Działalność rodziny Kiebabczych w Kielcach

Authors

  • Paweł Grzesik Muzeum Narodowe w Kielcach

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.10.2023.10.06

Keywords:

Kielce, Staryi Krym, Armenians, Kiebabaczy family

Abstract

ACTIVITY OF THE KIEBABACZY FAMILY IN KIELCE

Based on archival materials, press, and memoirs, the article discusses the economic activities of the Armenian Kiebabaczy family, originating from Staryi Krym, primarily engaged in newspaper distribution in Kielce in the late 19th and early 20th centuries.

Author Biography

Paweł Grzesik, Muzeum Narodowe w Kielcach

Doktor historii; kierownik Działu Historii Muzeum Narodowego w Kielcach, kurator wielu wystaw tematycznych tamże, w tym wystawy pod tytułem „Warsztat ormiański – kunszt detalu”; autor między innymi opracowań na temat historii Kielc.

References

Opracowania

Grzesik P., Ormiańskie ślady w Kielcach, w: Świętokrzyskie – środowisko, dziedzictwo kulturowe, edukacja regionalna, red. A. Dąbrowski, J. Osiecki, Kielce 2019

Maciągowski M., Śladami cieni. Przewodnik po żydowskich Kielcach, Kraków–Budapeszt 2008

Sabat T. i Z., Cmentarze prawosławne w województwie świętokrzyskim, Kielce 2020

Siuda M. M., Kolportaż oraz upowszechnianie prasy na Kielecczyźnie w latach 1945-1952, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, 2 (13), 2010

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 11, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1890

Prasa

„Amtlicher Anzeiger für das Generalgouvernement / Dziennik Urzędowy dla Generalnego Gubernatorstwa”, 1942, 31

„Dziennik Polski”, 2, 1917, 229

„Gazeta Kielecka”, 32, 1901, 97; 33, 1902, 74; 35, 1904, 6, 56-57; 36, 1905, 1; 37, 1906, 54; 39, 1908, 54; 40, 1909, 88; 41, 1910, 79, 83; 50, 1919, 183, 276; 54, 1923, 6; 62, 1931, 5

„Przegląd Zakopiański”, 2, 1900, 10

Wspomnienia i relacje

Informacja kancelarii parafii katedralnej w Kielcach z 24 marca 2023 roku

Informacja kancelarii parafii prawosławnej w Kielcach z 31 marca 2023 roku

Relacja listowna Adama Mullera z 2016 roku

Relacja listowna Marcina Śniecikowskiego z 2023 roku

Relacje listowna Lindy Hitchcock z lat 2017-2022

Netografia

Geneteka. Genealogiczna kartoteka – baza urodzeń, małżeństw i zgonów, [on-line:] https://geneteka.genealodzy.pl/index.phpop=gt&lang=pol&bdm=S&w=13sk&rid=S&search_lastname=Kiebabczy&search_name=&search_lastname2=&search_name

=&from_date=&to_date=

Published

2023-12-19

How to Cite

Grzesik, P. (2023). Działalność rodziny Kiebabczych w Kielcach. Lehahayer, 10, 151–171. https://doi.org/10.12797/LH.10.2023.10.06

Issue

Section

Articles