Z etymologii łemkowskich. Cz. I

Autor

  • Adam Fałowski Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Wiktoria Hojsak Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.13.2017.25.10

Słowa kluczowe:

etymologia, leksyka łemkowska

Abstrakt

Lemko Etymologies. Part I
Research into the language of Lemkos has a long history, and many works have already been published: dictionaries, dictionaries of single villages, atlases, and linguistic descriptions, inlcuding etymological ones, but focusing primarily on the study of foreign influence on the Lemko vocabulary. However, an etymological dictionary is still missing, and its creation is an urgent need. This paper presents the preliminary results of the authors’ efforts in the area of Lemko etymology. Analysed here are words which have not as yet been looked into or which have been considered unclear, and also those cases where the newest etymological findings can provide a substantial addendum or correction of previous etymological attempts. This is the first part of a series of papers devoted to Lemko etymology where we present words beginning with the letters Б–В: банюр, баткати, беба, белей, біхреса, блиндати, бозуля, бортак, бундз, бурко, бурликати, валал, валушний, вантолити, верый, вірґ´ати, высюдати, выхырений, выхраяти ся, востожити.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

A: G. Arkušin, Slovnik zahіdnopolіsʹkih govіrok, t. I–II, Lucʹk 2000.

AP: A. Pavlešin, Mali rječnik lemkivskog govora ukrajinskog jezika, Zagreb 2007.

B: F. Buffa, Nárečie Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese, Bratislava 1953.

Baleczky: È. Baleckij, Dialektnye zapisi iz Komloški, „Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae” 26, 1980, s. 97–138.

Bar: J.A. Rieger, Mały słownik łemkowskiej wsi Bartne, Warszawa 2016.

B-H: A. Bіgunâk, O. Gojsak, Lemkіvsʹkij slovničok, Ternopіlʹ 1997.

Br: R. Bronikowska, Dawne słownictwo zachodniołemkowskiej gwary Szczawnika koło Krynicy, [w:] J. Rieger (red.), Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie, Warszawa 2002, s. 17–64.

Byhan: A. Byhan, Die alten Nasalvokale in den slavischen Elementen des Rumänischen, Leipzig 1898.

Cihac: A. Cihac, Dictionnaire d’etymologie daco-romane, t. II: Éléments slaves, magyars, turcs, grecs-moderne et albanais, Frankfurt 1879.

Cz: P. Čučka, Prіzviŝa zakarpatsʹkih ukraїncіv. Іstoriko-etimologіčnij slovnik, Lʹvіv 2005.

DER: A. Ciorănescu, Dicționarul etimologic al limbii române, Bucureşti 2002.

ESBM: V.U. Martynaў (rèd.), Ètymalagіčny sloўnіk belaruskaj movy, t. 1–, Mіnsk 1978–.

ESSJ: O.N. Trubačev (red.), Ètimologičeskij slovarʹ slavânskih âzykov. Praslavânskij leksičeskij fond, t. 1–, Moskva 1974–.

ESUM: O. Melʹničuk (red.), Etimologіčnij slovnik ukraїnsʹkoї movi, t. 1–6, Kiїv 1982–2012.

EWU: L. Benkő (red.), Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen, t. I–III, Budapest 1993–1997.

H: J. Horoszczak, Słownik łemkowsko-polski, polsko-łemkowski, Warszawa 2004.

HH: Â. Zakrevsʹka (red.), Guculʹsʹkі govіrki. Korotkij slovnik, Lʹvіv 1997.

Hn: V. Gnatûk, Clovarecʹ menše zrozumіlih virazіv, [w:] V. Gnatûk, Etnografіčnі materіali z Ugorsʹkoї Rusі, t. VI, „Etnografіčnij Zbіrnik”, t. 30, Lʹvіv 1911, s. 335–350.

Horb: O. Gorbač, Pіvdennolemkіvsʹka govіrka j dіâlektnij slovnik sela Krasnij Brіd bl. Medžilaborecʹ (Prâšіvŝina), Mûnhen 1973.

Hrincz: B. Grіnčenko (upor.), Slovarʹ ukraїnsʹkoї movi, t. I–IV, Kiїv 1907–1909.

J: J. Janów, Słownik huculski, oprac. i przygot. do druku J. Rieger, Kraków 2001.

