The Jagiellonian Idea as Expression of the Political Culture

Core Constitutive Values and Their Possible Contemporary Implementations

Authors

  • Monika Banaś Jagiellonian University

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.51.02

Keywords:

the Jagiellonian idea, political culture, values, identities

Abstract

The Jagiellonian Idea as Expression of the Political Culture: Core Constitutive Values and Their Possible Contemporary Implementations 

The article aims to discuss the concept of political culture as a powerful tool for shaping thoughts and actions of individuals and communities (societies). By elaborating on the Jagiellonian Idea (JI) – its specific features and implementation, the author seeks to provide answers to several questions including: what made the JI a vibrant political and social concept being undertaken over centuries by some politicians, social leaders, researchers and scholars – is it just an attractive narrative which recalls times when Poland was a powerful state or is it a realistic program still applicable to contemporary societies? What kind of features of the JI concept may be selected, adjusted and developed today in the international and intercivizational dimensions? If at all possible, thus by what kind of means and under what conditions? These and other aspects of the JI as a specific expression of political culture are the core of the article.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Monika Banaś, Jagiellonian University

Associate Professor at the Institute of Intercultural Studies, Jagiellonian University in Kraków, Poland. She specializes in cultural studies with particular focus on migration and integration processes, political culture, intercultural relations, Nordic societies and Nordic cultures. In her latest research Monika undertakes issues connected with political activism of ethnic minorities in multiethnic societies. Main publications include inter alia single author books: Etniczność na sprzedaż[Ethnicity for Sale] (2005), Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów [Swedish integration policy towards immigrants] (2010), book editing of Contemporary Transformations. Culture, Politics, Economy (2012), and articles: “Nordic Federation as a State – a Challenge for European Integration?”(Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, vol. 10, no. 6 (2012): European Economic Integration and Convergence), “Anti-Immigrant Sentiment, Actions, and Policies in Europe. The Case of Three Scandinavian Countries”(in M. Verea (ed.), Anti-Immigrant Sentiment, Actions, and Policies, Mexico 2012).

References

Almond G., “Comparative Political Systems”, The Journal of Politics, vol. 18, no. 3 (1956), at <https://doi.org/10.2307/2127255>. DOI: https://doi.org/10.2307/2127255

Almond G., Verba S., The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton 1963. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400874569

Austin J., How to do Things with Words, Cambridge 1975. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198245537.001.0001

Baali F., Society, State, and Urbanism. Ibn Khaldun’s Sociological Thought, New York 1988.

Banaś M. (ed.), Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej. Studia i szkice, Kraków 2013.

Barnard F.M. (transl., ed.), J.G. Herder on Social and Political Culture, New York 1969.

Borkowska U., Dynastia Jagiellonów w Polsce, Warszawa 2011.

Cisek J., “Kilka uwag o myśli federacyjnej Józefa Piłsudskiego”, in A. Ajnenkiel et al. (eds.), Międzymorze. Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej XIX-XX wiek. Studia ofiarowane Piotrowi Łossowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1995.

Czapliński W., “Rola sejmów XVII wieku w kształtowaniu się kultury politycznej w Polsce”, in J.A. Gierowski (ed.), Dzieje kultury politycznej w Polsce, Warszawa 1977.

Durkheim E., O podziale pracy społecznej, transl. by K. Wakar, E. Tarkowska (ed.), Warszawa 1999.

Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, transl. by A. Śliwa, L. Śliwa, Warszawa 1997.

Gierowski J.A. (ed.), Dzieje kultury politycznej w Polsce, Warszawa 1977.

Hardin R., Zaufanie, transl. by A. Gruba, Warszawa 2009.

Kapuściński R., Ten Inny, Kraków 2006.

Konopczyński W., “O idei jagiellońskiej”, in W. Konopczyński, Umarli mówią. Szkice historyczno-polityczne, Poznań 1929.

Krzyżaniakowa J., Ochmański J., Władysław II Jagiełło, Wrocław 2006.

Kutrzeba S., “Charakter i wartość unii polsko-litewskiej”, in S. Kutrzeba, Swoistość polskiej kultury i stosunek do Zachodu. Wybór pism, Kraków 2006.

Levy J., The Intermarium. Madison, Wilson, and East Central European Federalism, Boca Raton 2007.

Maternicki J., “Początki mitu jagiellońskiego w historiografii i publicystyce polskiej XIX wieku. Karol Szajnocha i Julian Klaczko”, Przegląd Humanistyczny, vol. 32, no. 11/12 (1988).

Maternicki J., “Stanisław Smolka i powrót historiografii polskiej do mitu jagiellońskiego”, Przegląd Humanistyczny, vol. 33, no. 1 (1989).

Mieroszewski J., Listy z Wyspy. ABC polityki ‘Kultury’, R. Habielski (ed.), Paris–Kraków 2012.

Mościcki H. (ed.), Unia Litwy z Polską. Dokumenty i wspomnienia. W 350-tą rocznicę Unii Lubelskiej, Warszawa–Kraków 1919.

Nowak A., “Idea jagiellońska w polskiej pamięci i wyobraźni politycznej”, in A. Nowak, Strachy i Lachy. Przemiany polskiej pamięci 1982-2012, Kraków 2012.

Nowak A., Horodło z perspektywy XX-XXI wieku: pamięć modernizacji, pamięć republiki, pamięć imperium. Text delivered at the conference “Horodło (1413-2013). Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w dobie unii horodelskiej”, organised by the Polish Academy of Learning in Kraków and Niepołomice, 20-21 September 2013.

Opaliński E., Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652. System parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1995.

Oszmiańszczyzna, at <http://oszmianszczyzna.pl/strona_krewo.html>.

“Polecony konno do Wenecji – początki polskiej poczty”, at Polskie Radio, <http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1259839,Polecony-konno-do-Wenecji-poczatki-polskiej-poczty>.

Russocki S., “Uwagi o kulturze politycznej Polski XVI-XVII wieku”, in J.A. Gierowski (ed.), Dzieje kultury politycznej w Polsce, Warszawa 1977.

Schlick M., Fragen der Ethik, Wien 1930 [repr. in: Moritz Schlick Gesamtausgabe, vol. 1/3, Wien 2006].

Sucheni-Grabowska A., Dybkowska A. (eds.), Tradycje polityczne dawnej Polski, Warszawa 1993.

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.

Wyczański A., Między kulturą a polityką. Sekretarze królewscy Zygmunta Starego (1506-1548), Warszawa 1990.

Downloads

Published

2017-12-20

How to Cite

Banaś, Monika. 2017. “The Jagiellonian Idea As Expression of the Political Culture: Core Constitutive Values and Their Possible Contemporary Implementations”. Politeja 14 (6(51):27-40. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.51.02.