Good Governance as a New Form of Management in the Context of the Europe 2020 Strategy

Authors

  • Marek Świstak Jagiellonian University

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.43.02

Keywords:

Good Governance, Europe 2020 Strategy, Governance, European Union

Abstract

The purpose of this article is to analyse the concept of good governance in the context of the implementation of the Europe 2020 Strategy. The analysis of the application of “good governance” in the implementation of the EU individual policies shows that it is an issue to which an important role from the point of view of grouping as a whole is assigned. As the crisis in the EU deepens, it becomes increasingly important. Meanwhile, the analysis of the state of “good governance” implementation in the aspect proposed by the EU indicates that the appropriate role was assigned to “good governance” at the level of strategic documents. The situation is different when it comes to the relation between “good governance” concept and its implementation in practice. It concerns not only the EU as a whole but also the individual countries such as Poland. Here, progress is mainly dependent on whether the implementation of a particular policy which is characterised by the relevant priorities and principles brings tangible benefits for national interests.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agere S., Promoting Good Governance. Principles, Practices and Perspectives, London 2000. DOI: https://doi.org/10.14217/9781848597129-en

Armstrong K. A., ‘The Lisbon Agenda and Europe 2020: From the Governance of Coordination to the Coordination of Governance’, Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper, No. 89/2011.

Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce, ECORYS Polska, Warszawa 2008.

Bankowicz M., Tkaczyński W. J., Oblicza współczesnego państwa, Toruń 2002.

Börzel T. A., Pamuk Y., Stahn A., ‘Good Governance in the European Union’, Berlin Working Paper on European Integration, No. 7 (2008).

‘Charter of Fundamental Rights of the European Union’, Official Journal of the European Union, C 83, 30 March 2010.

Commission of the European Communities, Communication from the Commission ‘The operating framework for the European Regulatory Agencies’, Brussels, 11 December 2002, COM(2002) 718 final.

Commission of the European Communities, Communication from the Commission ‘Towards a reinforced culture of consultation and dialogue – General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission’, Brussels, 11 December 2002, COM(2002) 704 final.

Commission of the European Communities, European Governance – A white paper, Brussels, 25 July 2001, COM(2001) 428 final.

‘Council Decision 2006/702/WE of 6 October 2006 on Community strategic guidelines on cohesion’, Official Journal of the European Union, L 291, 21 October 2006.

‘Council Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 of 2 December 2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014‑2020’, Official Journal of the European Union, L 347, 20 December 2013.

Czaputowicz J., ‘Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji’ in idem (ed.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008.

Drejerska N., ‘Good governance w polskiej polityce regionalnej’, at <http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2010_nr83_s45.pdf>.

Duszczyk M., ‘Od Strategii Lizbońskiej do Europa 2020 – lekcja dla Unii Europejskiej’ in J. Adamowski, K. A. Wojtaszczyk (eds.), Strategie rozwoju Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (Wizje Europy, 10).

The European Code of Good Administrative Behaviour, Luxembourg 2005.

European Commission, Annex: Progress Report on The Europe 2020 Strategy to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions ‘Annual Growth Survey 2012’, Brussels, 23 November 2011, COM(2011) 815 final.

European Commission, Communication from the Commission ‘Annual Growth Survey 2014’, Brussels, 13 November 2013, COM(2013) 800 final.

European Commission, Communication from the Commission ‘Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth’, Brussels, 2 March 2010, COM(2010) 2020 final. DOI: https://doi.org/10.4337/9781788974097.00006

European Commission, Communication from the Commission ‘Europe 2020. A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth’, Brussels, 3 March 2010, COM(2010) 2020 final.

European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions ‘Smart Regulation in the European Union’, Brussels, 8 October 2010, COM(2010) 543 final.

European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions ‘EU Regulatory Fitness’, Strasbourg, 12 December 2012, COM(2012) 746 final.

European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions ‘Regional Policy contributing to sustainable growth in Europe 2020’, Brussels, 26 January 2011, COM(2011) 17 final.

European Commission, Press release ‘European Semester 2014: strengthening the recovery’, Brussels, 13 November 2013, at <http://europa.eu/rapid/press‑release_IP‑13‑1064_en.htm>.

European Commission, Promoting good governance. European Social Fund thematic paper, Luxembourg 2014.

