Kto ma pamięć podziurawioną?

O koncepcjach postpamięci według Henriego Raczymowa

Authors

  • Anna Ciarkowska Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.14

Keywords:

postmemory, mémoire trouée, Shoah, Henri Raczymow, postgeneration memory

Abstract

Who Does Have Memory With Holes? Henri Raczymow’s Concept of Post-Memory

Henri Raczymow’s term of mémoire trouée – memory with holes – is often understood as a synonym to Marian Hirsch’s “postmemory”. Even though there is a semantic connection between these two concepts, it seems important to point out differences between them. Mémoire trouée concept was presented by Raczymow in 1986 on the Jewish Writers Conference. The essay became a collective voice of Jewish immigrants in France. What is this “hole” in the memory? How did it appear? What are literary methods of description of this void? Most of all, this void has its “double” – emptiness in the “shtetl memory” and emptiness in the “Shoah memory”. The aim of this article is to analyze Raczymow’s essay, especially his conception of “the second generation’s” writing; to interpret voids in the memory in the Jewish experience and literary transposition of mémoire trouée in Raczymow novels.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Anna Ciarkowska, Uniwersytet Łódzki

Doktorantka w Katedrze Teorii Literatury w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą francuskojęzycznej literaturze świadectwa. Absolwentka Filologii Romańskiej i Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UŁ. Autorka publikacji w ogólnopolskich czasopismach naukowych i popularnonaukowych (m.in. „Midrasz”, „Topos”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, „Tygiel Kultury”), a także uczestniczka wielu konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół literatury i kultury żydowskiej, szczególnie zaś jej związków z kulturą polską i francuską.

References

Assman A., 1998 – między historią a pamięcią, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz‑Wolska, Kraków 2009, Horyzonty Nowoczesności, t. 80.

Azouvie F., Le mythe du grand silence. Auschwitz, les Français, la mémoire, Paris 2012.

Bojarska K., Historia Zagłady i literatura (nie)piękna. „Tworki” Marka Bieńczyka w kontekście kultury posttraumatycznej, „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 2.

Dayaen Rosehman A., La géneration d’après au risqué de l’écriture, [w:] Des témoins aux héritiers. L’écriture de la Shoah et la culture européenne, red. L. Jurgenson, A. Prstojevic, Paris 2013, Usages de la mémoire.

Fine E.S., The Absent Memory, [w:] Writing and the Holocaust, red. B. Lang, A. Apelfeld, New York 1988.

Fresco N., La diaspora des cendres, „Nouvelle Revue de Psychanalyse” 1981, nr 24.

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przeł. i wstęp M. Król, Warszawa 2008, Biblioteka Socjologiczna.

Hartman G.H., Ciemność widoma, przeł. J. Kazik, „Literatura na Świecie” 2005, nr 9‑10.

Hirsch M., Żałoba i postpamięć, przeł. K. Bojarska, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Poznań 2010.

Hirsch M., Postmemories in Exile, „Poetics Today” 1996, Vol. 17, nr 4. DOI: https://doi.org/10.2307/1773218

Hirsch M., The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008, Vol. 29, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1215/03335372‑2007‑019. DOI: https://doi.org/10.1215/03335372-2007-019

Kaźmierska K., Współczesna pamięć komunikacyjna i kulturowa. Refleksja inspirowana koncepcją Johna Assmana, [w:] Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, red. E. Hałas, Kraków 2012.

Perec G., W, ou le souvenir d’enfance, Paris 1975, Les Lettres Nouvelles.

Raczymow H., Contes d’exil et d’oubli, Paris 1979, Le Chemin.

Raczymow H. Dix jours «polonais», Paris 2007.

Raczymow H., Pamięć podziurawiona, przeł. A. Ciarkowska, „Tygiel Kultury” 2013, nr 7‑12.

Published

2015-07-20

How to Cite

Ciarkowska, Anna. 2015. “Kto Ma pamięć podziurawioną? O Koncepcjach postpamięci według Henriego Raczymowa”. Politeja 12 (3 (35):189-99. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.14.

Issue

Section

Articles