Polityka etniczna Republiki Łotewskiej

Authors

  • Andrzej Szabaciuk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.17

Keywords:

Łotwa, konflikty etniczne, mniejszość rosyjskojęzyczna

Abstract

Ethnic Policy of Republic of Latvia


This article aims to analyze the factors and significance of particular subjects and instruments of the Latvian ethnic policy. It will be examined in the context of relationships occurring between Latvia’s policy on ethnic minorities, the attitude of the Russian-speaking minority and the Russian Federation’s foreign policy on its fellow-countrymen abroad. We will also attempt to answer the question of how the Latvian ethnic policy influences horizontal interrelations between the state’s individual ethnic groups – whether it alleviates social tensions or intensifies them.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baltruka S., Indāns I., Krūma K., Enacting Non-citizenship in Latvia: Challenges to National and European Frameworks, ENACT Consortium, Brussels 2009.

Brubaker R., Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, przeł. J. Łuczyński, Kraków 1998, Zmieniająca się Europa ’89.

Cheskin A., History, Conflicting Collective Memories, and National Identities: How Latvia’s Russian-speakers Are Learning to Remember, „Nationalities Papers” 2012, Vol. 40, nr 4, [online] http://dx.doi.org/10.1080/00905992.2012.685062.

Citizenship Law, [online] http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Citizenship_Law.doc.

Commercio M.E., Russian Minority Politics in Post-Soviet Latvia and Kyrgyzstan. The Transformative Power of Informal Network, Philadelphia 2010, National and Ethnic Conflict in the 21st Century.

Dreifelds J., Latvia in Transition, New York 1996.

The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations, red. N. Muižnieks, Riga 2011.

Grigas A., Russia-Baltic Relations after Crimea’s Annexation: Reasons for Concern?, 2014, Cicero Foundation Great Debate Paper, nr 14/05.

The History of the Baltic Countries, red. Z. Kiaupa i in., Tallinn 2002.

Human Rights Watch, Laws of Attrition. Crackdown on Russia’s Civil Society after Putin’s Return to the Presidency, 24 IV 2013.

The „Humanitarian Dimension” of Russian Foreign Policy toward Georgia, Moldova, Ukraine and the Baltic States, red. G. Pelnēns, Riga 2010.

Ivļevs A., Minorities on the Move? Assessing Post-enlargement Emigration Intentions of Latvia’s Russian Speaking Minority, „The Annals of Regional Science” 2013, Vol. 51, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1007/s00168-012-0534-0.

Ivļevs A., King R.M., From Immigrants to (Non-)citizens: Political Economy of Naturalisations in Latvia, „IZA Journal of Migration” 2012, Vol. 1, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1186/2193-9039-1-14.

Jagusiak B., Systemy polityczne krajów nadbałtyckich, Warszawa 2013.

Jansons A., Ethnopolitics in Latvia: Ethnopolitical Activities of State Institutions and Non-governmental Organisations and their Influence on the Social Integration Process, „Ethnicity Studies” 2003.

Jeffries I., The Countries of the Former Soviet Union at the Turn of the Twenty-First Century. The Baltic and European States in Transition, New York 2004.

Kasekamp A., Historia państw bałtyckich, przeł. A. Żukowska-Maziarska, Warszawa 2013.

King V.O., Latvia’s Unique Path toward Independence: The Challenges Associated with the Transition from a Soviet Republic to an Independent State, „International Social Science Review” 2012, Vol. 87, nr 3/4.

Kosienkowski M., Strategia adaptacyjna Federacji Rosyjskiej wobec państw bałtyckich, Toruń 2006.

Kremlin’s Millions: How Russia Funds NGOs in Baltics, Delfi, 4 IX 2015, [online] http://en.delfi.lt/nordic-baltic/kremlins-millions-how-russia-funds-ngos-in-baltics.d?id=68908408.

Kudors A., Russian Soft Power and Non-Military Influence: The View from Latvia, [w:] Tools of Destabilization. Russian Soft Power and Non-military Influence in the Baltic States, red. M. Winnerstig, Stockholm 2014, FOI-R-3990-SE.

Kwiecień R., Tożsamość Litwy, Łotwy i Estonii w świetle prawa międzynarodowego, „Studia i Materiały” (Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych) 1997, nr 5.

Laitin D.D., Identity in Formation. The Russian-speaking Populations in the Near Abroad, Ithaca 1998, Wilder House Series in Politics, History and Culture.

Lottmann A., No Direction Home: Nationalism and Statelessness in the Baltics, „The Texas International Law Journal” 2008, Vol. 43, nr 3.

Makowski Ł., System polityczny Łotwy i jego związki ze sferą gospodarczą w dobie trzeciej fali demokratyzacji, Toruń 2010.

Malmlöf T., The Russian Populations of Latvia – Puppets of Moscow? Defence Analysis, Stockholm 2006, FOI-R, 1975.

Manufacturing Enemy Images? Russian Media Portrayal of Latvia, red. N. Muižnieks, Riga 2008.

