Miejsce Rosji w doktrynie Giedroycia

Między partnerstwem a rywalizacją

Authors

  • Michał Siudak Jagiellonian University, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.12

Keywords:

geopolitics, Polish-Russian relations, ULB area, Parisian Kultura, Polish Eastern policy

Abstract

The Place of Russia in Giedroyć’s Doctrine: Between Partnership and Rivalry

This article is devoted to the presence of Russia and the Soviet Union in the doctrine of Jerzy Giedroyc, the founder of the Paris-based Kultura – a political centre which significantly influenced and continues to influence Polish Eastern policy. The evolution of the centre's views on the role and place of Russia in the geopolitical security system of Central and Eastern Europe from the immediate post-war period to the fall of communism and Polish accession to the EU and NATO is presented. The article discusses the issue of Polish-Russian geopolitical and geocultural rivalry in Central and Eastern Europe with particular emphasis on Ukraine, and tries to analyse the vision of Polish-Russian relations proposed by the representatives of Polish political and geopolitical thought in exile. The author also asks the question about the topicality of the discussed doctrine in the changing geopolitical system.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aktualność przesłania paryskiej „Kultury”, red. Ł. Jasina, J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 2007.

Bączkowski W., Rosja i Azja, „Kultura” 1951, t. 40-41, nr 2-3.

Berberyusz E., Książę z Maisons-Laffitte, Warszawa 2000.

Bocheński I.M., Zarys Manifestu Demokratycznego, „Kultura” 1951, t. 47, nr 9.

Burnham J., Walka o świat, „Kultura” 1949, t. 26, nr 9.

Deklaracja w sprawie ukraińskiej, „Kultura” 1977, t. 365, nr 5.

Doktryna ULB – koncepcja Giedroycia i Mieroszewskiego w XXI wieku, „Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego” 2010, [online] https://pulaski.pl/wp-content/uploads/2015/02/Giedroyc_Mieroszewski_KMP_5.2010_PL-1.pdf.

Emte, Druga wojna światowa i perspektywy na przyszłość, „Kultura” 1948, nr 11.

Gamma, Preliminaria trzeciej wojny światowej, „Kultura” 1948, nr 4.

Gamma, Sytuacja międzynarodowa z perspektywy paryskiej, „Kultura” 1949, nr 15.

Giedroyc J., Autobiografia na cztery ręce, oprac. i posłowiem opatrzył K. Pomian, Warszawa 1999.

Jerzy Giedroyc. Redaktor – Polityk – Człowiek, zebrał, do druku przygotował i wstępem poprzedził K. Pomian, Lublin 2001.

Hostowiec P., Najlepsze recepty na przegranie wojny z Unią Sowiecką, „Kultura” 1947, nr 2-3.

Kawałkowski A., Kapitulacja czy wyzwolenie, „Kultura” 1951, t. 44, nr 6.

Konończuk W., Program ukraiński „Kultury”, „Nowa Europa Wschodnia” 2018, nr 6.

Korek J., Paradoksy paryskiej „Kultury”. Ewolucja myśli politycznej w latach 1947-1980, Sztokholm 1998.

Kowalczyk A.S., Giedroyc i „Kultura”, Wrocław 2000.

Mazur G., Emigracja rosyjska w Polsce w okresie międzywojennym. Zarys problemu, „Res Gestae. Czasopismo historyczne” 2015, t. 1.

Mazur G., Rozważania nad kwestią tradycyjnie skrajnie nacjonalistycznych ruchów w polityce historycznej współczesnej Ukrainy. Zarys problematyki, „Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich” 2016, nr 7.

Mieroszewski J., ABC polityki „Kultury”, „Kultura” 1966, t. 222, nr 4.

Mieroszewski J., Geoideologia, „Kultura” 1964, t. 206, nr 12.

Mieroszewski J., List z wyspy, „Kultura” 1951, t. 40-41, nr 2-3.

Mieroszewski J., Może zdarzyć się i tak, „Kultura” 1970, t. 271, nr 4.

Mieroszewski J., Na ruinach przedmurza, „Kultura” 1962, t. 175, nr 5.

Mieroszewski J., Polska leży między Rosją a Ameryką, „Kultura” 1957, t. 117-118, nr 7-8.

Mieroszewski J., Polska „Ostpolitik”, „Kultura” 1973, t. 309, nr 6.

Mieroszewski J., Refleksje ćwierćwiecza, „Kultura” 1964, t. 203, nr 9.

Mieroszewski J., Rosyjski „kompleks polski” i obszar ULB, „Kultura” 1973, t. 324, nr 9.

Mieroszewski J., Stare wino w nowych beczkach, „Kultura” 1969, t. 264, nr 9.

Mieroszewski J., Tysiąc lat i co dalej?, „Kultura” 1966, t. 225-226, nr 7-8.

Mieroszewski J., Utracone sprawy – Utopie – Wizje – Gigantomachia – Dewolucja, „Kultura” 1975, t. 331, nr 4.

Paweł Kowal: Giedroyc miał rację. Trzeba go tylko mądrze interpretować, Polska Agencja Prasowa, 23 XI 2020, [online] https://www.pap.pl/mediaroom/761696%2Cpawel-kowalgiedroyc-mial-racje-trzeba-go-tylko-madrze-interpretowac.html.

Pomian K., W kręgu Giedroycia, Warszawa 2001.

Tatarowski K.W., Jerzy Giedroyc i Jan Nowak-Jeziorański – współdziałanie i walka (współpracownicy „Kultury” w Rozgłośni Polskiej RWE), [w:] „Kultura” paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, red. I. Hofman, Lublin 2007.

Spotkania z paryską „Kulturą”, red. Z. Kudelski, Warszawa 1995.

Sytuacja międzynarodowa z perspektywy paryskiej, „Kultura” 1948, nr 12.

W poszukiwaniu zatraconej solidarności, t. 1: Literatura rosyjska w kręgu „Kultury”, red. P. Mitzner, Paryż–Kraków 2016.

W poszukiwaniu zatraconej solidarności, t. 2: „Kultura” i emigracja rosyjska, wybór i oprac. P. Mitzner, Paryż–Kraków 2016.

Wraga R., Piłsudski i Rosja, „Kultura” 1947, nr 2-3.

Żebrowski M., Jerzy Giedroyc. Życie przed „Kulturą”, Kraków 2012.

Downloads

Published

2021-12-16 — Updated on 2022-03-11

Versions

How to Cite

Siudak, Michał. (2021) 2022. “Miejsce Rosji W Doktrynie Giedroycia: Między Partnerstwem a Rywalizacją”. Politeja 18 (6(75):237-61. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.12.

Issue

Section

Russian Studies