Vol. 24 No. 4 (42) (2018): Points of View on Translator and Interpreter Education

Cover of Between Original and Translation

Edited by Anna Jankowska, Olga Mastela and Łukasz Wiraszka

Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

LOGO_MNiSW_-_PL2.jpg

Published: 2018-12-29