O uzgodnieniu negacji w języku katalońskim

N-słowa, jednostki spolaryzowane i partykuły emfatyczne

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.12797/SI.20.2021.20.05

Palabras clave:

uzgodnienie negacji, n-słowa, język kataloński, minimalizatory, partykuły emfatyczne, gramatykalizacja

Resumen

W artykule omówiono dotychczasowe badania nad strukturą uzgodnienia negacji (concordança negativa) w języku katalońskim. Opcjonalne negowanie orzeczenia po n-słowie jest wśród języków romańskich cechą charakterystyczną tylko dla języka katalońskiego i niektórych języków kontinuum pirenejskiego. Przyczyn zróżnicowania dialektalnego tej struktury należy szukać przede wszystkim w kontakcie językowym. W tekście uwzględnione zostały również uwarunkowania historyczne oraz niektóre czynniki społeczne. Zwrócono szczególną uwagę na dość obszerną klasę minimalizatorów, podlegającą podobnym do n-słów procesom desemantyzacji i gramatykalizacji jako partykuły emfatyczne.

PlumX Metrics of this article

Citas

ALDC: PONS I GRIERA, L., VENY, J. (red.), „Atles lingüístic del domini català. Volum IX. Morfologia verbal, sintaxi, fonosintaxi”, [on-line] https://aldc.espais.iec.cat/mapes/volum-ix-19-morfologia-verbal-20-sintaxi-21-fonosintaxi/mapes-ix/, 19.01.2021.

ALEGRE, M. (1991), Dialectologia catalana, Editorial Teide, Barcelona.

AMER BORRÀS, A. (2016), La concordança negativa i la doble negació en el català de Mallorca (praca magisterska), Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat de Barcelona, Barcelona.

ANTAS, J. (1991), O mechanizmach negowania. Wybrane semantyczne i pragmatyczne aspekty negacji, TAiWPN Universitas, Kraków.

ARMANGUÉ, J., SCALA, L. (1997), „Arxiu de tradicions de l’Alguer” w: Corpus Oral de l’Alguerès, [on-line] http://prosodia.upf.edu/coalgueres/en/corpus/adt.html, 20.12.2020.

BALLONE, F. (2000-2008), „Corpus Francesc Ballone” w: Corpus Oral de l’Alguerès, [on-line] http://prosodia.upf.edu/coalgueres/ca/corpus/ballone.html, 20.12.2020.

BATLLORI, M., HERNANZ, M. L. (2008), „La polaridad negativa enfática en español. Un estudio diacrónico y comparativo” w: Moreno, J. G. (red.), Actas del VII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, t. 2, Arco Libros, Madrid.

BOSQUE, I. (1980), Sobre la negación, Cátedra, Madrid.

BREITBARTH, A., LUCAS, CH., WILLIS, D. (2013), The History of Negation in the Languages of Europe and the Mediterranean, t. 1: Case Studies, Oxford University Press, Nowy Jork, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199602537.001.0001.

CAMUS BERGARECHE, B. (1986), „Cronología y extensión de un cambio en la expresión de la negación en español”, Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, 5, s. 111-122.

CORBERA, J., CHESSA, E. (2009), „Corpus Jaume Corbera” w: Corpus Oral de l’Alguerès, [on-line] http://prosodia.upf.edu/coalgueres/ca/corpus/corbera.html, 22.12.2020.

CORNEJO, R. G. (2009), „La negación y las palabras negativas nunca, ninguno, nada y nadie: una reinterpretación”, Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 36, s. 353-395.

CPNL: CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (2012), “Un cop de mà”, 17, [on-line] https://www.cpnl.cat/media/upload/pdf/e_un_cop_de_ma_num_17_juny_2012_editora_130_835_1.pdf, 26.01.2021.

DA COSTA SOUZA, P. (2017), A dupla negação pré-verbal no catalão e no português brasileiro. História, variação e uso (dysertacja doktorska), Universidade de São Paulo, São Paulo.

DCVB: ALCOVER, A. M., DE BORJA MOLL, F. (2018), Diccionari català-valencià-balear, [on-line] https://dcvb.iec.cat/, 26.01.2021.

EJO: POLAŃSKI, K. (red.) (1999), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

ESPINAL, M. T. (1991), „Negation in Catalan. Some Remarks with Regard to no pas”, Catalan Working Papers in Linguistics, 1, s. 33-63.

ESPINAL, M. T. (2000), „On the Semantic Status of N-words in Catalan and Spanish”, Lingua, 110(8), s. 557-580.

