Sources of the legitimacy of Vladimir Putin’s power in today’s Russia

Authors

  • Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk The Pontifical University of John Paul II in Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.17

Keywords:

legitimacy, Vladimir Putin, political system

Abstract

The aim of this article is to present the legitimacy of power in Russia. The special emphasis is placed on the correlations between Russian political culture and the legitimacy of the power of Vladimir Putin. Taking into consideration that social acceptance and support given to the authorities are the result of the relationship between the values pursued by the government and the values recognized by the society, the author presents the example of this mechanism in Russia. As many theorists note, investigation of the degree of legitimacy of the authorities should be determined by the compatibility of arguments that are used by the rulers and values and attitudes approved by the society. Therefore, this paper will present the relations between the authorities and society as well as the perception of Vladimir Putin’s domestic and foreign policy by residents of the Russian Federation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk, The Pontifical University of John Paul II in Kraków

Holds a PhD in political science. She graduated from the Faculty of International Relations and Political Science in the Department of Central and Eastern Europe at the University of Łódź. She wrote her dis-sertation on Categories us and the others in the Russian political thought. She is a lecturer at The Pontifical University of John Paul II in Kraków, Faculty of History and Cultural Heritage. Currently she leads a NCN (National Science Centre Poland) project: “Non-system opposition in Russia – role and significance in Russian internal politics”. The article is written as part of this project – id 2014/13/D/HS5/00637.

References

Afanasjew J., “Jurij Afanasjew: Chciałbym odczarować Rosję. [ADAM MICHNIK żegna przyjaciela]”, 19 September 2015, Wyborcza.pl, at <http://wyborcza.pl/magazyn/1,148049,18850836,jurij‑afanasjew‑chcialbym‑odczarowac‑rosje‑adam‑michnik‑zegna.html>.

Almond G.A., Verba S., The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Boston–Toronto 1965.

Beetham D., “Legitymizacja władzy”, in J. Szczupaczyński (ed.), Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, Warszawa 1995.

Biernat T., Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Toruń 2000.

Blondel J., Political Leadership. Towards a General Analysis, London 1987.

Chmielak A., “Przesłanki legitymizacji państwa w warunkach zmian systemowych”, Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, vol. 10, no. 1 (2007).

Gebethner S., “Legitymizacja systemu politycznego a koncepcja ładu porozumień”, in A. Rychard, A. Sułek (eds.), Legitymizacja. Klasyczne teorie i polskie doświadczenia, Warszawa 1988.

Goncharov S., “Russia’s ‘Special’ Conservatism”, 22 June 2015, Intersection Project, at <http://intersectionproject.eu/article/society/russia%E2%80%99s‑%E2%80%9Cspecial%E2%809D‑conservatism>.

Hallowell J.H., Moralne podstawy demokracji, transl. by J. Marcinkowski, Warszawa 1993.

Holzer J., Balík S., Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej, transl. by V. Petrilak, Kraków–Nowy Sącz 2009.

Kamińska‑Szmaj I., “Co to jest kultura polityczna?”, in J. Anusiewicz, B. Siciński (eds.), Język polski a współczesna kultura polityczna, Wrocław 1994.

Merton R.K., “Struktura społeczna i anomia”, in idem, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, transl. by E. Morawska, J. Wertenstein‑Żuławski, Warszawa 2002.

Mider D., “Partycypacja polityczna a legitymizacja systemu politycznego”, Studia Politologiczne, vol. 18 (2010).

Mills C.W., Wyobraźnia socjologiczna, transl. by M. Bucholc, ed. by J. Mucha, Warszawa 2007.

Ossowski S., “Koncepcje ładu społecznego i typy przewidywań”, in idem, O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 1983.

Przybyszewski K., “Kultura polityczna w kontekście procesu legitymizującego władzę polityczną”, Władza Sądzenia, no. 4 (2014), at <http://wladzasadzenia.pl/2014/4/wladza‑sadzenia‑2014‑4.pdf>.

Russell B., Power. A New Social Analysis, London 2004. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203506530

Schedler A., “Elections Without Democracy: The Menu of Manipulation”, Journal of Democracy, vol. 13, no. 2 (2002). DOI: https://doi.org/10.1353/jod.2002.0031

Secrieru S., “Trzy prewencyjne uderzenia Kremla w opozycję pozasystemową”, Biuletyn PISM, no. 28 (2015), at <http://www.pism.pl/files/?id_plik=19395>.

Sikora‑Gaca M., Herba R., “Kultura polityczna jako wyznacznik społeczeństwa obywatelskiego w państwach wschodnioeuropejskich”, in L. Kacprzak, B. Koszel, A. Marcinkowski (eds.), Społeczeństwo obywatelskie jako wspólne dobro, Piła 2012.

“Siła jestʹ”, 10 September 2015, Lewada‑Centr, at <http://www.levada.ru/10‑09‑2015/sila‑est>.

Słowikowski M., “Rozważania nad naturą reżimu politycznego współczesnej Rosji”, in S. Bieleń, A. Skrzypek (eds.), Rosja. Refleksje o transformacji, Warszawa 2010.

Sokół W., Legitymizacja systemów politycznych, Lublin 1997.

Tarkowski J., “Legitymizacja władzy. Zagadnienia teoretyczne i opinie oficjalne”, in idem, Socjologia świata polityki, vol. 1: Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym, Warszawa 1994.

Tarkowski J., “Legitymizacja władzy. Zagadnienia teoretyczne i opinie oficjalne”, in F. Ryszka (ed.), Kultura polityczna społeczeństwa polskiego (1983‑1985), vol. 1: Zagadnienia ogólne, teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 1987.

Trudolubow M., “Kak zastawitʹ grażdan polubitʹ biednostʹ”, Wiedomosti, 30 August 2015, at <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/08/30/606773‑kak‑zastavit‑grazhdan‑polyubit‑bednost>.

Wiatr J.J., Socjologia polityki, Warszawa 1999.

“Władimir Putin: dowierije i ocenka diejatielnosti”, 7 October 2015, Lewada‑Centr, at <http://www.levada.ru/07‑10‑2015/vladimir‑putin‑doverie‑i‑otsenka‑deyatelnosti>.

Wołkow D., Gonczarow S., “Diemokratija w Rossii: ustanowki nasielenija”, 11 August 2015, Lewada‑Centr, at <http://www.levada.ru/11‑08‑2015/demokratiya‑v‑rossii‑ustanovki‑naseleniya>.

Downloads

Published

2017-08-31

How to Cite

Nadskakuła-Kaczmarczyk, Olga. 2017. “Sources of the Legitimacy of Vladimir Putin’s Power in today’s Russia”. Politeja 14 (4(49):335-49. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.17.