Drugie życie Ksawerego Pruszyńskiego: wokół hiszpańskiej recepcji W czerwonej Hiszpanii

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.84.15

Keywords:

Spanish Civil War, reportage, translation, postmemory, paratexts

Abstract

THE SECOND LIFE OF KSAWERY PRUSZYŃSKI: SPANISH RECEPTION OF EN LA ESPAÑA ROJA

The article presents the context of the Spanish edition of the Ksawery Pruszyński’s collection of reportages, En la España roja, written during the writer’s trip to Spain as a press correspondent in 1936, in the early months of the civil war. Despite the passage of time, Pruszyński’s observations still hold interest and offer insight to the Spanish reading public. The aim of the article is to examine how the ongoing debates surrounding the Spanish Civil War, intertwined with postmemorial discourses, influence both the publisher’s presentation of the book and its reception by critics. To accomplish this, the paratexts of the Spanish edition of Pruszyński’s work will be discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Małgorzata Gaszyńska-Magiera, University of Warsaw, Warsaw, Poland

Profesor uczelni, iberystka, przekładoznawczyni, pracownik Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, autorka monografii o polskich ekwiwalentach hiszpańskiego trybu subjuntivo w przekładach prozy hispanoamerykańskiej oraz o recepcji przekładów literatury iberoamerykańskiej na polski. Zainteresowania naukowe: literatura i pamięć, związki pamięci i przekładu.

References

(b.a.) „La Vanguardia” 2007, 18 IV, s. 20.

Arnau F., Murcianos, „Diario de Teruel” 2008, 16 II, s. 13.

Assis Rosa A., Descriptive Translation Studies (DTS), [w:] Handbook of Translation Studies, vol. 1, red. Y. Gambier, L. van Doorslaer, Amsterdam–Philadelphia 2010, s. 96, https://doi.org/10.1075/hts.1.des1.

Baker M., Reframing Conflict in Translation, „Social Semiotics” 2007, vol. 17, no. 2, s. 151-169, https://doi.org/10.1080/10350330701311454.

Barrantes A., „El Ciervo” 2007, R. 56, nr 673, s. 44.

Batchelor K., Translation and Paratexts, London–New York 2018, https://doi.org/10.4324/9781351110112.

Bednarczuk M., Obraz wojny domowej lat 1936-1939 w piśmiennictwie polskim, Toruń 2008.

Cifre Wibrow P., Configuración de la memoria en „Soldados de Salamina”, „Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada” 2012, nr 18, s. 216-230, https://doi.org/10.26754/ojs_tropelias/tropelias.201218491.

Conejo V.M., Epopeya electrónica, Bellver, „Cuaderno Cultural de Diario de Mallorca” 2007, 23 III, s. 1.

Delabastita, D., Response, Translation Studies Forum: Translation and History, „Translation Studies” 2012, nr 5 (2), s. 246-248, https://doi.org/10.1080/14781700.2012.663620.

di Espada A., Finis Cataloniae?, „El Mundo, Diario de Soria” 2007, 3 II, s. 22.

Español Bouché L., „La Aventura de la Historia” 2007, nr 105, s. 117.

Gavaldà A., „Iberoamericana” 2009, IX, nr 35, s. 260.

Genette G., Seuils, Paris 1987.

Glensk U., Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu (1918-1939), Kraków 2014.

Gołębiewski Ł., Rynek książki w Polsce 2002, t. 1: Wydawnictwa, Warszawa 2002.

González-Trevijano P., Las banderas de los taxis, „ABC” 2007, 13 VIII, s. 3.

Gordon P., Corresponsales y censura en la guerra civil española, „Aportes” 2014, vol. 29, no. 84, s. 79-104.

Hirsch M., Family Pictures: „Maus”, Mourning and Post-Memory, „Discourse” 1992-1993, nr 15 (2), s. 3-29.

