Image of Brazilian Society in the Journal Lud During the Period Between 1930 and 1938

Authors

  • Anna Caban

DOI:

https://doi.org/10.12797/SI.21.2022.21.07

Keywords:

ethnic diversity, image, polish, immigrant, Brazil

Abstract

IMAGE OF BRAZILIAN SOCIETY IN THE JOURNAL LUD DURING THE PERIOD BETWEEN 1930 AND 1938

In 1920 the newspaper Polak w Brazylii was closed and came to be in possession of the Congregation of the Mission in Curitiba. That same year, the new owners popularly known as Vincentians, lead by their first editor Father José Joaquim Góral, renamed journal to Lud, who also led to radical changes in the paper’s editorial line and tended to favour ecclesiastical conservatism (Malczewski, 2008: 217). During the period from 1930 to 1938, the newspaper contained information relevant for their Motherland, as they help to strengthen the feeling of belonging to the same ethnicity, as well as information related to Brazil, encouraging them to integrate in the host society. Indisputably, the context at the time in question, from the global economic crisis to the nationalization campaign of Getúlio Vargas, affects the discourse of Vincentians – not only their view of the Other, but also the image of their nationality. Therefore, the purpose of our work is to present and analyse the hetero image of Brazilian society characterized by ethnic diversity, according to the journal Lud in a special period between 1930 and 1938, taking into consideration the auto-image of Poles.

References

Bibliografia ativa:

A. Artigos do jornal Lud assinados por autores

CHOIŃSKI, J. (1936a), „Pod uwagę rodziców”, Lud, 4, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5845/, 15.02.2022.

CHOIŃSKI, J. (1936b), „Czy nie będzie za późno?”, Lud, 8, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5841/, 15.02.2022.

GÓRAL, J. J. (1931), „Do polskiej szkoły!”, Lud, 8, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5374/, 14.02.2022.

JANIEWSKI, J. (1936a), „Od czego zaczęliśmy i do czego dążymy”, Lud, 70, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5779/, 15.02.2022.

JANIEWSKI, J. (1936b), „Z Nowym Rokiem”, Lud, 93, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5760/, 16.02.2022.

JANIEWSKI, J. (1937a), „Ludność w Brazylii”, Lud, 42, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5902/, 16.02.2022.

JANIEWSKI, J. (1937b), „Na szlaku północnej Parany”, Lud, 49, Curitiba, p. 3, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5895/, 16.02.2022.

JANIEWSKI, J. (1937c), „O kawie parańskiej”, Lud, 66, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5877/, 16.02.2022.

JANIEWSKI, J. (1937d), „O ożywienie handlu z Polską”, Lud, 83, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5860/, 16.02.2022.

KOWALSKI, W. (1931), „Pionierzy puszcz brazylijskich obejmujcie ster Centralnego Związku Polaków”, Lud, 22, Curitiba, p. 1, [on-line] http:// www.pbc.uw.edu.pl/5360/1/Lud_1931_22.pdf, 16.02.2022.

MISIASZEK, S. (1936), „Nie dajmy poniewierać imienia polskiego”, Lud, 11, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5838/, 15.02.2022.

PAŁKA, J. (1931), „Nie będzie Nitti pluł nam w twarz”, Lud, 1, Curitiba, p. 1–2, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5381/, 14.02.2022.

PAŁKA, J. (1932), „Coraz ściślejsza współpraca Polski z Brazylją”, Lud, 83, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5393/, 14.02.2022.

PAŁKA, J. (1935), „Rocznica ogłoszenia Republiki w Brazylji”, Lud, 84, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5747/, 15.02.2022.

PAŁKA, J. (1936), „Nossa Senhora do Pilar”, Lud, 54, Curitiba, p. 2, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5795/, 15.02.2022.

POGORZELSKI, F. (1930), “W 40-letnią rocznicę”, Lud, 41, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5249/, 14.02.2022.

SOKÓŁ, F. (1936), “Gawędy o wszystkiem”, Lud, 17, Curitiba, p. 3, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5832/, 16.02.2022.

STAŃCZEWSKI, J. (1932), „Coelho Netto. Brazylijski kandydat do Literackiej Nagrody Nobla”, Lud, 65, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5412/, 14.02.2022.

WIŚLIŃSKI, J. (1937), „Pokłosie z wycieczki do interioru Parany”, Lud, 84, Curitiba, p. 6, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5859/, 16.02.2022.

WOJCIECHOWSKI, S. (1930), „Gospodarcze znaczenie wybrzeża morskiego w Polsce”, Lud, 71, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5218/, 14.02.2022.

ŻEREK, H. (1937), „Zachód Parański”, Lud, 82, Curitiba, p. 6, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5861/, 16.02.2022.

B. Artigos do jornal Lud não assinados

„Brońmy się przeciw oszczercom” (1930a), Lud, 92, Curitiba, p. 2, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5197/, 14.02.2022.

„Życie ludzkie pada ofiarą głupiego zabobonu” (1930b), Lud, 69, Curitiba, p. 2, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5221/, 14.02.2022.

„O opiekę duszpasterską w języku rodzinnym” (1930c), Lud, 13, Curitiba, p. 2, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5277/, 14.02.2022.

„Bolą Polaków oszczerstwa rzucane na Polskę” (1931a), Lud, 16, Curitiba, p. 2, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5366/, 14.02.2022.

„Gryzi-uch” (1931b), Lud, 15, Curitiba, p. 2, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5367/, 14.02.2022.

„Pan Minister Grabowski i Prezes Dr Szymański na posiedzeniu Zarządu C.Z.P.” (1931c), Lud, 43, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5339/, 14.02.2022.

„Rocznica ogłoszenia niepodległości Brazylji” (1931d), Lud, 63, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5319/, 14.02.2022.

