Zjawisko dysfunkcji państwa na przykładzie Ukrainy – analiza problemowa

Authors

  • Tomasz Olejarz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
  • Tomasz Stępniewski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.18

Keywords:

Ukraine, dysfunctional states, Eastern Europe, Eastern Partnership, Russia

Abstract

Dysfunctional states based on the example of Ukraine – a problem analysis


The analysis of Ukraine’s dysfunction and dependence, both in national and international dimension, presents a clear picture that the dilemma of whether we are faced with a consolidation of a truly liberal democracy or its non-liberal (hybrid) variety, is still valid. Debates in political sciences are dominated by the view that independent Ukraine ought to be considered a specific case of the so-called “hybrid state”. Such countries are characterized by stagnation, corruption, and a dominant position of elites, who offer few benefits to the state and have little public support. In addition, the following are clearly visible in Ukraine: little representation of public interests by state institutions; little political involvement of the society and little social activity in between elections; no respect for regulations of the state under the rule of the law; little public legitimization in elections; little public trust in state institutions/the institution of the state; inadequate operation of the state in general. Therefore, the fact that transformation processes which have been emerging in Ukraine, ought not be considered linear, should be acknowledged. Consequently, describing the character of these processes in view of their complexity and multidimensionality seems more relevant.

Downloads

Download data is not yet available.

References

The African Studies Centre, The Transnational Institute, The Peace Studies Group, The Peace Research Center-CIP/FUHEM, Failed and Collapsed States in the International System, Leiden–Amsterdam–Madrid 2003.

Åslund A., How Ukraine Became a Market Economy and Democracy, Washington 2009.

Åslund A., Proposals for Ukraine: 2010 – Time for Reforms, Independent International Experts Commission, Kyiv 2010, Peterson Institute for International Economics, 18 II 2010, [online] http://www.piie.com/events/event_detail.cfm?EventID=140.

Bieleń S., Państwa upadłe, [w:] Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, red. J. Symonides, Warszawa 2006.

Bieleń S., Państwa w stanie kryzysu i upadku?, [w:] Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, red. M. Sułek, J. Symonides, Warszawa 2009.

Brzeziński Z., Russia and Ukraine, Statement before the Senate Foreign Relations Committee, 9 VII 2014, [online] http://csis.org/testimony/russia-and-ukraine.

Brzeziński Z., Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, przeł. T. Wyżyński, Warszawa 1998.

Buras P., Dylematy państwa status quo. Nowa kwestia niemiecka w Europie, „Sprawy Międzynarodowe” 2014, R. 67, nr 4.

Cooper R., Pękanie granic: Porządek i chaos w XXI wieku, przeł. P. Kłossowicz, Poznań 2005.

Croker Ch., Engaging Failing States, „Foreign Affairs” 2003, Vol. 82, nr 5.

Czech M., Henry Kissinger nie ma racji. Ukraina to nie Finlandia, „Gazeta Wyborcza” 2014, 10 III, [online] http://wyborcza.pl/1,75968,15595411,Henry_Kissinger_nie_ma_racji__Ukraina_to_nie_Finlandia.html.

Dempsey J., Doubletake. Does Russia Divide Europe?, „New Eastern Europe” 2015, nr 5.

Fedorowicz K., Ukraińskie rewolucje a parlamentaryzm, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, R. 12, z. 2: Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu.

Frankel J., The Making of Foreign Policy. An Analysis of Decisionmaking, London 1963.

Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, przeł. J. Serwański, Poznań 2005.

Ghani A., Lockhart C., Fixing Failed States. A Framework for Rebuilding A Fractured World, New York 2008.

Gil G., Ewolucja funkcji państwa w późnowesfalskim ładzie międzynarodowym, [w:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś, K. Marzęda, Lublin 2008.

Hughes J., Transition Models and Democratisation in Russia, [w:] Russia after the Cold War, red. M. Bowker, C. Ross, Harlow 2000.

Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2003, Spectrum.

Jekaterynczuk A., Kogo reprezentował kijowski Majdan 2013-2014? Struktura społeczno-demograficzna i kulturowa kijowskiego Euromajdanu w Kijowie, oczekiwania oraz ewolucja. Socjologiczny obraz kijowskiego Majdanu z końca 2013 – początku 2014 roku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, R. 12, z. 5: Rosja Putina-Ukraina-Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka.

Kaplan R., Coming Anarchy, „The Atlantic” 1994, nr 2.

Kaplan R., The Coming Anarchy. Shattering the Dreams of the Post Cold War, New York 2000.

Kapuśniak T., Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, Warszawa–Lublin 2008.

Kissinger H., To Settle the Ukraine Crisis, Start at the End, „The Washington Post” 2014, 5 III, [online] https://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html.

Kobrinska I., Długi koniec zimnej wojny. Rosja i Europa Środkowa 1991-1996, przeł. E. Kornowska-Michalska, Warszawa 1998.

Kondrakiewicz D., Państwo, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006.

Konończuk W., Olszański T., Co Majdan mówi o Ukrainie? Diagnoza i perspektywy ukraińskiej polityki, 17 I 2014, Komentarze OSW, nr 125, [online] http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-01-17/co-majdan-mowi-o-ukrainie-diagnoza-i-perspektywy-ukrainskiej.

Krastev I., How to Avoid Europe’s Disintegration, „New Eastern Europe” 2015, nr 5.