European Union, Regional Policy for Smart Growth in Europe 2020, Brussels 2011.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Zasady służby cywilnej mające zastosowanie do służby cywilnej UE, Strasburg 2012.

Frejtag‑Mika E., ‘Miejsce Europy w globalnym świecie entropii – stabilizacja czy rozwój’ in S. Bukowski (ed.), Polityka kohezji i konwergencja gospodarcza regionów Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011.

Grosse T. G., ‘Czy Polska potrzebuje dobrego rządzenia?’, Analizy i Opinie, Vol. 85 (2008).

Grosse T. G., ‘Doświadczenia Strategii Lizbońskiej – perspektywy Strategii “Europa 2020”: o kontynuacji i zmianach w polityce UE’, Zarządzanie Publiczne, Vol. 1 (2010).

Grosse T. G., ‘Inteligentna specjalizacja w Polsce. Czy potrafimy wykorzystać szansę?’, Samorząd Terytorialny, Vol. 10 (2013).

Grosse T. G., W objęciach europeizacji. Wybrane przykłady z Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2012.

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008.

Heywood A., Teoria polityki. Wprowadzenie, transl. by M. Jasiński, B. Maliszewska, D. Stasiak, Warszawa 2009.

Kabat‑Rudnicka D., Zasada federalna a integracja ponadnarodowa. Unia Europejska między federalizmem dualistycznym a kooperatywnym, Kraków 2010.

Kadelbach S., ‘European Administrative Law and the Law of a Europeanized Administration’ in Ch. Joerges, R. Dehousse (eds.), Good Governance in Europe’s Integrated Market, Oxford 2002 (Collected Courses of the Academy of European Law, 11/2). DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199246083.003.0006

Koning J. de et al., Evaluation of the ESF Support to Capacity Building. Final Report, Rotterdam 2006.

Lenain P., Bützow Mogensen U., Royuela‑Mora V., Strategia Lizbońska na półmetku. Oczekiwania a rzeczywistość, Warszawa 2005 (Raporty CASE, 58).

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja good governance – refleksje do dyskusji, Warszawa 2008.

Mungiu‑Pippidi A., Transformative Power of Europe, at <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2393389>.

‘Regulation (EU) No. 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006’, Official Journal of the European Union, L 347, 20 December 2013.

Santiso C., ‘Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and Conditionality’, The Georgetown Public Policy Review, Vol. 7, No. 1 (2001).

Schwab K., The Global Competitiveness Report 2013‑2014, World Economic Forum, Geneva 2013.

A System for Good Governance in The European Union, Contributions to the White Paper on Governance, at <http://ec.europa.eu/governance/contrib_euromed_en.pdf>.

Thillaye R., Gearing EU Governance towards Future Growth. The Side‑Lining of Europe 2020 and its Worrying Consequences, London 2013.

Tkaczyński W. J., Ustrój federalny Niemiec a system decyzyjny Unii Europejskiej, Kraków 2005.

Tkaczyński W. J., Varia europejskie, Toruń 2003.

Tkaczyński W. J., Świstak M., Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, Warszawa 2013 (Unia Europejska).

UNED Forum, WHAT, GLOBE Southern Africa, Governance for Sustainable Development. WHAT Governance Programme ‘A Joint Initiative of the World Humanity Action Trust (WHAT), UNED Forum and Global Legislators Organisations for a Balanced Environment (GLOBE) Southern Africa’, Cape Town 2001.

White Paper on European Governance ‘Decentralisation Better involvement of national, regional and local actors’, Report by Working Group 3b, at <http://ec.europa.eu/governance/areas/group7/report_en.pdf>.

White Paper on European Governance ‘Broadening and enriching the public debate on European matters’, Work area no. 1, at <http://ec.europa.eu/governance/areas/group1/report_en.pdf>.

The World Bank, ‘Governance and Good Governance: Varying Definitions’, at <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/EXTMNAREGTOPGOVERNANCE/0,,contentMDK:20513159~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:497024,00.html>.

The World Bank, Reforming Public Institutions and Strengthening Governance. A World Bank Strategy, Washington 2000 (World Bank e‑Library).

Zybała A., Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zamierza, chce, musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?, Warszawa 2012.

Published

2021-06-21

How to Cite

Świstak, Marek. 2021. “Good Governance As a New Form of Management in the Context of the Europe 2020 Strategy”. Politeja 13 (4 (43):43-61. https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.43.02.

Issue

Section

Articles