Recenzja książki Ewy Gumul pt. "Explicitation in Simultaneous Interpreting. A Study into Explicitating Behaviour of Trainee Interpreters", Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, 331 s.

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.43.09

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamowicz, A. (1989), „The Role of Anticipation in Discourse: Text Processing in Simultaneous Interpreting”, Polish Psychological Bulletin, 20, s. 153-160.

Barik, H.C. (1975/2002), „Simultaneous Interpretation. Qualitative and Linguistic Data”, w: Pöchhacker, F., Shlesinger, M. (eds.), The Interpreting Reader, Routledge, London–New York, s. 79-91 / 272-297, https://dx.doi.org/10.1177/002383097501800310. DOI: https://doi.org/10.1177/002383097501800310

Bartłomiejczyk, M. (2016), Face Threats in Interpreting. A Pragmatic Study of Plenary Debates in the European Parliament, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Biel, Ł. (2014), Lost in the Eurofog: The Textual Fit of Translated Law, Peter Lang, Frankfurt am Main.

Data-Bukowska, E. (2016), Eksplicytacja w nieprofesjonalnym przekładzie szwedzko-polskim. Perspektywa kognitywna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Dąmbska-Prokop, U. (2010), Nowa encyklopedia przekładoznawstwa, Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Kielce.

Hale, S., Napier, J. (2013), Research Methods in Interpreting, Bloomsbury Academic, London.

Klonowicz, T. (1992), Stres w wieży Babel, Ossolineum, Wrocław.

Kopczyński, A. (1980), Conference Interpreting: Some Linguistic and Communicative Problems, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Pöchhacker, F. (2004), Introducing Interpreting Studies, Routledge, London–New York.

Pöchhacker, F. (ed.) (2015), Routledge Encyclopeadia of Interpreting Studies, Routledge, London–New York.

Pym, A. (2005), „Explaining explicitation”, w: Károly K., Fóris Á. (eds.), New Trends in Translation Studies. In Honour Kinga Klaudy, Akadémiai Kiadó, Budapest, s. 29-34.

Saldanha, G., O’Brien, S. (2013), Research Methodologies in Translation Studies, Routledge, London–New York.

Tomaszkiewicz, T. (2004), Terminologia tłumaczenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Tryuk, M. (2015), „10 ans après… L’interprétation de conférence en Pologne et en polonais”, w: Skibińska, E., Solová, R., Gostkowska, K. (éd.), Vingt-ans après… Traduire dans une Europe en reconfiguration, Editions Orizons, Paris, s. 335-354.

Tryuk, M. (2018), Rec. M. Bartłomiejczyk Face Threats in Interpreting. A Pragmatic Study of Plenary Debates in the European Parliament, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, s. 318, Między Oryginałem a Przekładem, 40, s. 159-168, https://dx.doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.40.09. DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.40.09

Wadensjö, C. (1998), Interpreting as Interaction, Longman, London–New York.

Downloads

Published

2019-03-31

How to Cite

Tryuk, M. (2019). Recenzja książki Ewy Gumul pt. "Explicitation in Simultaneous Interpreting. A Study into Explicitating Behaviour of Trainee Interpreters", Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, 331 s. Między Oryginałem a Przekładem, 25(1 (43), 169–177. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.43.09