Jan Władysław Stasiński (1869-1939)

Poznański okulista i pionier okulistyki dziecięcej w Polsce

Autor

  • Andrzej Grzybowski Instytut Okulistycznych Badań Naukowych
  • Agnieszka Rabiza Szpital Wojewódzki w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.17

Słowa kluczowe:

Jan Stasiński, medycyna, okulistyka, historia medycyny, historia okulistyki polskiej

Abstrakt

Celem pracy była analiza biografii oraz dorobku naukowego Jana Władysława Stasińskiego, profesora okulistyki Uniwersytetu Poznańskiego. Jan Stasiński urodził się w 1869 r. w Bogdanowie w powiecie wągrowieckim. Ukończył studia lekarskie w 1894 r. w Würzburgu. W kolejnych latach odbywał liczne zagraniczne staże, a od 1899 r. przyjmował pacjentów w prywatnej klinice okulistycznej w Poznaniu oraz na dziecięcym oddziale okulistycznym w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa. Był członkiem wielu towarzystw naukowych oraz autorem licznych prac naukowych.

Bibliografia

Szarejko P., Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. IV, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa (Polska) 1997, 364-365.

Grzybowski A., Rabiza A., Witold Maciej Kapuściński

(1882-1951). Polski okulista pierwszej połowy XX wieku i działacz niepodległościowy. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 2023, 86.

Minakowski M.J., Jan Władysław Stasiński, [online:] http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.31773.1 – 8.10.2023.

Stasińska J., Zastosowanie szczepionki Delbeta w schorzeniach oczu. Medycyna Praktyczna, 1937, 11(24), 508-510.

Stasińska J., Ukryta cukrzyca, a zapalenie współczulne. Klinika Oczna, 1937, 15(1), 13-15.

Stasińska J., O torbielach siatkówki. Klinika Oczna, 1939, 17(3), 386-390.

Musielak M., Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1950-2019. Historia i Luminarze nauki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (Polska) 2019, 34.

Szaferowa D., Nowatorskie poglądy profesora Witolda Kapuścińskiego aktualne we współczesnej okulistyce, Poznań (Polska) 1993 (praca doktorska).

Guenther G., Jan Stasiński (1869-1939) w świetle okulistyki światowej. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 1988, 51(2), 243-250.

S. P. Prof. Jan Stasiński. Klinika Oczna, 1939, 17(2), 246-247.

Meissner R., Stasiński Jan, [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, Poznań (Polska) 1981, 695-696.

Stasiński J., Przypadek przemijającej ślepoty, wzgl. niedowidzenia po zażyciu chininy. Nowiny Lekarskie, 1910, XXI (5), 268-270.

Stasiński J., Kilka uwag nad główniejszymi objawami ocznemi towarzyszącemi chorobie Basedowa. Nowiny Lekarskie, 1911, XXIII (7), 459-465.

Stasiński J., Kilka chwil rozmyślań nad żywotem Teofila Laënneca, genjalnego lekarza i wielkiego chrześcijanina, [s.n.], Poznań (Polska) 1927.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-08

Jak cytować

Grzybowski, A., & Rabiza, A. (2024). Jan Władysław Stasiński (1869-1939): Poznański okulista i pionier okulistyki dziecięcej w Polsce. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 86, 163–166. https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.17

Numer

Dział

Biogramy