Galicja i front wschodni we wspomnieniach włoskich żołnierzy armii austro-węgierskiej

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.06

Keywords:

The Great War, Eastern front, Austro-Hungarian Army, 4th Tyrolean Kaiserjäger Regiment, Landesschützen, battle of Rawa

Abstract

GALICIA AND THE EASTERN FRONT IN THE DIARIES OF THE ITALIAN SOLDIERS OF THE AUSTRO-HUNGARIAN ARMY

The article is a translation and analysis of some selected parts of diaries and memoirs of five Italians, soldiers of the Austro-Hungarian Army, who at the outbreak of the Great War fought in the area of Galicia and Bukovina. Its aim is also to depict the level of participation of the Italian subjects of Emperor Franz Joseph in the military actions on the Eastern front and also to reconstruct, basing it on mentioned sources, their perception of the area of Galicia and the conditions of trench warfare.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Bartosz Kaczmarek

Magister historii, absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego o specjalności amerykanistyka i archiwistyka, student historii w przestrzeni publicznej. Zainteresowania naukowe: dzieje najnowsze, zwłaszcza zagadnienia dotyczące historii mafii sycylijskiej i amerykańskiej oraz I wojna światowa w aspekcie społecznym, obraz tego konfliktu w listach i wspomnieniach żołnierzy.

References

Allport G. W., The Use of Personal Documents in Psychological Science, New York 1942.
View in Google Scholar

Antonelli Q., I dimenticati della grande guerra. La memoria dei combattenti trentini (1914-1920), Trento 2008.
View in Google Scholar

Bator J., Wojna galicyjska. Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914-1915, Kraków 2008.
View in Google Scholar

Batowski H., Rozpad Austro-Węgier 1914-1918. (Sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne), Kraków 1982.
View in Google Scholar

Borodziej W., Górny M., Nasza wojna, t. 1: Imperia 1912-1916, Warszawa 2014.
View in Google Scholar

Chwalba A., Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918, Kraków 2014.
View in Google Scholar

Cornwall M., The Undermining of Austria-Hungary. The Battle for Hearts and Minds, Basingstoke 2014.
View in Google Scholar

De Michele A., „Italiani d’Austria”. Italienischsprachige Soldaten der Habsburgermonarchie im Ersten Weltkrieg, [w:] Minderheiten-Soldaten. Ethnizität und Identität in den Armeen des Ersten Weltkriegs, Hrsg. O. Überegger, Paderborn 2018. DOI: https://doi.org/10.30965/9783657785995_005
View in Google Scholar

Doświadczenia żołnierskie Wielkiej Wojny. Studia i szkice z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, red. M. Baczkowski, K. Ruszała, Kraków 2016.
View in Google Scholar

Duda O., Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995.
View in Google Scholar

Engle J., This Monstrous Front Will Devour Us All. The Austro-Hungarnian Soldier Experience, 1914-1915, [w:] 1914: Austria-Hungary, the Origins and the First Year of World War One, eds. G. Bischof, F. Karlhofer, New Orleans 2014, Contemporary Austrian Studies, Vol. 23, https://doi.org/10.2307/j.ctt1n2txft.10. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt1n2txft.10
View in Google Scholar

Gilbert M., The First World War. A Complete History, New York 2004.
View in Google Scholar

Ham P., 1914: The Year the World Ended, London 2014.
View in Google Scholar

Hart P., The Great War: 1914-1918, London 2013.
View in Google Scholar

Korzeniowski M., Uchodźcy z Królestwa Polskiego i Galicji w latach Wielkiej Wojny, [w:] Studia nad historią społeczną ziem polskich 1914-1918, red. W. Mędrzecki, Metamorfozy Społeczne, t. 12, s. 203-239.
View in Google Scholar

Lein R., A Train Ride to Disaster. The Austro-Hungarian Eastern Front in 1914, [w:] 1914: Austria-Hungary, the Origins and the First Year of World War One, eds. G. Bischof, F. Karlhofer, New Orleans 2014, Contemporary Austrian Studies, Vol. 23, https://doi.org/10.2307/j.ctt1n2txft.8. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt1n2txft.8
View in Google Scholar

Lesse P., Shell Shock. Traumatic Neurosis and the British Soldiers of the First World War, Basingstoke 2014.
View in Google Scholar

Lesti S., One Writer, many Writings. The War Diary and Letters of Guerrino Botteri, „Revue des études slaves” 2017, t. 88, fasc. 4, s. 683-697, https://doi.org/10.4000/res.1326. DOI: https://doi.org/10.4000/res.1326
View in Google Scholar

Marcuzzi S., A Machiavellian Ally? Italy in the Entente (1914-1918), [w:] Italy in the Era of the Great War, ed. V. Wilcox, Leiden 2018, s. 99-121, https://doi.org/10.1163/9789004363724_007. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004363724_007
View in Google Scholar

Nykiel P., Mahometanie Wernyhory. Turcy na froncie galicyjskim w latach 1916-1917, Kraków 2020.
View in Google Scholar

Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918. Das Kriegsjahr 1914, Hrsg. E. Glaise-Horstenau, Wien 1932.
View in Google Scholar

Pajewski J., Pierwsza wojna światowa 1914-1918, Warszawa 2014.
View in Google Scholar

Rodak P., Wojna i zapis. (O dziennikach wojennych), „Teksty Drugie” 2005, t. 6, s. 33-45.
View in Google Scholar

Schindler J. R., Fall of the Double Eagle. The Battle for Galicia and the Demise of Austria-Hungary, Lincoln 2015, https://doi.org/10.2307/j.ctt1d98brb. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt1d98brb
View in Google Scholar

Sierakowska K., Śmierć, wygnanie, głód w dokumentach osobistych. Ziemie polskie w latach Wielkiej Wojny 1914-1918, Warszawa 2015.
View in Google Scholar

Stone D. R., The Russian Army in the Great War. The Eastern Front, 1914-1917, University Press of Kansas, 2015.
View in Google Scholar

Sui campi di Galizia (1914-1917). Gli Italiani d’Austria e il fronte orientale. Uomini popoli culture nella guerra europea, a cura di G. Fait, Rovereto 1997.
View in Google Scholar

Svoljsak P., Front wschodni we wspomnieniach słoweńskich żołnierzy, [w:] W Galicji i nad Soczą.
View in Google Scholar

Polacy i Słoweńcy na frontach I wojny światowej, red. A. Cetnarowicz, D. Nećak, S. Pijaj, B. Todorović, s. 51-59, Kraków 2016.
View in Google Scholar

Volkmann E., Wielka Wojna 1914-1918, Oświęcim 2013.
View in Google Scholar

Watson A., The Fortress. The Great Siege of Przemysl, London 2020.
View in Google Scholar

Wereszycki H., Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 2015.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2022-12-01

How to Cite

Kaczmarek, Bartosz. 2022. “Galicja I Front Wschodni We Wspomnieniach włoskich żołnierzy Armii Austro-węgierskiej”. Krakowskie Pismo Kresowe 14 (December):95-116. https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.06.

Issue

Section

Articles