Ormianie Mohylowa Podolskiego w świetle materiałów V rewizji 1795 roku

  • Maksym Potapenko Niżyński Uniwersytet Państwowy im. Mikołaja Gogola
Keywords: Mohylów Podolski, Armenians, Fifth Revision

Abstract

Armenians from Mohylów Podolski in the Light of the Documents from the Fifth Revision of 1795

The article contains an edit and analysis of two documents that describe the Armenian community in Mohylów Podolski (Mohyliv-Podilskyi) on the Dniester after the Third Partition of Poland. They were created following the 1795 census of the population of Russia which was used to levy a poll tax (the so-called fifth revision). The documents contain a list of Armenian families and data on their social and professional status, age and territorial origin. They constitute an important source of information for genealogical, demographic, and historical research.

Author Biography

Maksym Potapenko, Niżyński Uniwersytet Państwowy im. Mikołaja Gogola

doktor nauk historycznych (кандидат історичних наук), docent w Katedrze Historii Ukrainy Nieżyńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Mikołaja Gogola; badacz i autor publikacji w zakresie historii mniejszości narodowych i etnicznych na terytorium współczesnej Ukrainy, urbanistyki historycznej oraz rewolucji ukraińskiej lat 1917-1921; współpracownik projektu NPRH pt. Pomniki dziejowe Ormian polskich.

References

Źródła archiwalne:

Центральний державний історичний архів України у м. Київ: ф. 486, оп. 3, спр. 335

Державний архів Вінницької області: ф. 177, оп. 1, спр. 810

Źródła drukowane:

(Wojenno-statisticzeskoje) Военно-статистическое обозрение Российской империи. Подольская губерния, 10/2, Санкт-Петербург 1849

Opracowania:

(Diaczok) Дячок В., Маловідомі джерела про розселення вірмен у Подільській губернії кінця XVIII століття, w: Актуальні питання вірменознавства, 3/4, Вінниця 2016, s. 24-39

(Lehun) Легун Ю., Петренко О., Матеріали ревізійного перепису населення 1795-1796 рр. у фондах Державного архіву Вінницької області, Вінниця 2005

Published
2019-12-31
How to Cite
Potapenko, M. (2019). Ormianie Mohylowa Podolskiego w świetle materiałów V rewizji 1795 roku. Lehahayer, 6, 91-124. https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.03
Section
Articles