Językowe dziedzictwo mitologiczne w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego – leksyka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.10

Słowa kluczowe:

mitologizm, leksyka, leksykografia, S.B. Linde

Abstrakt

Linguistic mythological heritage in S.B. Linde’s Słownik języka polskiego ‘Polish dictionary’. Vocabulary

Linguistic mythological heritage preserved in S.B. Linde’s Słownik języka polskiego ‘Polish dictionary’, comprises mainly one-word mythologisms, i.e. mythologically-motivated lexemes. The subject of my query are those Polish mythologisms, and that are lexicographically marked in Linde’s dictionary (are entries or subentries). The paper discusses the problem of mythological sources and that of textual lexical mythologisms; it isolates groups of mythological names, and describes Linde’s lexicographical notation of the selected linguistic units (among others, their place in the macro- and microstructure of the dictionary, qualification, markings, abbreviations, information on the origin, definition and isolation of secondary meanings).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bańko M., 2014, Samuel Bogumił Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1807–1814, „Poradnik Językowy” nr 4, s. 86–92.

Buttler D., 1976, Struktura znaczeniowa wyrazów, „Prace Filologiczne” XXVI, s. 239–247.

Hrabec S., Pepłowski F., 1963, Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych w Słowniku Lindego, Warszawa.

Lewaszkiewicz T., 1980, Panslawistyczne osobliwości leksykalne S. B. Lindego i jego projekt stworzenia wspólnego języka słowiańskiego, „Monografie Slawistyczne” nr 42, Wrocław.

Lewaszkiewicz T., 1981, Słowiańskie materiały leksykalne w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego (źródła – statystyka – zasady wprowadzania leksyki do artykułów hasłowych), „Prace Filologiczne” XXX, s. 125–142.

Matuszczyk B., 1994, Archaizmy leksykalne w Słowniku języka polskiego S.B. Lindego w świetle geografii wyrazowej, [w:] C. Łapicz (red.), Polszczyzna dawna i współczesna.

Materiały z ogólnopolskich konferencji językoznawczych, Toruń, s. 75–82.

Matuszczyk B., 1998, W sprawie koncepcji Słownika języka polskiego S.B. Lindego, „Język Polski” LXXVIII, z. 1–2, s. 98–103.

Matuszczyk B., 2003, O definicjach słownikowych w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego, „Roczniki Humanistyczne” LI, z. 6, s. 157–174.

Matuszczyk B., 2005, Wyrazy kwalifikowane jako archaizmy w Słowniku Lindego, „Roczniki Humanistyczne” LIV, z. 6, s. 119–127.

Matuszczyk B., 2006, Słownik języka polskiego S. B. Lindego. Warsztat leksykografa, Lublin.

NKPP: J. Krzyżanowski (red.), Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. I–IV, Warszawa 1969–1978.

Pepłowski F., 1977, Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego, [w:] Samuel Bogumił Linde – twórca pierwszego słownika języka polskiego, „Prace Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu” nr 11, Toruń, s. 20–25.

Ptaszyk M., 1992, Kalendarz życia i twórczości Samuela Bogumiła Lindego, Wrocław.

Puda-Blokesz M., 2014, Mitologizmy frazeologiczne w języku polskim (na materiale leksykografii XX i XXI wieku), „Biblioteka Tradycji” nr 137, Kraków.

Rzepka W.R., Walczak B., 1981, Nazwy własne w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego, „Prace Filologiczne” XXX, 113–124.

Rzepka W.R., Walczak B., 1982, Formy fleksyjne kwalifikowane jako archaizmy w Słowniku Lindego, „Studia Polonistyczne” X, s. 105–131.

SL: Słownik języka polskiego przez M. Samuela Bogumiła Linde. Wydanie drugie, poprawne i pomnożone staraniem i nakładem Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, t. I–VI, Lwów 1854–1860, wersja elektroniczna: http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/pl/ slownik-lindego/.

Strzyżewski M., 1994, Sylwetka Samuela Bogumiła Lindego z Torunia, [w:] C. Łapicz (red.), Polszczyzna dawna i współczesna. Materiały z ogólnopolskich konferencji językoznawczych, Toruń, s. 139–153.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2006, wersja elektroniczna.

Złota encyklopedia PWN, Warszawa 2002, wersja elektroniczna.

Pobrania

Opublikowane

2015-03-01

Jak cytować

Puda-Blokesz, M. . (2015) „Językowe dziedzictwo mitologiczne w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego – leksyka”, LingVaria, 10(19), s. 153–167. doi: 10.12797/LV.10.2015.19.10.

Numer

Dział

Polszczyzna historyczna