Tom 14 Nr 27 (2019)

					Pokaż Tom 14 Nr 27 (2019)
Opublikowane: 2019-05-31

Wstęp

 • Od redaktora naczelnego

  Maciej Rak
  9-10
 • Geneza i początki Studium Słowiańskiego UJ

  Mirosław Skarżyński
  11-33
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.01
 • Badania polszczyzny krakowskiej – przeszłość i teraźniejszość

  Bogusław Dunaj
  35-47
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.02

Zagadnienia ogólne

 • Gra figurami pamięci zbiorowej w utworze artystycznym. Z zagadnień lingwistyki pamięci

  Aleksandra Niewiara
  51-65
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.03
 • Językowo-kulturowy obraz męskości w felietonach Tomasza Raczka

  Magdalena Majewska
  67-76
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.04

Polszczyzna współczesna

 • "Żydy" i "psy" w stadionowym języku nienawiści

  Kazimierz Sikora
  79-89
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.05
 • O jednej z jednostek "kompletny"

  Iwona Kosek
  91-101
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.06

Dialektologia

 • Język i kultura polskich górali

  Swietłana M. Tołstojewa
  105-111
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.07
 • Obserwacje dotyczące rozpowszechnienia germanizmów leksykalnych we współczesnym regiolekcie śląskim

  Gerd Hentschel
  113-131
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.08
 • "Klapać na pyszczysku", czyli o śląskiej leksyce i frazeologii dotyczącej mówienia

  Lidia Przymuszała
  133-147
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.09
 • Relikty polszczyzny północnokresowej na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej (południowe ziemie obwodu pskowskiego). Cz. I

  Mirosław Jankowiak
  149-164
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.10
 • Korpus języka mówionego mieszkańców Spisza

  Helena Grochola-Szczepanek, Rafał L. Górski, Ruprecht von Waldenfels, Michał Woźniak
  165-180
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.11

Socjolingwistyka

 • Szlachta grodzieńska na początku XXI w. – język i tożsamość. Zarys problematyki

  Katarzyna Konczewska
  183-199
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.12

Etnolingwistyka

 • Zagadka bratka. Nazwa jako narzędzie językowego porządkowania świata

  Joanna Szadura
  203-215
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.13
 • Zwierzęta domowe w trzech modelach ludowego opisu świata

  Olga Kielak
  217-230
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.14

Z zagadnień bilingwizmu

Etymologia

 • Z etymologii łemkowskich. Cz. III

  Adam Fałowski, Wiktoria Hojsak
  261-277
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.17
 • Późnolakońska nazwa rzepy

  Elwira Kaczyńska, Krzysztof Tomasz Witczak
  279-292
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.18

Przypomnienia

 • Od Redakcji

  Mirosław Skarżyński
  295
 • Kazimierz Nitsch jako historyk języka

  Bogusław Dunaj
  297-306
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.19
 • Słownik gwarowy Kazimierza Nitscha

  Joanna Okoniowa
  307-315
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.20
 • Kazimierz Nitsch i "Mały atlas gwar polskich"

  Jerzy Reichan
  317-329
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.21
 • Profesor Kazimierz Nitsch i jego językoznawcze środowisko we wspomnieniach studentki z lat 50. XX w.

  Jadwiga Zieniukowa
  331-338
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.22
 • Kazimierz Nitsch i etnologia

  Maciej Rak
  339-349
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.23

Polemika

Debiuty naukowe

 • Związki przymiotnika "były" z rzeczownikami

  Adrianna Piotrowska
  365-376
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.25
 • Wielojęzyczność indywidualna jako problem badawczy lingwistyki. Przypadek Bronisława Malinowskiego

  Anna Mazur
  377-388
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.26