Ustanowienie sowieckiego systemu przysposobienia obronnego w cywilnych szkołach wyższych we Lwowie (1944-1961)

Authors

  • Łarysa Szełestak University of Lviv

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.16

Keywords:

military training, civilian higher educational institutions, reserve officers, military department, The Carpathian Military District

Abstract

ESTABLISHMENT OF THE SOVIET SYSTEM OF MILITARY TRAINING IN CIVIL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF LVIV (1944-1961) 

This article presents information about the restoration, establishing and opening of higher education institutions in Lviv during the last period of the Second World War and in the first postwar years. The author underscores that the restored universities were already part of the Soviet educational system. According to the Decree of the Council of People’s Commissars of the Soviet Union No. 413 of 13 April 1944, the military training of students of higher education institutions was introduced. The main task of the military departments was the military training of students. However, in our research we indicate that the officers of these departments also took an active part in the mass defense, political propaganda and educational work of the universities. The author presents the prosopography of officers, and points to the complex scheme of staffing in the military departments of higher educational institutions, which was the effect of simultaneous subordination of these officers to military and civilian departments. During 1944-1991, the military departments with some differences operated in each civilian higher educational institution in Lviv, but most of these departments were liquidated by 1961-1962 during the military reform.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Łarysa Szełestak, University of Lviv

Doktorantka, starszy laborant w Katedrze Krajoznawstwa Historycznego na Wydziale Historycznym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Zainteresowania naukowe: historia Ukrainy drugiej połowy XX wieku i początku XXI stulecia, dzieje Lwowa i Uniwersytetu Lwowskiego, historia wojskowa.

References

Opracowania:

Попов А., Кафедры военные в гражданских высших учебных заведениях, [w:] Советская военная энциклопедия в 8 т., т. 4: К-Л, Москва 1977, s. 126-127 [Popov A., Kafedry voennye v graždanskih vysših učebnyh zavedeniâh, [w:] Sovetskaâ voennaâ ènciklopediâ v 8 t., t. 4: K-L, Moskva 1977, s. 126-127].

Фильков С., Система военной подготовки в гражданских вузах. Теория и практика функционирования и совершенствования. Монография, Москва 2002, s. 229 [Filʹkov S., Sistema voennoj podgotovki v graždanskih vuzah. Teoriâ i praktika funkcionirovaniâ i soveršenstvovaniâ. Monografiâ, Moskva 2002, s. 229].

Dokumenty normatywne i prawne:

Закон СССР от 15.01.1960 г. „О новом значительном сокращении Вооруженных Сил СССР”, [on-line:] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=41980#09143914346836535 (dostęp: 19 XI 2020) [Zakon SSSR ot 15.01.1960 g. „O novom značitelʹnom sokraŝenii Vooružennyh Sil SSSR”, [on-line:] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=docFilʹkov S., Sistema voennoj podgotovki v graždanskih vuzah. Teoriâ i praktika funkcionirovaniâ i soveršenstvovaniâ. Monografiâ, Moskva 2002, s. 229].

Постановление СНК СССР № 413 от 13.04.1944 г. „О военной подготовке студентов высших учебных заведений”, [on-line:] http://militera.lib.ru/docs/da/nko_1943-1945/10.html (dostęp: 20 XI 2020) [Postanovlenie SNK SSSR № 413 ot 13.04.1944 g. „O voennoj podgotovke studentov vysših učebnyh zavedenij”, [on-line:] http://militera.lib.ru/docs/da/nko_1943-1945/10.html (dostęp: 20 XI 2020)].

Постановление Совета Министров СССР № 251 от 21.03.1961 г. „Об утверждении положения о высших учебных заведениях СССР”, [on-line:] http://docs.cntd.ru/document/9053534 (dostęp: 20 IX 2020) [Postanovlenie Soveta Ministrov SSSR № 251 ot 21.03.1961 g. „Ob utverždenii položeniâ o vysših učebnyh zavedeniâh SSSR”, [on-line:] http://docs.cntd.ru/document/9053534 (dostęp: 20 IX 2020)].

Приказ заместителя Народного комиссара обороны СССР № 75 от 30.05.1944 г. „О военной подготовке студентов высших учебных заведений”, [on-line:] http://militera.lib.ru/docs/da/nko_1943-1945/10.html (dostęp: 10 XI 2020) [Prikaz zamestitelâ Narodnogo komissara oborony SSSR № 75 ot 30.05.1944 g. „O voennoj podgotovke studentov vysših učebnyh zavedenij”, [on-line:] http://militera.lib.ru/docs/da/nko_1943-1945/10.html (dostęp: 10 XI 2020)].

Downloads

Published

2021-12-13

How to Cite

Szełestak, Łarysa. 2021. “Ustanowienie Sowieckiego Systemu Przysposobienia Obronnego W Cywilnych szkołach wyższych We Lwowie (1944-1961)”. Krakowskie Pismo Kresowe 13 (December):261-70. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.16.