Vol. 25 No. 1 (43) (2019): Z myślą o odbiorcach przekładu

Cover of Between Original and Translation

pod redakcją Anny Jankowskiej, Olgi Masteli i Łukasza Wiraszki

Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

LOGO_MNiSW_-_PL12.jpg

Published: 2019-03-31

Introduction

Articles

 • Poezja i antypoezja. Komentarze do Psalmu 120 a strategia przekładu

  Jerzy Brzozowski
  9-28
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.43.01
 • Rozmowy między wierszami – interakcje tłumacza z autorem w przypisach (i innych paratekstach) do tekstów literackich

  Weronika Sztorc
  29-46
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.43.02
 • Manipulizm a pierwsze pełne tłumaczenie „Dziadów” na język angielski

  Agata Brajerska-Mazur
  47-65
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.43.03
 • Denotacja – humor – tabu

  Kwiryna Proczkowska
  67-83
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.43.04
 • Przekład zakorzeniony jako przejaw manipulizmu na podstawie odbioru "Kubusia Puchatka" i "Fredzi Phi-Phi"

  Jolanta Staniuk
  85-95
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.43.05
 • Dlaczego tłumaczom języka migowego łatwiej tłumaczy się z języka A na język B?

  Aleksandra Kalata-Zawłocka
  97-117
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.43.06
 • Ekwiwalencja przekładu w kontekście oceny wiarygodności zeznań świadka

  Katarzyna Liber-Kwiecińska, Magdalena Brol, Agnieszka Głowacka, Justyna Kudyk, Marta Pasiut
  119-146
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.43.07
 • Jakość w tłumaczeniach tekstów prawa

  Marta Sobieszewska
  147-167
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.43.08

Reviews