Tomasza Homa "Wspólnotowość. W poszukiwaniu spoiwa wspólnoty politycznej"

Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, 195 s.

  • Ewa Podrez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Keywords: Tomasz Homa, Wspólnotowość. W poszukiwaniu spoiwa wspólnoty politycznej
Published
2020-03-01
How to Cite
Podrez, Ewa. 2020. “Tomasza Homa "Wspólnotowość. W Poszukiwaniu Spoiwa wspólnoty politycznej": Akademia Ignatianum W Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, 195 S.”. Politeja 16 (3(60), 413-22. https://doi.org/10.12797/Politeja.16.2019.60.26.