Morris H.M., EU Enlargement and Latvian Citizenship Policy, „Journal of Ethnopolitics and Minority Issue in Europe” 2003, nr 1.

Muižnieks N., Russian Foreign Policy towards „Compatriots” in Latvia, [w:] Latvian-Russian Relations. Domestic and International Dimensions, red. tenże, Riga 2006.

Natoli K., Weaponizing Nationality: An Analysis of Russia’s Passport Policy in Georgia, „Boston University International Law Journal” 2010, Vol. 28, nr 2.

Poppe E., Hagendoorn L., Types of Identification among Russians in the „Near Abroad”, „Europe-Asia Studies” 2001, Vol. 53, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1080/09668130123914.

Priedīte A., Surveying Language Attitudes and Practices in Latvia, „Journal of Multilingual and Multicultural Development” 2005, Vol. 26, nr 5, [online] http://dx.doi.org/10.1080/01434630508668413.

Runiewicz-Jasińska R., Polityka oświatowa państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii), Toruń 2005.

Russians Dominate Latvian Residency Permits, LMS, 24 VII 2014, [online] http://www.lsm.lv/en/article/societ/society/statistical-image-of-russians-in-latvia.a92444.

Sozański J., Prawa mniejszości narodowych w niepodległej Litwie, Łotwie i Estonii (międzynarodowy zarys porównawczy sytuacji w latach 1918-1940 oraz 1990-1996), Warszawa 1998.

Stępniewski T., Cele rosyjskiej inwazji i okupacji na Ukrainie oraz reakcja Zachodu i Europy Środkowej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, R. 12, z. 5: Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka.

Stępniewski T., The EU’s Eastern Partnership and the Way Forward after Riga, „International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs” 2015, Vol. 24, nr 1-2.

Stępniewski T., Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Lublin 2011.

Stępniewski T., Polityka bezpieczeństwa Ukrainy po 2010 roku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, R. 11, z. 2: Słowiański trójkąt: Rosja, Ukraina, Białoruś.

Stryjek T., Ukraina przed końcem historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci, Warszawa 2014, Współczesne Społeczeństwo Polskie Wobec Przeszłości, 7.

Stryjek T., Wojna po wojnie raz jeszcze. II wojna światowa i powojenne podziemie antysowieckie we współczesnej polityce wobec pamięci i w historiografii Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy, [w:] G. Motyka i in., Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953, Gdańsk–Warszawa 2012.

Szabaciuk A., Estoński i łotewski ruch narodowy w okresie przedrusyfikacyjnym, „Studenckie Zeszyty Historyczne UJ” 2008, z. 15.

Szporluk R., Imperium, komunizm i narody. Wybór esejów, przeł. Sz. Czarnik, A. Nowak, Kraków 2003, Arkana Historii.

Velmet A., Occupied Identities: National Narratives in Baltic Museums of Occupations, „Journal of Baltic Studies” 2011, Vol. 42, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.1080/01629778.2011.569065.

White S., Feklyunina V., Identities and Foreign Policies in Russia, Ukraine and Belarus: The Other Europes, New York 2014.

Wierzbicki A., Etniczność i narody w Europie i Azji Centralnej. Perspektywa teoretyczna i egzemplifikacyjna, Warszawa 2014.

Więcławski J., The Case of the Russians in Latvia and the Need of the Comprehensive Research Approach in Contemporary International Relations, „International Journal of Social Science Research” 2015, Vol. 3, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.5296/ijssr.v3i1.6917.

Więcławski J., Perspektywy procesów naturalizacji i integracji społecznej w Republice Łotewskiej, Warszawa 2003, Opinie (MSZ, Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej), 60.

Zelče V., History – Responsibility – Memory: Latvia’s Case, [w:] Latvia Human Development Report 2008/2009. Accountability and Responsibility, red. J. Rozenvalds, I. Ijabs, Riga 2009.

Zenderowski R., Chałupczak H., Baluk W., Polityka etniczna: próba teoretycznej konceptualizacji, [w:] Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, red. ciż, Lublin 2015.

Zieliński J., Instytucjonalizacja przemian ustrojowych na Litwie, Łotwie i w Estonii, Warszawa 2004.

Blejere D. i in., Istoriâ Latvii: XX vek, Riga 2005.

Vyhovanec O., Žuravskij A., Problema vozvraŝeniâ sootečestvennikov, [w:] Migraciâ v Rossii 2000-2012, red. I. Ivanov, t. 1, cz. 1, Moskva 2013.

Dûkov A., „The Soviet Story”. Mehanizm lži, Moskva 2008.

Matulionis A., Freûte M., Identičnostʹ russkoj ètničeskoj gruppy i ee vyraženie v Litve i Latvii. Sravnitelʹnyj aspekt, „Mir Rossii” 2014, nr 1.

Simonân R., Rossiâ i strany Baltii. Dve modeli socialʹnogo razvitiâ, Moskva 2009.

Published

2021-06-21

How to Cite

Szabaciuk, Andrzej. 2021. “Polityka Etniczna Republiki Łotewskiej”. Politeja 13 (2 (41):329-51. https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.17.