Králik: Ľ. Králik, Stručný etymologický slovník slovenčiny, Bratislava 2015.

KSSJ: Krátky slovník slovenského jazyka, Bratislava 1989.

L: U. Lewicka, Słownictwo wsi Terka na pograniczu łemkowsko-bojkowskim, [w:] J. Rieger (red.), Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie, Warszawa 2002, s. 107–180.

Machek: V. Machek, Etymologický slovník jazyka českého, Praha 1968.

MSGP: J. Wronicz (red.), Mały słownik gwar polskich, Kraków 2010.

O: M. Oniškevič, Slovnik bojkіvsʹkih govіrok, t. 1–2, Kiїv 1984.

Ożegow: S. Ožegov, N.Û. Švedova, Tolkovyj slovarʹ russkogo âzyka, 4-e izd., dopoln., Moskva 2003.

P: P. Pirtej, Korotkij slovnik lemkіvsʹkih govіrok, Іvano-Frankіvsʹk 2004.

P1: P. Pirtej, Slovnik lemkіvsʹkoї govіrki. Materіali dlâ slovnika, Legnica – Wrocław 2001.

R: J. Rieger, Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie, Warszawa 1995.

Rieger J., 2016, Opracowania dialektologiczne i ich znaczenie (na przykładzie łemkowskiego), [w:] J. Olko, T. Wicherkiewicz, R. Borges (red.), Integral Strategies for Language Revitalization, Warszawa, s. 151–174.

R-Z: E. Rudolf-Ziółkowska, Dawne słownictwo pogranicza łemkowsko-bojkowskiego, [w:] J. Rieger (red.), Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie, Warszawa 2002, s. 209–322.

S: G. Šilo, Naddnіstrânsʹkij reґіonalʹnij slovnik, Lʹvіv – Nʹû-Jork 2008.

Sab: І. Sabadoš, Slovnik zakarpatsʹkoї govіrki sela Sokirnicâ Hustsʹkogo rajonu, Užgorod 2008.

SBH: N. Gujvanûk (red.), Slovnik bukovinsʹkih govіrok, Černіvcі 2005.

SD: N. Tolstoj (red.), Slavânskie drevnosti. Ètnolingvističeskij slovarʹ, t. І–V, Moskva 2005–2012.

SEBor: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.

SGP: Słownik gwar polskich, red. M. Karaś (Źródła, t. 1), J. Reichan (t. 2–9, z. 2), S. Urbańczyk (t. 2–5), J. Okoniowa (t. 6–9, z. 2), B. Grabka (t. 7–9, z. 2), R. Kucharzyk (t. 9, z. 2), t. 1–3:

Wrocław – Warszawa – Kraków 1977–1991, t. 4–9, z. 2: Kraków 1992–2015.

Sis: R. Šišková, Areálová studie slovní zásoby rusínských nářečí východního Slovenska. Diferenční slovník, Praha 2009.

SJPSz: M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1988–1989.

Smoczyński: W. Smoczyński, Słownik etymologiczny języka litewskiego, Wilno 2007.

SON: V. Lєsnova, Slovnik ocіnnih nomenіv lûdini v ukraїnsʹkih dіalektah, Lugansʹk 2013.

Sop: M. Sopoliga, Tradície hmotnej kultúry Ukrajincov na Slovensku, Bratislava 2006.

SP: F. Sławski (red.), Słownik prasłowiański, Wrocław 1974–2001.

SRJ: S.G. Barhudarov (gl. red.), Slovarʹ russkogo âzyka XI–XVII vv., t. І–, Moskva 1975–.

SRNG: F. Filin (gl. red.), Slovarʹ russkih narodnyh govorov, vyp.1–, Leningrad 1965–.

SSN: I. Ripka (gł. red.), Slovník slovenských náreči, t. I–, Bratislava 1994–.

SW: J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiecki (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1900–1927.

T: Є. Turčin, Slovnik sela Tilič

Pobrania

Opublikowane

2018-05-30

Jak cytować

Fałowski, A. i Hojsak, W. (2018) „Z etymologii łemkowskich. Cz. I”, LingVaria, 13(25), s. 125–139. doi: 10.12797/LV.13.2017.25.10.

Numer

Dział

Etymologia