O hiszpańskości Wiktora Hugo (1802-1885): kilka refleksji

Autores/as

  • Barbara Sosień Universidad Jaguelónica

DOI:

https://doi.org/10.12797/SI.22.2022.22.15

Palabras clave:

literatura romantyczna, Victor Hugo, motywy hiszpańskie

Resumen

Dla świata literackiej wyobraźni Wiktora Hugo Hiszpania stała się tyglem, nieustannie dostarczającym pożywki także dla jego mitologii osobistej. Poznana w dzieciństwie Hiszpania (spędził tam około roku) miała okazać się fascynującym krajem „zza Pirenejów”, historycznie i geograficznie nieodległym, choć bardzo odmiennym, niemal egzotycznym, i tym silniej działającym na wyobraźnię twórcy: uwodzicielskim. W poetyckich strofach kolejnych zbiorów wierszy, w dialogach i monologach, w fabułach powieści, Hiszpania jest obecna jako słowo, dźwięk, obraz, miejsce akcji dramatycznej lub fikcji literackiej. Pojawiający się często efekt antropomorfizacji i personifikacji sprawia, że w imaginarium Hugo Hiszpania jawi się niby ukochana, bliska, choć utracona, żywa osoba. Artykuł śledzi dynamikę owej fascynacji, stale obecnej w twórczości Hugo, choć modyfikowanej także przez tragiczne zdarzenia w życiu pisarza.

PlumX Metrics of this article

Citas

ALBOUY, P. (1985), La Créativité mythologique chez Victor Hugo, Librairie José Corti, Paris.
Google Scholar

DARIO, R. (1969), „Le Castillan de Victor Hugo”, Études littéraires, 2(1), s. 78-103. DOI: https://doi.org/10.7202/500060ar
Google Scholar

DELAY, F. (2002), Victor Hugo et l’Espagne, [on-line] https://www.academie-francaise.fr/victor-hugo-et-lespagne-celebration-du-bicentenaire-dela-naissance-de-victor-hugo, 28.03.2023.
Google Scholar

GABAUDAN, P. (1979), El Romanticismo en Francia (1800-1850), Ediciones Universidad Salamanca, Salamanca.
Google Scholar

GRUTMANN, R. (1999), „« Besos para golpes » : l’ambiguïté d’un titre hugolien”, w: Gauvin, L. (red.), Les Langues du roman, Du plurilinguisme comme stratégie textuelle, Espace littéraire, Presses de l’Université de Montréal, Montréal.
Google Scholar

HOVASSE, J.-M. (2001), Victor Hugo, t. 1: « Avant l’Exil (1802-1851) », Fayard, Paris.
Google Scholar

HOVASSE, J.-M. (2008), Victor Hugo, t. 2: « Pendant l’Exil (1851-1864) », Fayard, Paris.
Google Scholar

HUGO, V. (1823), „Mon enfance”, w: Hugo, V., Odes et ballades, Charpentier, Paris.
Google Scholar

HUGO, V. (1890), En voyage. Alpes et Pyrénées, J. Hetzel & Cie, Maison Quantin, Paris.
Google Scholar

HUGO, V. (1947), Lettres à la fiancée. Correspondance I (années 1814-1848), Ollendorf, Paris.
Google Scholar

HUGO, V. (1950), Correspondance II (années 1849-1866), Ollendorff, Paris.
Google Scholar

LAURENT, F. (2011), „Le voyage en Espagne de Victor Hugo : entre mémoire, politique et utopie”, w: Moussa, S., Venayre, S. (red.), Le Voyage et la mémoire au XIXe siècle, Créaphis éditions, Paris, s. 209-224.
Google Scholar

LAURENT, F. (2022), Littérature et politique mêlées. Essais sur Victor Hugo, Classiques Garnier, Paris.
Google Scholar

LE GENTIL, G. (1899), „Victor Hugo et la littérature espagnole”, Bulletin Hispanique, 1(3). DOI: https://doi.org/10.3406/hispa.1899.1187
Google Scholar

LOSADA-GOYA, J.M. (2014), Victor Hugo et l’Espagne. L’imaginaire hispanique dans l’oeuvre poétique de Victor Hugo, Honoré Champion, Paris.
Google Scholar

OEuvres complètes de Victor Hugo : Les feuilles d’automne, J. Hetzel & Cie, Maison Quantin, Paris, 1888.
Google Scholar

OEuvres complètes de Victor Hugo, Poésie t. XVI : Les quatre vents de l’esprit, J. Hetzel & Cie, A. Quantin, Paris, 1882.
Google Scholar

VERNOR-GUILLE, F. (Introduction et notes) (1968-1984), Le journal d’Adèle Hugo, Lettres modernes, Série Bibliothèque Introuvable, 12, Minard, Paris, t. 3.
Google Scholar

WACHTEL, G. (ROK), Victor Hugo et l’Espagne, [on- line] https://www.aplettres.org/Victor_Hugo_et_L_Espagne.pdf, 28.02.2023.
Google Scholar

Publicado

2022-12-29

Cómo citar

Sosień, Barbara. 2022. «O hiszpańskości Wiktora Hugo (1802-1885): Kilka Refleksji». Studia Iberystyczne 22 (diciembre):335-52. https://doi.org/10.12797/SI.22.2022.22.15.