Kulesa Ł., Tarnogórski R., Przyszłość ONZ – reinterpretacja czy zmiana Karty Narodów Zjednoczonych?, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2005, t. 5, nr 1.

Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005.

Macijewskij J., Między autorytaryzmem i demokracją: ustrój polityczny w Ukrainie po „pomarańczowej rewolucji”, „Nowa Ukraina” 2008, nr 1-2.

Milewski J., Państwo w Afryce: dylematy i kierunki przeobrażeń, [w:] Stosunki międzynarodowe w Afryce, red. J. Milewski, W. Lizak, Warszawa 2002.

Olejarz T., Stępniewski T., Ukraina między dysfunkcjonalną demokracją a nieskonsolidowanym autorytaryzmem, Lublin 2011, Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 23.

Olejarz T., Stępniewski T., Ukraina meždu disfunkciёnalʹnoj demokratiej a neskonsolidirovannыm avtoritarizmom, [w:] Pered vыborom. Buduŝee Ukrainы v usloviâh sistemnoj destabilizacii, red. A. Gilʹ, T. Stempnevski, Lublin 2013.

Pietraś M., Malskyj M., Surmacz B., Wstęp, [w:] Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014. Próba bilansu, red. ciż, Lublin 2016.

Pietraś Z.J., Polityka zagraniczna państwa, [w:] Współczesne stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 1997.

Piotrkowski M., Uwarunkowania oraz konsekwencje rozkładu i rozpadu struktur państwowych, [w:] Północ wobec Południa, Południe wobec Północy, red. M.W. Solarz, Warszawa 2005.

Piskorska B., Między retoryką a rzeczywistością: relacje Ukrainy z Unią Europejską w kontekście kryzysu na Ukrainie 2013/2014, [w:] Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014. Próba bilansu, red. M. Pietraś, M. Malskyj, B. Surmacz, Lublin 2016.

Potocki R., Państwo dysfunkcyjne w perspektywie geopolitycznej, Geopolityka.org, 13 II 2011, [online] http://www.geopolityka.org/analizy/robert-potocki-panstwo-dysfunkcyjne-wperspektywie-geopolitycznej.

Potocki R., Problem rekonstrukcji państw dysfunkcyjnych na peryferiach systemu światowego po 11 września 2001 r., [w:] Północ wobec Południa, Południe wobec Północy, red. M.W. Solarz, Warszawa 2005.

Potocki R., Kocoń M., Państwo dysfunkcyjne w środowisku międzynarodowym, [w:] Państwo w świecie współczesnym, red. K. Trzciński, Warszawa 2006.

Riabow A., Rosja i Ukraina – dwa alternatywne modele transformacji postkomunistycznej?, [w:] Rosja: jak żyć z Ukrainą? Ukraina: jak żyć z Rosją? Stosunki ukraińsko-rosyjskie w 2006 roku i w najbliższej przyszłości, red. W. Konończuk, Warszawa 2006.

Roman Ł., Państwa upadłe jako zagrożenie bezpieczeństwa na początku XXI wieku, „Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON” 2014, nr 3.

Rosja. Rozważania imperiologiczne, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Warszawa 2015.

Rotberg R., The Failure and Collapse of Nation-States. Breakdown, Prevention and Repair, [w:] When States Fail: Causes and Consequences, red. tenże, Princeton 2004.

Sikorski R., Polska i przyszłość Europy, Berlin, 28 XI 2011, [online] http://msz.gov.pl/resource/c2a33d88-7b8d-4fa5-8680-a67a4b2b38af:JCR.

Speck U., Power and Purpose. German Foreign Policy at a Crossroads, Carnegie Europe, 3 X 2014, [online] http://carnegieeurope.eu/2014/11/03/power-and-purpose-german-foreign-policy-at-crossroads.

Stępniewski T., Polityka bezpieczeństwa Ukrainy po 2010 roku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, R. 11, z. 2: Słowiański trójkąt: Rosja, Ukraina, Białoruś.

Stępniewski T., Unia Europejska, Ukraina i Rosja: kryzysy i bezpieczeństwo, „Studia Europejskie” 2015, nr 4.

Stępniewski T., Olejarz T., Wyzwania Unii Europejskiej na wschodzie Europy, „Studia Europejskie” 2011, nr 2.

Szeptycki A., Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Warszawa 2013.

Way L., Authoritarian State Building and the Source of Regime Competitiveness in the Fourth Wave: The Cases of Belarus, Moldova, Russia, and Ukraine, „World Politics” 2005, Vol. 57, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.1353/wp.2005.0018.

Włoch R., Funkcje polityki zagranicznej, [w:] Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, red. R. Zięba, Toruń 2004.

Zajadło J., Prawo międzynarodowe wobec problemu „państwa upadłego”, „Państwo i Prawo” 2005, nr 2.

Polohalo V., Polìtična arena Ukraïni, „Fìlosofsʹka ì socìologìčna dumka” 1992, nr 4.

Polohalo V., Polìtologìâ postkomunìstičnih suspìlʹstv v Ukraïnì ta Rosìï, „Polìtična dumka” 1998, nr 2.

Published

2021-06-21

How to Cite

Olejarz, Tomasz, and Tomasz Stępniewski. 2021. “Zjawisko Dysfunkcji państwa Na przykładzie Ukrainy – Analiza Problemowa”. Politeja 13 (2 (41):353-77. https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.18.