Vol. 18 (2019): Lusofonia: um mundo, várias vozes

					View Vol. 18 (2019): Lusofonia: um mundo, várias vozes

Numer otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Umiędzynarodowienie czasopisma „Studia Iberystyczne” przez zwiększenie liczby zagranicznych recenzentów w latach 2019 i 2020 – zadanie finansowane w ramach umowy nr 898/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

eds. Przemysław Dębowiak, Anna Rzepka, Anna Wolny

Published: 2019-12-31

Prefacio

Literaturas e culturas em língua portuguesa

Linguística, didática e estudos de tradução