Fanfiction jako przypis – amatorska twórczość literacka na marginesie popkultury

Autores/as

  • Dorota Pudo Universidad de Breslavia, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/SI.22.2022.22.13

Palabras clave:

fanfiction, literatura amatorska, popkultura

Resumen

Fanfiction, amatorska literatura oparta na dziełach popkultury, od lat 70. XX wieku jest istotną częścią aktywności i kultury fanów wszelkiego rodzaju utworów fabularnych – książek, komiksów, filmów i seriali. Jej marginesowy charakter jest widoczny w samym sposobie publikacji i dystrybucji – jest ona nieoficjalnie i anonimowo umieszczana na niszowych stronach internetowych. Nie przynosi nikomu zysków ani nie cieszy się niczyim uznaniem, z wyjątkiem wąskiego grona innych fanów. Można ją rozumieć jako przypis do popkultury, gdyż fanfiction jest w pierwszej kolejności świadectwem odbioru, utworem istniejącym tylko w relacji do oryginału, który go zainspirował, oraz do innych fanfikcji. Jej paradoks polega na tym, że ta wtórność nie wyklucza kreatywności i transformacji znaczeń, a intelektualny dystans, potrzebny do jej stworzenia i odbioru, współistnieje z emocjonalną intensywnością.

PlumX Metrics of this article

Citas

BACON-SMITH, C. (1992), Enterprising Women. Television Fandom and the Creation of Popular Myth, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

BARNER, A. J. (2017), The Case for Fanfiction: Exploring the Pleasures and Practices of a Maligned Craft, McFarland, Jefferson.

BUSSE, K. (2015), „Fan Labor and Feminism: Capitalizing on the Fannish Labor of Love”, Cinema Journal, 54, s. 110-115, https://doi.org/10.1353/cj.2015.0034. DOI: https://doi.org/10.1353/cj.2015.0034

COPPA, F. [2006] (2014), „Writing Bodies in Space. Media Fan Fiction as Theatrical Performance”, w: Hellekson, K., Busse K. (red.), The Fan Fiction Studies Reader, University of Iowa Press, Iowa City, s. 218-237. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt20p58d6.19

COPPA, F. (2013), „An Archive of Our Own. Fanfiction Writers Unite!”, w: Jamison, A., Fic. Why Fanfiction Is Taking Over the World, BenBella Books, Dallas, s. 302-308.

DE KOSNIK, A. (2015), „»Fifty Shades« and the Archive of Women’s Culture”, Cinema Journal, 54, s. 116-125, https://doi.org/10.1353/cj.2015.0037. DOI: https://doi.org/10.1353/cj.2015.0037

DERECHO, A. (2006), „Archontic Literature: A Definition, a History, and Several Theories of Fan Fiction”, w: Hellekson, K., Busse, K. (red.), Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet, McFarland, Jefferson, NC, s. 61-78.

DRISCOLL, C. (2006), „One True Pairing. The Romance of Pornography and the Pornography of Romance”, w: Hellekson, K., Busse, K. (red.), Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet, McFarland, Jefferson, NC, s. 79-96.

FADDIS C., OROUKIN, B. (1976), „To Slay or Not to Slay: Why We Write ‘Get-em’ Stories – & Love’em”, Interphase, 3, s. 98-104.

FLEGEL, M., ROTH, J. (2014), „Mommy Porn and Regurgitated Fiction: The Silencing of Women in Fan Debates About Pulled to Publish Fan Fiction”, w: Chauvel, A., Lamerichs, N., Seymour J. (red.), Fan Studies: Researching Popular Audiences, Inter-Disciplinary Press, Oxford, s. 55-71.

GĄSOWSKA, L. (2015), Fan fiction. Nowe formy opowieści, Korporacja Ha!art, Kraków.

HELLEKSON, K. (2009), „A Fannish Field of Value: Online Fan Gift Culture”, Cinema Journal, 48, s. 113-118, https://doi.org/10.1353/cj.0.0140. DOI: https://doi.org/10.1353/cj.0.0140

HELLEKSON, K. (2015), „Making Use Of: The Gift, Commerce, and Fans”, Cinema Journal, 54, s. 125-131, https://doi.org/10.1353/cj.2015.0017. DOI: https://doi.org/10.1353/cj.2015.0017

HELLEKSON, K., BUSSE, K. (red.) (2014), The Fan Fiction Studies Reader, University of Iowa Press, Iowa City. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt20p58d6

JAMISON, A. (2013), Fic: Why Fanfiction Is Taking Over the World, Ben-Bella Books, Dallas.

JENKINS, H. (1992), Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture, Routledge, London–New York.

JENKINS, H. (1995), „‘Out of the closet and into the universe’. Queers and Star Trek”, w: Jenkins, H., Tulloch, J. (red.), Science Fiction Audiences: Watching Star Trek and Doctor Who., Routledge, London–New York, s. 237-265.

JENKINS, H. (2006), Convergence Culture: Where old and new media collide, New York University Press, New York.

JONES, S. G. [2002] (2014), „The Sex Lives of Cult Television Characters”, w: Hellekson, K., Busse, K. (red.), The Fan Fiction Studies Reader, University of Iowa Press, Iowa City, s. 116-129. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt20p58d6.12

KOBUS, A. (2018), Fandom. Fanowskie modele odbioru, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

LAMB, P. F., VEITH, D. L. [1986] (2014), „Romantic Myth, Transcendence, and Star Trek Zines”, w: Hellekson, K., Busse, K. (red.), The Fan Fiction Studies Reader, University of Iowa Press, Iowa City, s. 97-115. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt20p58d6.11

LEWIS, L., BLACK, R., TOMLINSON, B. (2009), „Let Everyone Play: An Educational Perspective on Why Fan Fiction Is, or Should Be, Legal”, International Journal of Learning and Media, 1(1), s. 67-81. DOI: https://doi.org/10.1162/ijlm.2009.0007

MULVEY, L. [1975] (1988), „Visual Pleasure and Narrative Cinema”, w: Penley, C. (red.), Feminism and Film Theory, Routledge, Milton Park, s. 57-68.

OBERC, A. (2015), „I write. You write. They write. The Literary Works of Fandom as a Factor in Integrating the Community”, w: Gardenfors, P. et al. (red.), On-line / Off-line. Between Text and Experience. Writing as a Lifestyle, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 63-74. DOI: https://doi.org/10.18778/7969-821-9.05

PUDO, D. (2021), „Taboo and Transgression in Star Trek fanfiction”, w: Piechnik, I., Ozga, K. (red.), Taboo in Language, Literature and Culture, Avalon, Kraków, s. 90-115.

RUSS, J. [1985] (2014), „Pornography by Women for Women, with Love”, w: Hellekson, K., Busse, K. (red.), The Fan Fiction Studies Reader, University of Iowa Press, Iowa City, s. 82-96. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt20p58d6.10

SMITH, P. [1974] (1992), A Trekkie’s Tale. – Menagerie, Przedruk w: Bacon-Smith, C., Enterprising Women. Television Fandom and the Creation of Popular Myth, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, s. 94-96.

SZPATOWICZ, M. (2021), „Cierpienie i pocieszenie w slashu”, Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość, 1(3), s. 1-15, https://doi.org/10.31261/Rana.2021.3.09. DOI: https://doi.org/10.31261/Rana.2021.3.09

Publicado

2022-12-29

Cómo citar

Pudo, Dorota. 2022. «Fanfiction Jako Przypis – Amatorska twórczość Literacka Na Marginesie Popkultury». Studia Iberystyczne 22 (diciembre):287-314. https://doi.org/10.12797/SI.22.2022.22.13.