Madżarscy – renesans pamięci? (D. V. Lisejčikov, E. S. Glinskij, Madžarskie: armânskij rod v istorii Belarusi, Nacionalʹnyj Istoričeskij Arhiv Belarusi, Fond Razvitiâ i Podderžki Armenovedčeskih Issledovanij «Aniv», Minsk-Erevan 2023, Armeniâ–Belarusʹ)

Authors

  • Andrzej A. Zięba Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.10.2023.10.13

Keywords:

Słuck, manufacturing, Madżarski family, Radziwiłłs, Polish Armenians, Belarus

Abstract

THE MADŻARSKI FAMILY – RENAISSANCE OF MEMORY (МАДЖАРСКИЕ: АРМЯНСКИЙ РОД В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ БЕЛАРУСИ, ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ АРМЕНОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ «АНИВ», МИНСК-ЕРЕВАН 2023)

The album book, jointly published by the National Historical Archive of Belarus and the Foundation for the Development and Support of Armenian Studies, is dedicated to the Madżarski family – Armenians who came from the Ottoman Empire to operate the Radziwiłłs’ workshop manufacturing kontush sashes in Słuck (Slutsk, today in Belarus). Such sashes were an essential element of traditional Polish noble attire. The reviewed book is based on archival research and draws upon significant sources on this topic. It is also an expression of the inheritance of historical memory from the Polish-Lithuanian Commonwealth by contemporary Belarusian society and, from Polish Armenians by the current Armenian diaspora in Belarus.

Author Biography

Andrzej A. Zięba, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Historyk, pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprzewodniczący Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, dyrektor Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, kierownik projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod tytułem „Encyklopedia Ormian polskich”; autor prac z dziedziny historii etnicznej Europy Środkowej i Wschodniej oraz Ameryki Północnej, w tym zwłaszcza dotyczących dziejów Ormian polskich.

References

[Bielowski A.], Do redakcji „Biblioteki Warszawskiej”, „Biblioteka Warszawska”, 1861, 2, s. 474-475

[Bielowski A.], Wystawa Starożytnicza w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich we Lwowie, „Przegląd Poznański”, 31, 1861, s. 365-366

Borejsza J., Niepodległość nieurojona, „Nowe Drogi”, 1947, 4, s. 123

„Dziennik Narodowy”, 1863, 232, s. 6

Hasło słowa Bożego, łaskę, pokoy, y chwałę wcielonego słowa matki […] nayswiętszey Bogarodzicy y Panny Maryi od zwycięstwa cudowney w obrazie lwowskim […] ukoronowaney roku generalnego iubileuszu 1751, Lwów 1754

Historya o chwalebnym męczeństwie sługi Bożego, wielebnego Gomidasa albo Kosmy, kapłana ormiańskiego, dla jedności Kościoła S. Rzymskiego od schyzmatykow oskarżonegom a od Turkow zabitego w Stambule, roku 1707, dnia 5. listopada według nowego kalendarza, w: G. A. Kasparowicz, Ray roskoszy w męczeńskie roże, wstydu panieńskiego lilie powtornie w Armenii zaszczepiony […], Lwów 1750

[Katałog] Каталог выстаўкі слуцкіх паясоў (przedmowa П. Харламповіч), Менск [Мінск] 1927

[Kitowicz J.], Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III księdza Kitowicza, wyd. E. Raczyński, Poznań 1841

Kolberg O., Chełmskie. Obraz etnograficzny, 1, Kraków 1890

Martynowski F. K., Wystawa Sztuki i Starożytności w zastosowaniu do przemysłu, „Kłosy”, 33, 1881, 834, s. 134-135

Pamiętnik wystawy miniatur, oraz tkanin i haftów, urządzonej w domu własnym w Warszawie

przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości w czerwcu i lipcu 1912 roku, Warszawa 1912

Pilsztynowa R. S., Proceder podróży i życia mego awantur, wyd. R. Pollak, M. Pełczyński, Kraków 1957

[Potocki L.] Bonawentura z Kochanowa, Święcone czyli pałac Potockich w Warszawie, Poznań 1861

[Rastawiecki E.] E. R., Pasy lite z wystawy starożytności w Krakowie. Wyroby rękodzielni dawnych krajowych z XVII wieku, w: Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia po koniec wieku XVII w dawnej Polsce, wyd. A. Przeździecki, E. Rastawiecki, Warszawa 1860, [b.p.]

„Tygodnik Ilustrowany”, 1900, s. 78

Wystawa Archeologiczna Krakowska, Kraków 1859, odbitka z Kalendarza J. Wildta na rok 1859

Published

2023-12-19

How to Cite

Zięba, A. A. (2023). Madżarscy – renesans pamięci? (D. V. Lisejčikov, E. S. Glinskij, Madžarskie: armânskij rod v istorii Belarusi, Nacionalʹnyj Istoričeskij Arhiv Belarusi, Fond Razvitiâ i Podderžki Armenovedčeskih Issledovanij «Aniv», Minsk-Erevan 2023, Armeniâ–Belarusʹ). Lehahayer, 10, 245–265. https://doi.org/10.12797/LH.10.2023.10.13

Issue

Section

Voices, Reviews and Information