ESPINAL, M. T., TUBAU, S. (2012), „Doble negació dins l’oració simple en català”, Estudis Romànics, 34, s. 145-164, https://doi.org/10.2436/20.2500.01.97.

GIANNAKIDOU, A. (1998), Polarity Sensitivity as (Non)veridical Dependency, John Benjamins, Amsterdam, https://doi.org/10.2307/417444.

GIANNAKIDOU, A. (2006), „N-words and Negative Concord” w: Everaert, M., Van Riemsdijk, H. (red.), The Blackwell Companion to Syntax, Blackwell Publishing, Oksford, s. 327-391, https://doi.org/10.1002/9780470996591.ch45.

GIEC: INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2016), Gramàtica de la llengua catalana, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

GÓMEZ DURAN, G. (2011), Gramàtica del catala rossellonès (dysertacja doktorska), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

HORN, L. R. (2010), „Multiple Negation in English and Other Languages” w: Horn, L. R. (red.), The Expression of Negation. The Expression of Cognitive Categories IV, Walter de Gruyter-Mouton, Berlin, s. 111-148.

JESPERSEN, O. (1917), Negation in English and Other Languages, A. F. Høst & Søn, Kopenhaga.

KUPŚĆ, A., PRZEPIÓRKOWSKI, A. (2002), „Morphological Aspects of Verbal Negation in Polish” w: Kosta, P., Frasek, J. (red.), Current Approaches to Formal Slavic linguistics, Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 337-346.

LADUSAW, W. A. (1993), „Negation, Indefinites, and the Jespersen Cycle”w: Guenter, J. S., Kaiser, B. A., Zoll, Ch. C. (red.), Proceedings of the Nineteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. General Session and Parasession on Semantic Typology and Semantic Universals, Berkeley Linguistics Society, Berkeley, s. 437-446.

LAKA MUGARZA, M. I. (1990), Negation in Syntax. On the Nature of Functional Categories and Projections (dysertacja doktorska), Massachusetts Institute of Technology, Cambridge MA.

LLOP I NAYA, A. (2013), La negació en pallarès. Sintaxi de l’adverbi cap (praca magisterska), Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat de Barcelona, Barcelona.

LLOP I NAYA, A. (2016), „La negació en els parlars pirinencs centrals. Sintaxi de la partícula emfàtica cap”, Llengua & Literatura, 26, s. 31-60.

LLOP I NAYA, A. (2017), La reanàlisi dels minimitzadors negatius en el contínuum romànic pirinenc (dysertacja doktorska), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

MIARNAU HERNÁNDEZ, C. (2019), La concordança negativa en els mitjans de comunicació en llengua catalana (praca licencjacka), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

MORANT MARCO, R., PÉREZ SALDANYA, M. (1987), „Sobre la negació en català”, Caplletra, 2, s. 65-87.

PÉREZ SALDANYA, M. (2004), „La negació i la concordança negativa en català antic”, Estudis romànics, 26, s. 65-84.

PRZEPIÓRKOWSKI, A., ŚWIDZIŃSKI, M. (1997), Polish Verbal Negation Revisited. A Metamorphosis vs. HPSG Account, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa.

RIGAU, G. (2004), „El quantificador focal pla: un estudi de sintaxi dialectal”, Caplletra, 36, s. 25-54, https://doi.org/10.7203/caplletra.36.4893.

ROSSICH, A. (1996), „Un tipus de frase negativa del nord-est català”, Els marges, 56, s. 109-115.

SCHWEGLER, A. (1990), Analyticity and Syntheticity. A Diachronic Perspective with Special Reference to Romance Languages, Walter de Gruyter, Berlin, https://doi.org/10.1515/9783110872927.

TOVENA, L. M. (2001), „The Phenomenon of Polar Sensitivity. Questions and Answers”, Lingua e Stile, 36, s. 131-167.

TUBAU, S. (2008), Negative Concord in English and Romance. Syntax-morphology Interface Conditions on the Expression of Negation (dysertacja doktorska), Netherlands Graduate School of Linguistics, Utrecht.

VALLDUVÍ, E. (1994), „Polarity Items, N-words and Minimizers in Catalan and Spanish”, Probus, 6, s. 263-294, https://doi.org/10.1515/prbs.1994.6.2-3.263.

Descargas

Publicado

2021-11-25

Cómo citar

Koźmiński, Michał. 2021. «O Uzgodnieniu Negacji W języku katalońskim: N-słowa, Jednostki Spolaryzowane I partykuły Emfatyczne». Studia Iberystyczne 20 (noviembre):105-31. https://doi.org/10.12797/SI.20.2021.20.05.