Wizerunek Polski (II RP, PRL i III RP) we współczesnych ukraińskich podręcznikach historii

Authors

  • Ołeksandr Nepryćkyj Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Kociubynśkiego w Winnicy https://orcid.org/0000-0001-9536-2538
  • Tetiana Melnyczuk Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Kociubynśkiego w Winnicy

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.09

Keywords:

Ukrainian textbooks of History, іmage, Second Polish Republic, Polish People’s Republic, Third Polish Republic, Polish-Ukrainian relations, Russian-Ukrainian war

Abstract

THE FATE OF THE MEMBERS OF THE UKRAINIAN INSURGENT ARMY AND ORGANISATION OF UKRAINIAN NATIONALISTS INTERNEDIN CZECHOSLOVAKIA AFTER 1945

The article provides information on the topic of soldiers of the Ukrainian Insurgent Army (UPA) imprisoned in Czechoslovakia during the so called “Action B” or “The Great Raid to the West”, which occured in 1947. The first part describes the problematic of occurence of the UPA raiding units in Czechoslovakia after the Second World War, the problematic of caught courries of OUN and terms and conditions in and under which the prisoners were kept in as well as agreements between Poland and Czechoslovakia regarding these people, legally Polish citizens in most cases, and obligation of Czechoslovakia to both these people and Poland. In second part the article presents intentions of the Czechoslovak side regarding the future of capture people and the processes that lead to their extradition to Poland as well as the the extradition plans, their evolution and execution. The last part consists of fates of these people after having been extradited to Poland and Czechoslovak-Polish actions in later extraditions and investigation of those who managed to evade capture. The author also analyses why the original intentions of the Czechoslovak side were not realized. The annexes present lists of captured Ukrainians and their fate in form of tables.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Ołeksandr Nepryćkyj, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Kociubynśkiego w Winnicy

Doktor nauk historycznych, docent w Katedrze Historii Powszechnej na Wydziale Historycznym Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Kociubynśkiego w Winnicy. Zainteresowania badawcze: historia integracji europejskiej, branding terytorialny, PR.

Tetiana Melnyczuk, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Kociubynśkiego w Winnicy

Doktor nauk historycznych, docent w Katedrze Kultury, Metodyki Nauczania Historii i Specjalnych Nauk Historycznych na Wydziale Historycznym Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Kociubynśkiego w Winnicy. Zainteresowania badawcze: historia oświaty i nauki na Ukrainie, metody nauczania historii w szkole.

References

Jakowenko N., Obraz sąsiada w ukraińskich podręcznikach historii, „Res Publica” 2011, 25 I, [on-line:] https://publica.pl/teksty/obraz-sasiada-w-ukrainskich-podrecznikach-historii-3153.html – 6 IV 2022.
View in Google Scholar

Maresz T., Wspólne dzieje dwóch narodów a ich prezentacja we współczesnych polskich i ukraińskich podręcznikach do historii, [w:] Polska–Europa–Świat w szkolnych podręcznikach historii. Zbiór studiów, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2008, s. 272-280.
View in Google Scholar

Motyka G., Opinia na temat podręczników Polianśkyj Pawło, Wseswitnia istorija (riweń standardu). Pidrucznyk dlia 10 kłasu zakładiw zahalnoji serednoji oswity, „Hramota”, Kyjiw 2018; Mudryj Mar’ian Mychajłowycz, Arkusza Ołena Heorhijiwna, Istorija: Ukrajina i swit (intehrowanyj kurs, riweń standardu. Pidrucznyk dlia 10 kłasu zakładiw zahalnoji serednoji oswity, „Heneza”, Kyjiw 2018; Hisem Ołeksandr Wołodymyrowycz, Wstup do istoriji. Pidrucznyk dlia 5 kłasu zakładiw zahalnoji serednoji oswity, „Ranok”, Charkiw 2018, [on- line:] https://www.gov.pl/attachment/fde12920-3fe7-47ea-a271-37e476f0fdb8 – 15 V 2022.
View in Google Scholar

Sanojca K., B.C. Vlasov, S.B. Kulʹčicʹkij, Іstorіâ Ukraїni (rіvenʹ standartu). Pіdručnik dlâ 10 klasu zakladіv zagalʹnoї serednʹoї osvіti, Vidavnictvo «Lіtera LTD», Kiїv 2018, с. 254, [on-line:] https://www.gov.pl/attachment/012a68fd-dfdd-4d68-ab35db1dd08b6ab1 – 15 V 2022.
View in Google Scholar

Urbanowicz B., Ukraina na kartach polskich podręczników historii XX wieku, „Іstoričnij arhіv” 2010, vip. 5, s. 158-163.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2022-12-01

How to Cite

Nepryćkyj, Ołeksandr, and Tetiana Melnyczuk. 2022. “Wizerunek Polski (II RP, PRL I III RP) We współczesnych ukraińskich podręcznikach Historii”. Krakowskie Pismo Kresowe 14 (December):179-99. https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.09.

Issue

Section

Articles