Kryzys wartości a polityka migracyjna

Perspektywa filozoficzna

Authors

  • Marcin Rebes Jagiellonian University in Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.12

Keywords:

values, solidarity, migration, sympathy, co‑responsibility

Abstract

The Crisis of Values and Migration Policy. A Philosophical Perspective

The world of values and the world of politics seem distant from each other. However, as the evidence of recent decades indicates, European policy is based on an ethical experience. A special example is the experience of solidarity during the political transformation in Central Europe, which plays an important role in relation to the problem of the wave of migration on the old continent most recently. The fall of axiology announced by Nietzsche in the nineteenth century is at the same time a harbinger of a new order, because there is a new perspective on the problem of values. The principle of solidarity, which is offered in his book Formalism in Ethics and Non‑Formal Ethics of Values by Max Scheler, or the experience of solidarity described by Józef Tischner in The Spirit of Solidarity, show that the world of values is grounded within interpersonal relationships and that they constitute the foundation of society and the state. That is why migration policy cannot be limited to respect of human rights for citizens of one country. It should, rather, apply to all people. Politics, guided by social justice, thanks to the experience of solidarity is transformed into a policy of responsibility for others.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marcin Rebes, Jagiellonian University in Kraków

Dr hab. nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, pracuje w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył studia filozoficzne i teologiczne na UJ oraz na uniwersytetach we Freiburgu Bryzgowijskim, Salzburgu i Wiedniu. Stypendysta SYLFF w latach 2001‑2002 oraz uczestnik programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Międzynarodowej Mobilności Naukowców” w latach 2009‑2011. Zainteresowania naukowe: fenomenologia, filozofia dialogu, relacje między etyką a polityką, tolerancja i tożsamość, filozofia europejska koncentrująca się na doświadczeniu prawdy, wolności i odpowiedzialności.

References

Durkheim E., O podziale pracy społecznej, przeł. K. Wakar, Warszawa 2012.

European Commission, Policy: Migration and Asylum, [online] https://ec.europa.eu/info/policies/migration‑and‑asylum_en.

Nietzsche F., Z genealogii moralności, przeł. G. Sowiński, Kraków 2011.

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Unijna polityka migracyjna, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/migratory‑pressures/.

Scheler M., Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus, Bern 1966.

Scheler M., Istota i formy sympatii, przeł. A. Węgrzecki, Warszawa 1986.

Scheler M., Resentyment a moralność, przeł. J. Galewicz, Warszawa 1997.

Stjerne S., Solidarity in Europe. The History of an Idea, Cambridge 2009, https://doi.org/10.1017/CBO9780511490378.

Tischner J., Etyka solidarności i homo sovieticus, Kraków 1992.

Tischner J., Fenomenologia świadomości egotycznej, [w:] tenże, Studia z filozofii świadomości, Kraków 2006, s. 131‑417.

Tischner J., Filozofia dramatu, Paris 1990.

Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1993.

Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s. 43‑344.

Wojtyła K., Uczestnictwo czy alienacja?, [w:] Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994.

Published

2020-06-25

How to Cite

Rebes, Marcin. 2020. “Kryzys wartości a Polityka Migracyjna: Perspektywa Filozoficzna”. Politeja 17 (3(66):171-86. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.12.