Tom 13 Nr 26 (2018)

					Pokaż Tom 13 Nr 26 (2018)


Publikacja finansowana przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przez MNiSW ze środków na działalność upowszechniania nauki, przyznanych decyzją nr 643/P-DUN/2018

LOGO_MNiSW_-_PL8.jpg

Opublikowane: 2018-11-19

Zagadnienia ogólne

 • Nekotorye orfografičeskie osobennosti i sistema peredači fonetičeskoj i semantičeskoj sovokupnosti slov semitskogo proishoždeniâ v "Bivlija ruska" Franciska Skoriny

  Rolandas Kregżdys
  7-21
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.01
 • Co wspólnego ma metafora z kłamstwem, żartem i udawaniem?

  Andrzej Kominek
  25-38
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.02
 • ‘Transforma zdaniowa’ – próba interpretacji

  Zuzanna Topolińska
  39-45
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.03
 • O kilku możliwych śladach duale tantum w językach indoeuropejskich

  Krzysztof Tomasz Witczak
  47-58
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.04

Polszczyzna współczesna

 • Co powiem, kiedy powiem "nie powiem"? Przyczynek do opisu idiomatyki metatekstowej

  Magdalena Danielewiczowa
  61-80
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.05
 • Metaprzymiotnikowe linguistic hedges 'istny', 'prawdziwy', 'swoisty' – kilka uwag o ich statusie semantyczno-składniowym

  Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz
  81-93
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.06

Polszczyzna historyczna

Z dziejów pisowni polskiej

 • Funkcje wielkich liter w rękopisie staropolskim "Karta Rogawskiego"

  Dorota Rojszczak-Robińska
  111-126
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.08
 • W stulecie niepodległości i „ustalonej” pisowni polskiej

  Zygmunt Saloni
  127-140
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.09
 • O dwukropku w dawnym piśmiennictwie użytkowym (na przykładzie traktatów stawiarskich Olbrychta Strumieńskiego i Stanisława Strojnowskiego)

  Kinga Tutak
  141-155
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.10

Dialektologia

 • 'Zgniłe' czy 'zgnite jabłko'? Czyli o pewnej tendencji słowotwórczej w polskich gwarach i jej konsekwencjach

  Irena Jaros
  159-169
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.11
 • Fałszywe regionalizmy – leksyka regionalna na nowo odczytana

  Donata Ochmann
  171-180
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.12

Etnolingwistyka

Onomastyka

 • Kreteńskie hydronimy pochodne od nazw terenowych

  Elwira Kaczyńska
  203-217
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.14

Etymologia

 • Z etymologii łemkowskich. Cz. II

  Wiktoria Hojsak, Adam Fałowski
  221-239
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.15

Dyskurs

 • Teoria dyskursu a stylistyka

  Aleksander Kiklewicz
  243-257
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.16
 • Dyskurs cywilizacyjny Zygmunta Krasińskiego w przestrzeni międzykulturowej

  Bronisława Ligara
  259-273
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.17

Terminologia

 • Terminy „sufiks” i „końcówka” w polskiej terminologii gramatycznej

  Marek Stachowski
  277-286
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.18
 • Kształtowanie się terminologii fleksyjnej w polskim piśmiennictwie gramatycznym lat 1817–1939

  Anna Czelakowska
  287-299
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.19

Debiuty naukowe

 • Gwara w górnośląskiej przestrzeni miejskiej

  Anna Momot
  303-316
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.20