„Kryzys ukraiński ” – czy konieczność redefinicji polskiej polityki imigracyjnej?

Authors

  • Maciej Duszczyk Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.03

Keywords:

immigration, immigration policy, Ukraine, employment

Abstract

Ukrainian Crisis – is a redefinition of polish migration policy necessary?

Difficult political and economic situation of Ukraine is quoted as the reason underlying growing inflow of the nationals of that state to Poland. The most frequently used instrument to obtain the right of stay and employment in Poland by Ukrainians is comprised by the declaration of an employer on the intention to entrust employment to a foreigner. Growth in the number of registered declarations causes a reaction of the government aimed to restrict the scale of the inflow. At the same time in the debate before parliamentary elections in 2015 the topic was addressed very rarely. In the case of migration issues, the debate was pursued around the problem of potential arrival to Poland of refugees from African states, who reached the European Union. The paper contains a statistical analysis of the scale of inflow of Ukrainians to Poland and conclusions from a review of the election agendas that emerged before the 2015 parliamentary elections in terms of account taken of migration topics. The paper also shows evolution of Polish immigration policy in the first years of 2010s. On this basis, three scenarios were presented for changes in Polish immigration policy as a result of the so-called “Ukrainian crisis”.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Castles S., Miller M.J., Migracje we współczesnym świecie, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Warszawa 2011, Stosunki Międzynarodowe.

Duszczyk M., Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Warszawa 2012.

Hammar T., Introduction to European Immigration Policy: A Comparative Study, [w:] Selected Studies in International Migration and Immigrant Incorporation, red. M. Martiniello, J. Rath, Amsterdam 2010, IMISCOE Textbooks.

Korwin, Dumna, bogata Polska, 2015, [online] http://www.partiakorwin.pl/program.pdf.

Kukiz’15, Potrafisz Polsko, 2015, [online] https://ruchkukiza.pl/wp-content/uploads/2015/10/Strategia-Zmiany-Kukiz151.pdf.

Myśląc Polska, Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy, Materiały konferencyjne, Katowice, 3-5 VII 2015, [online] http://pis.org.pl/dokumenty.

Nowoczesna, Kierunki programowe, 2015, [online] http://nowoczesna.org/files/Kierunki_programowe.pdf.

Partia Razem, Program wyborczy, 2015, [online] http://partiarazem.pl/program-wyborczy/.

Partia Razem, Stanowisko w sprawie uchodźców przyjęte przez Radę Krajową, 4 IX 2015 r., [online] http://partiarazem.pl/stanowiska/.

Plan wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”. Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu ds. Migracji z dnia 18 XII 2013 r.

Platforma Obywatelska, Polska Przyszłości, 2015, [online] http://platforma.home.pl/images/Polska-Przyszlosci-Program-PO.pdf.

Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, Rada Ministrów, 31 VII 2012 r.

Polskie Stronnictwo Ludowe, Deklaracja wyborcza PSL „Blisko ludzkich spraw”, 2015, [online] http://prasowka.psl.pl/deklaracja_2015.indd.pdf.

Prawo i Sprawiedliwość, Program wyborczy, 2014, [online] http://pis.org.pl/dokumenty.

Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa 2008.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. 2013, poz. 1650.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578.

Zasady i rekomendacje polityki migracyjnej dla Polski, Biuletyn Forum Debaty Publicznej nr 36, Kancelaria Prezydenta RP, VII 2015.

Zjednoczona Lewica, Program wyborczy, 2015, [online] http://lewicarazem.org/public/common/js/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/program_wyborczy_ZL%281%29.pdf.

Published

2021-06-21

How to Cite

Duszczyk, Maciej. 2021. “„Kryzys ukraiński ” – Czy konieczność Redefinicji Polskiej Polityki Imigracyjnej?”. Politeja 13 (2 (41):37-56. https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.03.