Różne oblicza pamięci historycznej i jej społeczno‑polityczne uwarunkowania w dyskursie o przemocy frankistowskiej wobec dzieci republikańskich, z powieścią Mala gente que camina Benjamína Prady w tle

Authors

  • Marta Kobiela‑Kwaśniewska Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.08

Keywords:

historical memory, Spanish civil war, violence against republican children, stolen children, Benjamín Prado

Abstract

The Alternative Forms of the Historical Memory and Its Socio‑political Considerations in the Discourse about Franco’s Dictatorship Violence Against Republican Children Accompanied by the Novel Mala gente que camina by Benjamín Prado

The paper is an attempt at shedding light on the different approaches towards the historical memory about Spanish Civil War and its socio‑political considerations taken by Spanish authorities since the Franco’s dictatorship was over. For this aim we propose to analyse one of the regime atrocities‑disappearance of republican children, also named stolen children– a crime that was a part of ideological and political repression committed in order to disarticulate republican families. This violence was both silenced and forgotten by the dictatorship regime and democratic governments, but finally it was recover as a part of missing history and memory. With this paper we attempt to highlight a problem of stolen children, not only from the socio‑political considerations, but also from the literary analysis of the novel Mala gente que camina written by Benjamín Prado; the novel that breaks taboo and hegemonic discourses.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Marta Kobiela‑Kwaśniewska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i adiunkt w Zakładzie Hispanistyki Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi badania i publikuje artykuły dotyczące problematyki dialogu kultur i literatur współczesnego hiszpańskiego polisystemu literackiego, ujmowanej z perspektywy galisyjsko-hiszpańskiej. Zajmuje się także teoretycznymi i praktycznymi aspektami przekładu międzykulturowego z języków galisyjskiego i hiszpańskiego na język polski. Jej ostatnie badania dotyczą zagadnienia pamięci historycznej w najnowszej prozie hiszpańskiej podejmującej tematykę wojny domowej w Hiszpanii. W ramach pracy dydaktycznej poszerza swoje zainteresowania o tłumaczenia specjalistyczne.

References

Colmeiro J.F., Memoria histórica e identidad cultural. De la posguerra a la postmodernidad, Barcelona 2005.
Google Scholar

Colmenero S.S., Historia, testigo y nación en Mala gente que camina de Benjamín Prado, [w:] La memoria novelada, red. H.L. Hansen, J.C. Cruz Suárez, Bern 2012.
Google Scholar

Cuñado I., Despertar tras la amnestia. Guerra civil y postmemoria en la novela española del siglo XXI, „Dissidences. Hispanic Journal of Theory and Criticism” 2007, Vol. 2, nr 3.
Google Scholar

Fernández P.A., Políticas de la memoria y memorias de la política, Madrid 2008.
Google Scholar

Fine E., The Absent Memory. The Act of Writing in Post‑Holocaust French Literature, [w:] Writing and Holocaust, New York 1988.
Google Scholar

González F., Cebrián J.L., El futuro no es lo que era, „El País de Andalucía” 2002, 20 II.
Google Scholar

Hirsch M., La generación de la posmemoria. Escritura y cultura visual después del Holocausto, przeł. P. Cáceres, Madrid 2015.
Google Scholar

Hirsch M., Pokolenie postpamięci, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2011, nr 105.
Google Scholar

Liikanen E., Pasados imaginados. Políticas de la forma literaria en la novela española sobre la guerra civil y el franquismo, [w:] La memoria novelada, eds. H.L. Hansen, J.C. Cruz Suárez, Bern 2012.
Google Scholar

Maestre F.E., Contra el olvido. Historia y memoria de la guerra civil, Barcelona 2006.
Google Scholar

Prado B., Mala gente que camina, Madrid 2011.
Google Scholar

Rousso H., The Vichy Syndrome. History and Memory in France since 1944, Cambridge 1991.
Google Scholar

Souto L.C., Panorama sobre la expropiación de niños en la dictadura franquista. Propuesta terminológica, estado de la cuestión y representaciones en la ficción, „Kamchatka” 2014, nr 3, [online] https://doi.org/10.7203/kam.3.3582. DOI: https://doi.org/10.7203/KAM.3.3582
Google Scholar

Souto L.C., Las narrativas sobre la apropiación de menores en las dictaduras española y argentina.
Google Scholar

El relato de la memoria y el de la identidad, „Olivar” 2013, Vol. 14, nr 20, [online] http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.6618/pr.6618.pdf.
Google Scholar

Souto L.C., Mala gente que camina. De la expropiación a la reconstrucción de la memoria, „Olivar” 2011, Vol. 12, nr 16, [online] http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5122/pr.5122.pdf.
Google Scholar

Vinyes R., Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, Madrid 2010.
Google Scholar

Vinyes R., Asalto a la memoria. Impunidades y reconciliaciones, símbolos y éticas, Barcelona 2011.
Google Scholar

Vinyes R., Armengou M., Belis R., Los niños perdidos del franquismo, Barcelona 2002.
Google Scholar

Young J., Toward a Received History of the Holocaust, „History and Theory” 1997, nr 36, [online] https://doi.org/10.1111/0018‑2656.00029. DOI: https://doi.org/10.1111/0018-2656.00029
Google Scholar

Zeitlin F., The Vicarious Witness. Belated Memory and the Authorial Presence in Recent Holocaust Literature, „History and Memory” 1998, nr 10.
Google Scholar

Published

2017-05-07

How to Cite

Kobiela‑Kwaśniewska, Marta. 2017. “Różne Oblicza pamięci Historycznej I Jej społeczno‑polityczne Uwarunkowania W Dyskursie O Przemocy Frankistowskiej Wobec Dzieci republikańskich, Z powieścią Mala Gente Que Camina Benjamína Prady W Tle”. Politeja 14 (2(47):97-113. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.08.