Pojęcie kłamstwa a obowiązek prawdomówności w medycynie

The Concept of Lie and the Duty to Truthfulness in Medicine

Autor

  • Krzesmir Cholewa Student drugiego roku studiów magisterskich kierunku filozofia na UJ

DOI:

https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.08

Słowa kluczowe:

kłamstwo, zwodzenie, samooszustwo, paternalizm, Robert Veatch

Abstrakt

W tekście tym, podjęto problematykę pojęcia kłamstwa i samooszustwa w relacji do obowiązku prawdomówności w medycynie. Koncepcja wielkiego kłamstwa Roberta Veatcha, łącząca oba te pojęcia i czyniąca z nich cechy definicyjne specjalnego aktu nieszczerości w medycynie, została zaprezentowana jako zdecydowanie zbyt szeroko używająca pojęcia kłamstwa oraz pomijająca bardzo istotny aspekt samooszustwa, jakim jest skrajna subiektywność tego zjawiska. Na koniec została zaprezentowana propozycja przekształcenia koncepcji Veatcha, w taki sposób, aby pojęcia te były używane w sposób ścisły.

Bibliografia

Beier K., Lying and Self-Deception [w:] The Oxford Handbook of Lying, red. J. Meibauer, Oxford 2019. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198736578.013.15

Callahan D., Zabicie a przyzwolenie na śmierć [w:] Antologia bioetyki, t. 1. Wokół śmierci i umierania, red. W. Galewicz, tłum. J. Malczewski, Kraków 2009.

lie (noun); lie (verb), self-deception, hide [w:] Cambridge Dictionary, [on-line:] https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/.¬

Carson T., The Definition of Lying, „Noûs” Vol. 40, 2006, No. 2, pp. 205-240. DOI: https://doi.org/10.1111/j.0029-4624.2006.00610.x

Chisholm R., Feehan T., The Intent to Deceive, „The Journal of Philosophy” Vol. 74, 1977, No. 3, pp. 143-159. DOI: https://doi.org/10.2307/2025605

Demos R., Lying to Oneself, „The Journal of Philosophy” Vol. 57, 1960, No. 18, pp. 588-595. DOI: https://doi.org/10.2307/2023611

Galewicz W., Krótki dialog o Inkwizycji i odpowiedzialności za poglądy, Kraków 1995.

Kucharski J., Usprawiedliwione kłamstwo we współczesnej etyce stosowanej, Kraków 2014.

Przyjąć do wiadomości [w:] Poradnia językowa PWN, [on-line:] https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Przyjac-do-wiadomosci;17954.html

Ross W. D., The Right and the Good, Oxford 2009.

Saul J., Just go Ahead and Lie, „Analysis” Vol. 72, 2012, No. 1, pp. 3-9. DOI: https://doi.org/10.1093/analys/anr133

Kłamstwo, kłamać, oszukać się, zgadzać się [w:] Słownik języka polskiego PWN, [on-line:] https://sjp.pwn.pl/.

Tooley M., Nieistotne rozróżnienie: zabicie a przyzwolenie na śmierć [w:] Antologia bioetyki, t. 1. Wokół śmierci i umierania, red. W. Galewicz, tłum. J. Malczewski, Kraków 2009.

Veatch R., Death, Dying, and the Biological Revolution, Londyn 1989.

Veatch R., The Ethics of Respect for Persons: Lying, Cheating, and Breaking Promises, and Why Physicians Have Considered Them Ethical [w:] The Basics of Bioethics, R. Veatch, Londyn 2019. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429507519-7

Wójcik A., Jak ludzie kłamią mówiąc prawdę? [w:] Komunikaty i argumenty, red. E. Żarnecka-Biały + et al., Kraków 2002.

Zaucha J., O tak zwanym samooszustwie w świetle znaczeń wybranych czasowników, „Poradnik językowy” 2020, t. 778, nr 9, s. 75-91. DOI: https://doi.org/10.33896/PorJ.2020.9.5

Pobrania

Opublikowane

2022-07-02

Jak cytować

Cholewa, K. (2022). Pojęcie kłamstwa a obowiązek prawdomówności w medycynie: The Concept of Lie and the Duty to Truthfulness in Medicine. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 85, 114–127. https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.08

Numer

Dział

Artykuły