Jímenez Madrid R., Mirada polaca, „La Opinión de Cartagena” 2007, 16 III, s. 15.

Kershaw A., Translating War: Literature and Memory in France and Britain from the 1940s to the 1960s, Houndmills 2019, https://doi.org/10.1007/978-3-319-92087-0.

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, red. J. Krzyżanowski, od r. 1976 C. Hernas, Warszawa 1984-1985.

Machcewicz P., Hiszpańskie rozliczenia z wojną domową i dyktaturą, „Przegląd Historyczny” 2018, nr 3 (109), s. 418.

María Marco J., En vivo desde la España roja, „Libertad Digital”, [online] https://www.libertaddigital.com/opinion/libros/en-vivo-desde-la-espana-roja-1276233185.html.

Michnik A., El polaco que aborrecía las doctrinas, [online] https://elpais.com/diario/2007/03/15/cultura/1173913207_850215.html.

Michnik A., Los caminos hacia la libertad, „El País” 1999, 27 XI, s. 40.

Opioła W., Hiszpańska wojna domowa w polskich dyskursach politycznych. Analiza publicystyki 1936-2015, Opole 2016.

Pacławski J., Pruszyński Ksawery, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, red. J. Krzyżanowski, od r. 1976 C. Hernas, Warszawa 1984-1985, s. 281.

Pàmies S., Cuernos y dogmas, [online] https://www.lavanguardia.com/cultura/20201002/483785515888/cuernos-y-dogmas.html.

Pleszkun-Olejniczakowa E., Reportaż: wokół pochodzenia, definicji i podziałów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2005, nr 7 (2), s. 3-27.

Potok M., Javier Cercas leído en Polonia. Políticas de la recepción, „Sociocriticism” 2017, vol. 32, no. 1, s. 117-146.

Preston P., We Saw Spain Die: Foreign Correspondents in the Spanish Civil War, London 2008.

Pruszyński K., En la España roja, Barcelona 2007.

Pruszyński K., W czerwonej Hiszpanii, Warszawa 1997.

Sawicki P., Wojna domowa 1936-1939 w hiszpańskiej prozie literackiej. Ideologiczne konteksty literatury i jej misja społeczna, Warszawa 1985.

Skibińska E., Przekład literacki jako towar: paratekst na okładce. Na materiale polskich przekładów współczesnych powieści francuskich, [w:] Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru, red. I. Kasperska, A. Żuchelkowska, Poznań 2011, s. 213-235.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Warszawa 2008, s. 471.

Summers C., „What Remains”: The Institutional Reframing of Authorship in Translated Peritexts, [w:] Text, Extratext, Metatext and Paratext in Translation, red. V. Pellatt, Newcastle upon Tyne 2013, s. 9-32.

Toury G., Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam–Philadelphia 1995, https://doi.org/10.1075/btl.4.

Winters M., A Textual and Paratextual Analysis of an Emigrant. Autobiography and Its Translation, [w:] Translating Holocaust Lives, red. J. Boase-Beier, P. Davies, A. Hammel, M. Winters, London–New York, 2017, s. 73-92.

Wunberg G., Model analizy recepcji tekstów krytycznych, [w:] Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia, red. H. Orłowski, Warszawa 1986, s. 257.

Yuste Frías J., Paratextual Elements in Translation: Paratranslating Titles in Children’s Literature.

„Translation Peripheries: Paratextual Elements in Translation”, red. A. Gil-Bardají, P. Orero, S. Rovira-Esteva, Bern, 2012, s. 117-134.

Zagadkowy Ksawery Pruszyński, red. B. Gautier, M. Urbanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

Published

2023-09-28

How to Cite

Gaszyńska-Magiera, Małgorzata. 2023. “Drugie życie Ksawerego Pruszyńskiego: Wokół hiszpańskiej Recepcji W Czerwonej Hiszpanii”. Politeja 20 (3(84):183-201. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.84.15.