Niedotrzymanie kontraktu zaręczynowego u Ormian polskich (na przykładzie procesu sądowego z 1698 roku w Stanisławowie)

Authors

  • Andrzej Gliński Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.04.2017.04.02

Keywords:

krorąk (a pre-nuptial agreement), woman, family, Polish Armenians, Poland of the 18th century

Abstract

The Failure to Keep the Terms of a Betrothal Contract Among Polish Armenians (on the Basis of a Lawsuit of 1698 in Stanisławów)

Cases associated with the failure to keep the terms of nuptial contracts are relevant for the study of various aspects of the functioning of the burgher family in the Old Polish period. In Armenian records of court proceedings from Stanisławów (now: Ivano-Frankivsk) there were about a dozen of cases from which we may infer that there where situations when the terms of a contract were not kept. The position of a woman in a family depended to a great extent on the terms of a nuptial contract.

Author Biography

Andrzej Gliński, Uniwersytet Wrocławski

Historyk, doktor (Uniwersytet Wrocławski), autor publikacji na temat historii polskich Ormian w czasach nowożytnych, współpracownik zespołu badawczego NPRH pt. Pomniki dziejowe Ormian polskich, realizowanego w Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.

References

Źródła:

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu: sygn. 1590/II, Akta sądu ormiańskiego z lat 1692-1702; sygn. 1362/II, Akta prawa uprzywilejowanego ormiańskiego w Stanisławowie z lat 1727-1729; sygn. 1363/II, Akta prawa uprzywilejowanego ormiańskiego w Stanisławowie z lat 1736-1742

[Lwiwśka] Lʹvіvsʹka nacіonalʹna naukova bіblіoteka Ukraїni іmenі V. Stefanika: f. 005, op. 001, spr. 1360, Akta prawa uprzywilejowanego ormiańskiego w Stanisławowie 1703-1709

Literatura:

Balzer O., Statut ormiański w zatwierdzeniu Zygmunta I z r. 1516, Lwów 1910

Bogucka M., Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku, Warszawa 1994

Gliński A., Zajęcia i zamożność Ormian w województwie ruskim w drugiej połowie XVII i pierwszej połowie XVIII wieku w świetle inwentarzy, testamentów oraz intercyz, w: Ormianie – historia i kultura (konferencja naukowa w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 24-25 czerwca 2016 (w druku)

Gliński A., Zaręczyny ormiańskie w dawnej Polsce – na podstawie ormiańskich akt sądowych ze Lwowa i Stanisławowa z drugiej połowy XVII i pierwszej połowy XVIII wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski”, 34, 2014

Kutrzeba S., Dawne polskie prawo sądowe w zarysie, Warszawa 1927

Zakrzewska-Dubasowa M., Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982

Zakrzewska-Dubasowa M., Ormianie zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej między Polską a Wschodem, Lublin 1965

Downloads

Published

2017-08-22

How to Cite

Gliński, A. (2017). Niedotrzymanie kontraktu zaręczynowego u Ormian polskich (na przykładzie procesu sądowego z 1698 roku w Stanisławowie). Lehahayer, 4, 71–79. https://doi.org/10.12797/LH.04.2017.04.02

Issue

Section

Articles