonomia. Bezpieczeństwo społeczne w przestrzeni europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.

KNOX, P. L. (1984), The Geography of Western Europe. A Socio-economic Survey, Routledge, London.

KUBIN, T., LORENCKA, M., MYŚLIWIEC, M. (2017), Wpływ kryzysu gospodarczego 2008 roku na działanie systemu politycznego. Analiza przykładu Grecji, Hiszpanii i Włoch, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

LEGUÍNA, J. (2014), Los 10 mitos del nacionalismo catalán, Ediciones Temas de Hoy, Barcelona.

Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana, Boletín Oficial del Estado,

[on-line] https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-2743-consolidado.pdf, 12.01.2021. Llei 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d’autodeterminació, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, [on-line] https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=796531, 12.01.2021.

MARTIN, N., Protesters Mock Catalan Independence Bid with Secession Call of Their Own, Deutsche Welle, 4.03.2018, [on-line] https://www.dw.com/en/protesters-mock-catalan-independence-bid-with-secessioncall-of-their-own/a-42819202, 20.01.2021.

MORA, J. S. (2013), „Katalonia na drodze do niepodległości”, Le Monde Diplomatique, 10(92), edycja polska.

MURO, D. (2009), „Territorial Accommodation, Party Politics, and Statute Reform in Spain”, South European Society and Politics, 14(4), s. 453-468, https://doi.org/10.1080/13608740903503845.

PIERZGALSKI, M. (2015), „Gerrymandering, czyli manipulowanie strukturą granic okręgów wyborczych”, Studia Socjologiczne, 3(218), Warszawa, s. 7-39.

SOWIŃSKA, M., Bezrobocie w Europie – Hiszpania, 2.03.2014, [on-line] http://www.twojaeuropa.pl/4395/bezrobocie-w-europie-hiszpania, 7.02.2021.

SZUL, R. (2013), „Regionalizm w Europie. Czynnik i ewolucja”, Mazowsze. Studia Regionalne, 12, Warszawa, s. 120.

TOPÓR, P., Brytyjski precedens, czyli dlaczego Katalonia nie pójdzie w ślady Szkocji, 17.09.2014, [on-line] http://www.politykaglobalna.pl/2014/09/niepodleglosc-katalonia-szkocja-referendum/, 2.07.2021.

VILLALONGA, C., „Tabarnia, una idea no tan nueva a medio camino entre la política y el humor”, La Vanguardia, 16.01.2018, [on-line] https://www.lavanguardia.com/politica/20171227/433904830418/tabarnia-politicahumor.html, 13.02.2021.

WIKTOROWICZ, Q. (2005), Radical Islam Rising. Muslim Extremism in the West, Rowman & Littlefield Publishers, Oxford.

WISZNIOWSKI, R. (2013), Przełomy państwa współczesnego. Przypadek Szkocji i Katalonii, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

WYSOCKA, E., „Katalonia – bliżej czy dalej od Madrytu?”, Rzeczpospolita, 29.11.2010, [on-line] http://www.rp.pl/artykul/570868-Katalonia-blizej-czy-dalej-od-Madrytu.html#ap-1, 20.01.2021.

Descargas

Publicado

2021-11-25

Cómo citar

Husar-Poliszuk, Wioletta. 2021. «Una Broma Muy Seria : Katalońska Koncepcja Tabarni». Studia Iberystyczne 20 (noviembre):35-56. https://doi.org/10.12797/SI.20.2021.20.02.