Vol. 25 No. 1 (43) (2019): Z myślą o odbiorcach przekładu

Cover of Between Original and Translation

pod redakcją Anny Jankowskiej, Olgi Masteli i Łukasza Wiraszki

Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

LOGO_MNiSW_-_PL12.jpg

Published: 2019-03-31