Historia „Słowa Polskiego” podczas II wojny światowej

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.07

Keywords:

Słowo Polskie, Home Army, AK, National Military Organization, NOW, underground press, Second World War, Borderlands, Lviv

Abstract

THE HISTORY OF SŁOWO POLSKIE DURING SECOND WORLD WAR

The article presents the history of one of a few Polish underground newspapers Słowo Polskie, which was issued by National Military Organization (NOW) during German and the second Soviet occupation in Lviv (1943-1946). The publication was based on NOW members’ relations, gathered by Boleslaw Tomaszewski. The author describes the structure of NOW, as well as the places where printing houses and contact points were located.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kasper Bednarek, Jagiellonian University in Kraków / Pedagogical University of Krakow

Absolwent Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie student w Instytucie Historii Sztuki UJ na kierunku Ochrona Dóbr Kultury i doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Członek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Krakowie oraz Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich” w Krakowie. W Towarzystwie odpowiedzialny jest za renowację cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Natomiast w Związku AK pełni funkcję redaktora „Biuletynu Informacyjnego”. Zainteresowania naukowe: historia Kresów Południowo-Wschodnich podczas II wojny światowej (z szczególnym uwzględnieniem działań ZWZ-AK) oraz inwentaryzacja cmentarzy kresowych.

References

Hryciuk G., Polacy we Lwowie 1939-1944. Życie codzienne, Warszawa 2000.
View in Google Scholar

Jarowiecki J., Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku, Kraków–Wrocław 2008.
View in Google Scholar

Jarowiecki J., Konspiracyjna działalność wydawniczo-prasowa we Lwowie w latach 1939-1945, [w:] Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. 2, red. H. W. Żaliński, K. Karolczak, Kraków 1998, s. 537-572.
View in Google Scholar

Jarowiecki J., Konspiracyjne „Słowo Polskie” we Lwowie w latach okupacji 1939-1945, [w:] Kraków–Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 7, red. H. Kosętka, Kraków 2005, s. 570-593.
View in Google Scholar

Mazur G., Pokucie w latach drugiej wojny światowej – położenie ludności, polityka okupantów, działalność podziemia, Kraków 1994.
View in Google Scholar

Mazur G., Walcząc bez broni – propaganda i prasa w Armii Krajowej, [w:] Wielka księga Armii Krajowej, red. E. Olszak, Kraków 2015.
View in Google Scholar

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939-5 II 1946, Kraków 2007.
View in Google Scholar

Operacja „Sejm” 1944-1946, kom. red. J. Bednarek, red. W. Chudzik, tłum. K. Seń, W. Tarnawska, Warszawa–Kijów 2007, Polska i Ukraina w Latach Trzydziestych-Czterdziestych XX Wieku. Nieznane Dokumenty z Archiwów Służb Specjalnych, t. 3.
View in Google Scholar

Polskie podziemie 1939-1941. Od Wołynia do Pokucia, cz. 1-2, wyb. i oprac. nauk. J. Szapował, J. Tucholski, red. nauk. W. Chudzik [et al.], tłum. I. Kozłowski, M. Słoń-Nowaczek, Warszawa–Kijów 2004, Polska i Ukraina w Latach Trzydziestych-Czterdziestych XX Wieku.
View in Google Scholar

Nieznane Dokumenty z Archiwów Służb Specjalnych, t. 3.
View in Google Scholar

Węgierski J., Lwowska konspiracja narodowa i katolicka 1939-1946, Kraków 1994.
View in Google Scholar

Wojtowicz A., Kronika małej ojczyzny w Lwowskim Okręgu AK-NIE-WiN, Zielona Góra 1992.
View in Google Scholar

Wołyń i Galicja za drugiego Sowieta, kom. red. Ł. Adamski, G. Hryciuk, tłum. T. Ambroziak, Warszawa 2019.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2022-12-01

How to Cite

Bednarek, Kasper. 2022. “Historia „Słowa Polskiego” Podczas II Wojny światowej”. Krakowskie Pismo Kresowe 14 (December):117-39. https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.07.

Issue

Section

Articles