Vol. 24 No. 4 (42) (2018): Points of View on Translator and Interpreter Education

Cover of Between Original and Translation

Edited by Anna Jankowska, Olga Mastela and Łukasz Wiraszka

Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

LOGO_MNiSW_-_PL2.jpg

Published: 2018-12-29

Introduction

Articles

 • Teaching Note-Taking to Beginners Using a Digital Pen

  Eleonora Romano
  9-16
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.42.01
 • Searching for Evidence of Gile’s Effort Models in Retrospective Protocols of Trainee Simultaneous Interpreters

  Ewa Gumul
  17-39
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.42.02
 • Functional Sentence Perspective in Translator Training

  Maciej Reda
  41-51
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.42.03
 • How Successful Are Undergraduate Students in Revising and Justifying Different Types of Translation Decisions in Response to Instructor Feedback?

  Marta Chodkiewicz
  53-73
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.42.04
 • Challenges in Teaching Literary Translation to Undergraduate Students

  Małgorzata Kodura
  75-89
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.42.05
 • Signed: Gombrowicz: “Pupa,” the Western Canon, and the English Translation of "Ferdydurke"

  Monika Kołtun
  91-111
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.42.06