„Krętemi ścieżkami chadza ojciec parańskiego sekciarstwa” (1932a), Lud, 65, Curitiba, p. 1–2, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5412/, 14.02.2022.

„Opowiadania misjonarza o Indjanach w Matto Grosso” (1932b), Lud, 54, Curitiba, p. 2, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5423/, 14.02.2022.

„Przemówienie powitalne” (1932c), Lud, 47, Curitiba, p. 2, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5430/, 14.02.2022.

„Światowy Związek Polaków” (1932d), Lud, 56, Curitiba, p. 1–2, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5421/, 14.02.2022.

„Wzorowe metody kolonizacyjne” (1932e), Lud, 67, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5410/, 14.02.2022.

„25-lecie emigracji japońskiej w Brazylii” (1933), Lud, 25, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5494/, 14.02.2022. „Morze niemczyzny zalewa kolonje polskie w okolicach Castro” (1934), Lud, 23, Curitiba, p. 2, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5569/, 15.02.2022.

„Indjanie masakrują ludność” (1936a), Lud, 20, Curitiba, p. 2, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5829/, 15.02.2022.

„Łowcy głów” (1936b), Lud, 18, Curitiba, p. 6, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5831/, 15.02.2022.

„Nieco o gazetach i czasopismach” (1936c), Lud, 7, Curitiba, p. 3, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5842/, 15.02.2022.

„Polska pielgrzymka” (1936d), Lud, 67, Curitiba, p. 3, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5782/, 15.02.2022.

„Wydalenie komunistów” (1936e), Lud, 4, Curitiba, p. 2, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5845/, 15.02.2022.

„Brazylianizm a nie germanizm” (1937), Lud, 67, Curitiba, p. 2, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5876/, 16.02.2022.

„Indianie ze szczepu Carajás w Rio” (1938a), Lud, 78, Curitiba, p. 2, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5958/, 16.02.2022.

„Odjazd Posła Rzeczypospolitej Dr Tadeusza Grabowskiego” (1938b), Lud, 14, Curitiba, p. 2, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/6022/, 16.02.2022. „Program brazylijski” (1938c), Lud, 59, Curitiba, p. 1, [on-line] http://www.pbc.uw.edu.pl/5977/, 16.02.2022.

Bibliografia passiva:

A. Em livro

DYGASIŃSKI, A. (1891), Listy z Brazylii, Wydawnictwo „Kurjera Warszawskiego”, Warszawa.

IAROCHINSKI, U. (2000), Saga dos Polacos – a Polônia e seus emigrantes no Brasil, edição do autor, Curitiba.

IAROCHINSKI, U. (2010), Polaco. Identidade cultural do Brasileiro descendente de imigrantes da Polônia, edição do autor, Curitiba.

KRAWCZYK, J. (2003), Z Polski do Brazylii (wspomnienia z lat 1916–1937), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa.

LENCZNAROWICZ, J. (1994), Prasa i społeczność polska w Australii: 1928–1980, Księgarnia Akademicka, Kraków.

MALCZEWSKI, Z. (2008), Marcas da presença polonesa no Brasil, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa.

MAZUREK, J. (2006), Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec wychodźtwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku), Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa.

MAZUREK, J. (red.) (2020), Polska i Brazylia – bliższe niż się wydaje, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa.

SIEMIRADZKI, J. (1894), Za morze! Szkice z wycieczki do Brazylii, I. Związkowa Drukarnia, Lwów.

SIEMIRADZKI, J. (1902), Sprawozdanie dra Józefa Siemiradzkiego i ks. Jana Wolańskiego z podróży po południowej Brazylii, nakł. Gazety Handlowo-Geograficznej, Lwów.

B. Revistas especializadas

LEERSSEN, J. (2018), “Imagology: on using ethnicity to make sense of the world”, Porównania, 21(2), p. 9–30, https://doi.org/10.14746/p.2017.21.13943. DOI: https://doi.org/10.14746/p.2017.21.13943

MALCZEWSKI, Z. (2011), „Śladami polskich osadników w Brazylii.

Monografia parafii Santana”, Polonicus. Revista de reflexão Brasil – Polônia, [on-line] https://polonicus.com.br/site/biblioteca_interna.php?lang=pl&cod=51#_ftnref1, 28.01.2022.

WEBER, R. (2015), “Agentes e intelectuais étnicos entre os poloneses”, Revista Tempos Histórico, 19 (1), p. 253–273, [on-line] https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/130335/000978120.pdf?sequence=1, 28.01.2022.

C. Teses de doutoramento

MALIKOSKI, A. (2019), A nacionalizaçao das escolas étnicas polonesas no Rio Grande do Sul (1918−1942), [on-line] https://repositorio.ucs.br/ xmlui/handle/11338/5977, 15.04.2022.

SILVA, F. R. da (2019), Associações polonesas união das sociedades Kultura e Oswiata (Curitiba -PR) – antagonismos e polonidade(s) na diáspora (1890–1939), [on-line] https://repositorio.ufsm.br/handle/1/18927, 15.04.2022.

ZALESKI TRINDADE, R. T. (2020), Um Imperialismo Polonês: narrativas brasileiras das relações da Polônia com os imigrantes poloneses no período entreguerras, [on-line] https://www.acervodigital.ufpr.br/handle/1884/69613, 15.04.2022.

Downloads

Published

2022-12-22

How to Cite

Caban, Anna. 2022. “Image of Brazilian Society in the Journal Lud During the Period Between 1930 and 1938”. Studia Iberystyczne 21 (December):117-40. https://doi.org/10.12797/SI.21.2022.21.07.

Issue

Section

Literaturas e culturas em língua portuguesa